Search form

Luc 1

Pen. j.

Am Zacharias ac Elizabet. Yr Angel yn manegi iddo o enedigeth Ioan Vatyddiwr. Poyni ancrediniaeth Zacharias. Ymddiddan yr Angel ef a’ Mair. Y chaniat hi. Genedigaeth, enwaediat a’ doniae Ioan. Zecharias yn diolwch y Dduw, ac yn prophwyto.

1CAN ddarvot i laweredd gymryd arnaddynt vanegy hystoria y pethae ys y lawn gredadwy genym ni, 2megis yr adroddent y ni, yr ei o’r dechreuat oeddent y hunain yn gweled, ac yn weinidogion y * gair, 3ys gwelit vot yn iawn i mi (yr ardderchawc Theophilus) er cynted y darvu i mi chvvilio am bop peth yn ddilys oei von, 4yscriveny atat’ o hanyn yn drefnus, val y byddei i ti gyfadnabot gwirionedd y pethae ith addyscwyt ynthynt.

5YN‐dyddiae Herod Vrenhin Iudaea, ydd oedd ryw Offeiriat a’ ei enw Zacharias o * gylchddydd Abia: a’ ei wraic oedd o verched Aaron, a’i henw oedd Elisabet. 6Ydd oeddent illdau yn gyfiawn * geyrbron Dew, ac yn rhodio yn yr oll ’orchmynnae ac ordinadae yr Arglwydd yn * ddi‐veius. 7Ac nid oedd vn plentyn yddynt, can vot Elisabet heb planta: ac ill dau gwedy myned mewn + swrn da o oedran. 8Ac e ddarvu, ac efe yn gwneythy’r swydd‐Offeiriat geyr bron Duw, yn ol trefn y ddyddgylch ef, 9erwydd devot swydd Offeiriat, y daeth o * ran iddaw vwgdarthy‐y-peraroglae pan ddelai i mevvn Templ yr Arglwydd. 10A’r oll lliaws popul oedd allan yn gweddiaw, tra oeddit yn mygdarthy y peraroglae. 11Yno yr ymddangoses iddo Amgel yr Arglwydd yn sefyll or tu deheu i allor y mugdarth. 12A’ phan ei gwelodd Zacharias, y trallodit, ac ofn a ddygwyddawdd arnaw. 13A’r Angel y ddyuot wrthaw, Nag ofna, Zacharias: can ys * erglywyt dy weddi, ath wraic Elisabet a ymddwc y ti vap, a’ gelwy y enw ef yn Ioan. 14A’ thi gai lewenydd a’ gorvoledd, a’ llaweroedd a’ lawenychant am y enedigaeth ef. 15Can ys mawr vydd ef yn‐golwc yr Arglwydd, ac nyd yf na gwin na diot‐gadarn: ac a gyflawnir * o’r yspryt glan, ys o vru ei vam. 16A’ laweroedd o blant yr Israel a ddymchwel ef at ei h’Arglwydd Dduw. 17Can ys ef aa yn y ’olwc ef yn yspryt a ’meddiant Elias, i ddymchwelyt calonae y tadae i’r plant, a’r ei anhydyn * i brudddap y cyfiawnion, er iddo arlwyavv popul parat i’r Arglwydd. 18Yno y dyuot Zacharias wrth yr Angel, Wrth pa herwydd y gwybyddaf hyn? can ys ydd wy vi yn hen‐wr, a’m gwraic ysy wedy cerddet mewn swrn oedran. 19A’r Angel aatepodd ac a ddyvot, wrthaw, Mi yw Gabriel yr hwn a saif yn‐golwc Duw, ac a ddanvonwyt y ymddiddan a’ thi, ac y vanegi yty y * pethe dayonus hyn. 20A’ nycha y byddy vut, ac ny elly ymddiddan, yd y dydd y gwnaer y pethae hyn, can na chredaist vy‐gairiae, yr ei a gyflawnir yn y hamser, 21Ac ydd oedd y popul yn aros am Zacharias, ac yn rhyfeddu y vot ef yn trigio cyhyd yn y Templ. 22A’ phan ddaeth ef allan, ny * allei ef ddywedyt dim wrthynt: yno y gwybuont weled o hanaw weledigaeth yn y Templ: can ys ef a arwyddocaodd yddynt, ac a arhoesavvdd yn vut. 23Ac e ddarvu, pan gyflawnwyt dyddiae y swydd ef, vot iddo vynedd yw duy y un. 24A’ gwedy ’r dyddiae hyny yr ymdduc Elisabet y wreic ef, ac yr ymguddiawdd bemp‐mis, gan ddywedyt, 25Ys vellhyn y gwnaeth yr Arglwydd a mivi, yn y dyddiae ydd edrychawdd arnaf, y ddwyn y wrthyf * vy lliwiant ymplith dynion.

