Search form

Ioan 7

Pen. vij.

Yr Iesu yn argyweddu ymgymeriat ei gerent. Amryw dyb ne varnedigaeth am Christ ymplich y werin. Ef yn dangos pa ddelw yr adwaenir y gwirionedd. Y camwedd wnaent ac ef. Y Pharisaieit yn ceryddu y swyddogion can na ddalient wy ef. Ac yn rhoi senn i Nicodemus am ddadleu y gyd ac ef.

1AR ol y pethe hyny * gorymdaith a oruc yr Iesu yn‐Galilaia, ac nyd wyllysawdd ef ’orymddaith yn Iudaia: can ir Iuddaeon gaisiaw y y ladd ef. 2A’ gwyl yr Iuddaion ’sef gvvyl y Pepyll oedd yn agos. 3Dywedynt gan hyny ei vroder wrthaw, Dos ymaith o yma, a’ cherdda i Iudaia, val ac y gwelo dy ddiscipulon dy weithredoedd yr ei a wnei. 4Can nad oes * nep a wna ddim yn y ddirgel ac yntef yn caisiaw bot yn gyhoeddedic. A’s y pethe hyn a wnai, * eglura dyhun i’r byt. 5Can ny’s credent ei vroder yndo hyd hyn. 6Yno dywedyt or Iesu wrthynt, Ny ddaeth vy amser i eto: eich amser chwi ’sydd yn wastat yn parat. 7Ny all y byt ych casau chwi: ac e am casau i, can i mi destiolaethu * a’m danaw, vot ey weithredoedd e yn ddrwc, 8 Escennw‐chwi ir wyl hon: nyd escenda vi eto ir wyl hon: can na chyflawnwyt vy amser i eto. 9Y pethe hyn a ddyvawt ef wrthynt, ac a arosawdd yn‐Galilaia. 10A’ chy gynted yr escendent y vroder ef, yno yr escenawdd yntef ir * wyl, nyd yn oleu, anyd vegis yn ddirgel. 11Yno y ceisiai ’r Iuddeon ef yn yr wyl, ac y dywedent, P’le mae ef? 12A’ murmur mawr oedd am danaw ym‐plith y * populoedd. Rei a ddywedent, Y mae ef yn wr da: yr eill a ddawedynt, Nyd yvv ef: eithr y mae e yn twyllo yr bopl. 13Er hyny ny lafarawdd nep yn * eglur am danaw, rac ofn yr Iuddaeon. 14Ac yn awr wedy darvot haner yr wyl, yr escennawdd yr Iesu i’r Templ, ac y dyscawdd hvvy. 15A’r Iuddeon a ryveddesont, gan dywedyt * Podd y gwyr hwn yr * Scythurae ac yntef erioed eb ddyscu? 16Yr Iesu a atepawdd yddynt, ac a ddyvawt, Y dysc meu nyd yw veu, eithyr yddaw ef yr hwn am + danvonawdd i. 17A’s wyllysa nep weneuthur y ’wyllys ef, ef a wybydd am y ddyscceideth, ay o Dduw y mae hi, ai mivi sy yn llavaru o hano vy hun. 18Hwn a lefair o hano y hun, a ymgais y ’ogoniant y hun: eithr hwn a ymgais ’ogoniant yr vn ai danvonawdd ef, hwnw ’sy gywir, a’ dim * ancyfiawnder ynto nyd oes. 19Any roes Moysen y chwi Ddeddyf, ac eto nyd oes nep o hanoch yn cadw ’r Ddeddyf? Paam y ceisiwch vy lladd i? 20Y popul a atepawdd, ac a ddyvawt, Y mae cythraul * genyt: pwy ’sy yn caisio dy ladd? 21Yr Iesu a atepawdd ac a ddyuot wrthynt, Vn gweithred a wnaethym, ac ydd ych oll yn ryveddu. 22 Am hyny Moysen a roes y‐chwy Enwaediat, (nyd * can y vot o Voysen, eithr am y vot o’r Tadae) a’ chvvi ar y dydd Sabbath a enwaedwch ar ddyn. 23A’s derbyn dyn ar y Sabbath enwaediat, rac bod tori Deddyf Moysen, a * ddigiwchvvi wrthy vi, can y‐my wneuthur dyn yn holl‐iach ar y dydd Sabbath? 24Na vernwch * erwydd y golwc, eithr bernwch varn gifiawn. 25Yno y dyvawt r’ei o hanynt wy o Casalem, Anyd hwn yw ’r vn, a gaisant vvi ei ladd? 26* A nachaf yr ymadrodd ef yn gyhoeddus ac ny ddywedant ddim wrthaw: a wyr y * penaethieit yn ddiau mae hwn yw’r gwir Christ? 