Search form

Ioan 9

Pen. ix.

Am yr vn a anet yn ddall. Coffess y mabddall. I ba ryw ddaillion y dyry Christ yddynt welet.

1AR Iesu yn myned heibio, ef a ganvu ddyn dall * o y ’enedigaeth. 2A’ gofyn iddaw o ei ddiscipulon, gan ddywedyt, Athro, pwy ’n a bechawdd, ai hwn ai * rieni, pan enit ef yn ddall? 3Atep o’r Iesu, ac ny pechawdd hwn, na ei rieni, eithyr er bod dangos gweithredoedd Duw arno ef. 4* Raid i mi weithiaw gweithredoedd yr hwn a’m danvonawdd i, tra vo hi yn ddydd: y mae’r nos yn dyvot pryd na aill neb weithiaw. 5Tra vyddwyf yn y byt, goleuni wyf i’r byt. 6Pan ddywedodd ef val hyn, y poyrodd ef ar y ddaiar, ac y gwnaeth ef briddgyst o’r * poer, ac a irawdd y priddgyst ar lygaid y dall, 7ac a ddyvot wrthaw, + Cerdda, ymolch yn y llyn Siloam (’sef a ddeonglir yn Anvonedic.) Ef aeth ymaith gan hyny, ac a ymolchawdd ac a ddaeth drachefn * yn gweled. 8Yno ’r cymydogion a’r ei y gwelsent ef or blaen pan vysei ef yn ddall, a ddywedesont, A nyd hwn yw ’r vn a eisteddei ac a gardotei? 9R’ei a ddywedent, * Ys hwn yw ef: ereill y ddywedynt, Y mae yn gyffelyp yddaw. Yntef a ddyvawt, Mivi yw ef. 10Can hyny y dywedent wrthaw. Py wedd ynte ydd agorwyt dy lygait? 11Ef a atepawdd, ac a ddyvot, * Yr dvn a elwir Iesu, a wnaeth gistbridd, ac a irawdd vy llygait, ac a ddyvawt wrthyf. Cerdda y lyn Siloam, ac ymolch. Ac y aethym ac a ymolchais, ac a * gefais vy‐golwc. 12Yno y dywedesont wrthaw, P’le mae ef? Ef a ddyuot, Ny wn i.