Yr Euangel ar ddydd Cyfarchiat Mair wyry.

26¶ Ac yn y chwechet mis, yd anvonwyt yr Angel Gabriel * gan Dduw i ddinas yn Galilea a elwit Nazaret, 27at vorwyn wedy * dyweddiaw a gwr aei enw Ioseph, o tuy Dauid, ac enw’r vorwyn oedd Mair. 28A’r Angel aeth y mewn atei, ac a ddyvot, Hynpych‐gwell y rad-garedic: yr Arglwydd ys y gyd a thi: bendigeit vvyt ymplith gwragedd. 29A’ phan weles hi ef, cyntyrfu a wnaeth hi * can ’ymadrydd ef, a ’meddyliaw pa ryw annerch oedd hwnnw. 30Yno dywedyt o’r Angel wrthi, Nag ofna, Vair, can ys * ceveist’rat geyr bron Duw. 31Can ys nycha yr ymddugy yn dy vru, ac yr escory ar vap ac a elwy ei enw Iesu. 32Hwn a vydd mawredic, a’ map ir Goruchaf y gelwir, ac a rydd yr Arglwydd Dduw ydd‐aw * ’orsedd ei dat Dauid. 33Ac ef a deyrnasa ar ucha tuy Iaco yn tragywydd, ac ar ei deyrnas ny bydd dywedd. 34A’ dywedyt a * oruc Mair wrth yr Angel, Pa vodd vydd hynn, can nad adwaenwyf wr? 35A’r Angel atepawdd, ac a ddyvot wrthei, Yr yspryt glan a ddaw arnat, a’ nerth y Goruchaf ath wascota. Wrth hynny a’r peth sanctaidd a aner o hanot, a elwir Map Duw. 36Ac wely, dy gares Elizabet, ac yhi ymdduc vap yn hei henaint: a’ hwnn yw’r chwechet mis iddi, yr hon a elwir * hesp. 37Can ys geyr bron Duw ny bydd dim yn analluavvc. 38Yno y dyvot Mair, Wele * wasanaethyddes yr Arglwydd: bit i mi * erwydd dy air. A’r Angel aeth ymaith y wrthei.