27Eithyr ni adwaenam hwn o b’le * ymae ef: a’ phan ddel y Christ, ny wybydd nep o b’le y mae ef. 28Yno y llefai yr Iesu yn y Templ ac ef yn ei dyscu, gan ddywedyt, Ys adwaenoch vi, ac adwaenoch o b’le ydd wyf: ac ny ddaethym o hano vy hun, eithr ys gwir yw’r vn am danvonawdd i, yr hwn nyd adwaenw‐chwi. 29A’ mivi y hadwaen ef: can ys o hanaw ydd wyf, ac ef am danvonawdd i. 30Yno y caisiesont y ddalha ef, ac ny roy nep ’law arnaw, can na ddaethesai y awr ef * etwa. 31A’ llawer o’r dydyrfa a gredesont yndaw, ac a ddywedesont, Pan ddel y Christ, a wna ef vwy o wyrthieu nac a wnaeth hwn? 32Clywet o’r Pharisaieit bot y bopul yn * murmuro y pethe hyn am danaw, a’ danvon o’r Pharisaieit a’r Archoffeirieit swyddogion y’w ddalha ef. 33Yno y dyvawdd yr Iesu wrth‐wynt, Eto * ychydic enhyd ydd wyf y gyd a chwi, ac yno ydd af at hwn a’m danvonawdd. 34Chvvi a’m caisiwch, ac ny’m cefwch: a’ lle ydd‐yw vi, ny ellw‐chwi ddyvot. 35Yno y dywedent yr Iuddaeon yn y plith yhunain, I b’le bydd i hwn vyned, val na chaffom ef? Ai myned a wna ef at yr ei ’sy ar wascar ymplith y Groecieit, a dyscu ’r Groeciait? 36Pa ymadrodd yw hwn a ddyvawt ef, Chvvi a’m caisiwch, ac ny’m cefwch? ac lle’r * yw‐vi, ny ellw‐chwi ddyvot? 37Yno yn y dydd mawr + dywethaf o’r wyl, y savawdd yr Iesu ac y llefawdd, gan ddywedyt, A’s sycheda nep, dauet ata vi, ac yfet. 38Yr hwn a gred yno vi megis y dywait yr Scrythur, allan oi + vru ef y llifa + avonydd o ddwfr byw 39(Hyn a ddyvawt ef a’m yr Yspryt yr hwn a dderbynynt yr ei a gredent * yndo ef: can ys yd hynn nyd oedd doniæ yr Yspryt glan vvedy ei rhoddi o bleit na ddaroedd eto gogoneddu yr Iesu) 40Llaweroedd can hyny o’r popul, pan glywsant yr ymadrodd hwn, a ddywedesont, Yn wir hwn yw’r Prophwyt. 41Ereill a ddywedesont, Hwn yw’r Christ: a’r ei a ddywedent, Ac a ddaw ’r Christ o’r Galilaia? 42Any ddywait yr Scrythur ’lan may o had Dauid, ac o dref Beth‐lechem, lle ydd oedd Dauid y dawr’r Christ? 43Ac ydd oedd ymryson ym‐plith y popul oy bleit ef. 44A’r ei hanaddynt a vynesent y ddaly ef, eithyr na roddei nebun ddwylaw arnaw. 45Yno y daeth swyddogion at yr Archoffeirieit ar Pharisaieit, ac y dywedesont wrthwynt, Paam na ddugesoch ef? 46Atep o’r swyddogion, Nyd * ymddiddanawdd gwr erioed val y gwr hwn. 47Yno ydd atepawdd y Pharisaieit, A dwyllwyt chwitheu hefyd? 48A gredavvdd neb or * pennaethieit nei o’r Pharisaieit yndo ef? 49Eithyr y werin hyn, a’r nyd edwyn y Ddeddyf, ynt vellticedic. 50Dywedyt o Nicodemus wrthynt, (yr hwn a ddaethei at yr Iesu o hyd nos ac oedd vn o hanynt.) 51A varn ein * Deddyf ni nebun nes nag yddi yn gyntaf ei glywet, a’ gwybot pa beth a wnaeth ef? 52Wytheu a atepesont ac a ddywedesont, wrthaw Yw‐tithe hefyd o’r Galilaia? Chwilia a’ gwyl: can ys o’r Galilaia ny chyfyt vn Prophwyt. 53A’ phawp aeth yw duy yhunan.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index