13VVy dduscont at y Pharisaieit hwnvv y vesei gynt yn ddall. 14A’r dydd Sabbath ydoedd hi, pan wnaethoeddoedd yr Iesu y * priddgist, ac ydd a goroedd y lygait ef. 15Yno trachefyn yr ymofynnei ’r Pharisaieit hefyt ac ef, pa vodd y cawsei ef ei * olwc. Ac ef a ddyvawt wrthynt. Ef a ddodes briddgist ar vy llygaid, ac mi a ymolcheis, a’ mi gwelaf. 16Yno y dywedynt yr ei or Pharisaieit, Nid hanyw ’r dyn hwn o Dduw, can na chaidw ef y dydd Sabbath. Ereill a ddywedynt. Pa vodd y gaill * dyn ac ef yn pechaturus, wneythu’r cyfryw wyrthiae? Ac ydd oedd ancydvot * yn y plith wy. 17Yno y dywedent wrth y dall drachefyn, Py beth a ddywedy di am danaw ef, can iddaw agori dy lygait? Ac ef a ddyvawt, Mai Prophwyt yw ef. 18Yno ny chredawdd yr Iuddaeon am danaw (y vot ef yn ddall, a ’chael ei ’olwc nes yddynt ’alw am rieni yr vn a gawsei ei ’olwc. 19A’ govynesont y ddynt gan ddywedyt, A‐y hwn yw ych map chwi, yr vn * a ddywedw‐chwi ddaruot y eni yn ddall? Pa wedd gan hyny y gwyl ef * yr awrhon? 20Atep oei rieni ef yddynt, a’ dywedyt, Ys gwyddam may hwn ytyw ein map ni, a’ ei eni yn ddall: 21and trwy pa vodd y gwyl ef yr awrhon, ny’s gwyddam: * ai pwy ’n a agorawdd y lygait ef, ny’s gwyddam ni: y mae ef o oedran: govynnwch yddaw: ef a etyp drostaw ehun. 22Y geiriæ hyn a ddyvawt y rieni ef, can yddynt vot yn ofni yr Iuddaion: o bleid e ddaroedd ir Iuddaeon ddarparu eisioes a’s coffessei nebun mai efe ytoedd y Christ, bot * y escommuno ef allan or Synagog. 23Am hynny y dywedesei y rieni ef, Y mae ef o oedran: gofynnwch yddaw. 24Yno eilwaith y galwesont ar y dyn a vesei yn ddall, ac wy ddywedesont wrthaw, Dyro ’ogoniant y Dduw: cans gwyddam ni vot y dyn hwn yn pechatur. 25Yno ydd atepawdd ef ac y dyvawt, A ytyw ef yn pechatur anyd yvv, ny’s gwn i: vn peth awn i, vy‐bot i yn ddall, ac yrowon * yn gwelet. 26Yno y dywedesont wrthaw drachefyn, Pa beth a wnaeth e y‐ty? pa vodd ydd agoroedd ef dy lygait? 27Ef atepawdd yddwynt, Dywedas y‐chwy * eisius, ac ny chlywech: paam yr ewyllyswch ei glywet drachefyn? a ewyllysw‐chwi hefyt vot yn ddiscipulon iddaw ef? 28Yno y rhoeson senn yddaw, ac y dywedesont, Bydd di ddiscipul yddo: ydd ym ni yn ddiscipulon i Voysen. 29Nini a wyddam ymddiddam o Dduw a Moysen: a’r dyn hwn ny wyddam o b’le mae ef. 30Y dyn a atepawdd ac a ddyvawt wrthwynt, Diau vot hyn yn ryvedd, can na wyddo‐chwi o b’le * y mae ef, ac eto ef a agores vy llygait i. 31A’ gwyddam na chlyw Dew bechaturieit: eithyr a’s bydd vn yn addolwr Duw, ac yn gwneythu ’r y wyllys ef, hwn a erglyw ef. 32* Er ioed ny chlyspwyt agori o neb lygait vn a’ enit yn ddall. 33* Pe na bysei y gvvr hwn o Dduw, ny allesei ef wneuthu ’r dim. 34Atepesont, a’ dywedesont wrthaw, Ym‐pechotae ith anet ti yn ollawl, a’ thi a’n dyscy ni? Ac vvy y bwrieson ef allan. 35Yr Iesu a glypu ddarvot yddynt y vwrw ef allan: a’ gwedy yddaw y gahel ef, y dyvawt wrthaw, A yw ti yn credu ym‐Mab Duw? 36Yntef a atepawdd ac a ddyvot, Pwy ’n yw ef, Arglwydd, val y credwyf ynddaw? 37A’r Iesu a ddyvawt wrthaw, A’ thi y gweleist ef, a’ hwnw ydyw ’sydd yn * ymddiddan a thi. 38Yno y ’syganei yntef, Arglwydd, Ydd wyf yn eredu. A y addoli ef a wnaeth. 39A’r Iesu a ddyvot, I varnv y deuthy‐mi ir byd hwn, * y’n y bo i’r ei ny welant, gael gwelet: ac ir ei a welant, vot yn ddeillion. 40A’r ei o’r Pharisaieit ar oedd gyd ac ef, a glywsant y petheu hyn, ac a ddywedesont wrthaw, A ydym nine ddeillion hefyt? 41A’r Iesu a ddyvot, wrthynt, Pe deillion vyddech, ny byddei y‐chwy bechot: and yr owrhon y dywedwch, Ydd ym yn gwelet: can hyny y mae eich pechot yn aros.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index