39A’ Mair a’ gyuodes yn y dyddiae hyny, ac aeth ir vvlad vynyddic ar ffrwst i ddinas yn Iudaia, 40ac aeth y mewn i duy Zacharias, ac gyfarchodd‐well i Elisabet. 41A’ darvu, wrth glywet o Elizabet annerchiat Mair, y * neidiawdd y plentyn yn y chroth hi, a’ llenwit Elizabet o’r Yspryt glan. 42A ’llefain o hanei a llef vchel, a’ dywedyt, Bendigedic * yvv ti ymplith gwragedd, can ys‐bendigedic ffrwyth dy groth. 43Ac o b’le ydaw hyn i mi, pan yw dyuot o vam vy Arglwydd at y vi? 44Can ys nycha * er cynted y deuth llef dy anerchiad im clustiae, y neidiodd y plentyn yn vy‐bru gan ’orvoledd. 45Ac ys bendigedic hon a gredawdd: canys * gorphenir y pethae, a ddywetpwyt iddi y gan yr Arglwydd. 46Yno y dyuot Mair, Ys mawrha vy enait yr Arglwydd. 47A’m yspryt a lawenycha yn‐Duw * vy Iachawdr. 48Can ys ef a edrychawdd ar iselder ei * wasanaethyddes: can ys nycha o’r pryd hyn allan ym gailw yr oll oesoed vi yn wynvydedic. 49Can ys y cadarn a wnaeth i mi vawredd, a’ sanctaidd yvv ei Enw. 50A’ ei drugaredd ’sy yn oes osoedd ir sawl y hofnant ef. 51Ef a wnaeth gadernit a’ ei vraich: ef a ’oyscarawdd y beilchion ym-meddwl ei calonae. 52Ef a dynnawdd y cedyrn y lawr o ei heisteddfaë, ac a dderchafawdd yr ei isel‐radd. 53Ef a lanwodd y newynogion a da bethae, ac a ddanvonawdd ymaith y * goludogion yn weigion. 54Ef a gynnaliodd Israel ei was, gan + goffay ei drugaredd 55(megis y dyuot ef wrth eyn tadae, ys ef wrth Abraham a’ ei + had) yn dragyvyth.

56A’ Mair a arhoesavvdd y gyd a hi yn‐cylch tri‐mis: ac yno ydd aeth hi y’w thuy y hun.

Yr Euangel ar ddydd Ioan Vatyddiwr.

57¶ Gwedy cyflawny * temp Elizabet, y escor, a’ hi a escorawdd ar vap. 58Ac a glypu hei chymydogion ae * chenetl ddarvot ir Arglwydd ddangos ei vawredic drugaredd arnei, a’ chydlawenychy a hi a wnaethant. 59Ac e ddarvu, pan yw ar yr wythvet dydd ydaethant i enwaedy ar y dyn‐bachan, ac ei galwesont ef Zacharias, yn ol enw ei dat. 60A’ ei vam a atepawdd, ac a ddyvot, Nag e, eithyr ei galwer yn Ioan. 61Ac wy a ddywedesont wrthei, Ny’d oes vn oth cenetl a elwir ar enw hwnn. 62Yno ydd amneidiesant ar ei dat, pa wedd yr ewyllesei ef ey * alw. 63Ac ef a alwadd am astyllen orgraph, ac a escrivenawdd, can ddywedyt, Ioan yw ei enw, a’ rhyveddy a wnaethant oll. 64A’ ei enae a egorwyt yn ebrwydd, a’ ei davot a ellyngvvyt, ac ef a ymddiddanawdd, can vendithiaw Duw. 65Yno y daeth ofn ar ei oll gymydogion, a’r oll * ’airiae hynn a gyhoeddwyt trwy oll + vlaeneudir Iudaiah. 66A’ phawp a’r a ei clypu, ei gesodesont yn ei calonae, gan ddywedyt, Pa ryw ddyn‐bachan vydd hwnn? A’ llaw yr Arglwydd oedd gyd ac ef. 67Yno ei dat Zacharias a gyflawnwyt o’r yspryt glan, ac a prophwytawdd, can ddywedyt. 68Bendigeit vo Arglwydd Dduw’r Israel: can ys + govwyawdd ac a brynawdd ey bopul. 69Ac ef a adderchavawdd + gorn iechyt y ni, yn‐tuy Dauid ei wasanaethwr, 70megis y dyvot trwy enae ey sanctaidd Prophwyti, yr ei oedd * o ddechrae r byt, 71rei ddywedent, yd anvonei ef i ni ymwared rac ein gelynion a’ rhac dwylo ein oll ddygasogion, 72y ddangos trugaredd ar ein tadae, a’ choffay ei ddygymbot sanctaidd, 73a’r * llw a dyngawdd wrth ein tat Abraham 74nid amgen bot iddo ganiatay y ni, gahel ymwared y wrth ddwylo ein gelynion, a’ ei wasanaethy yn ddiofn oll ddyddiae ein bywyt, 75mewn sancteidrwydd ac * iawnder geyr y vron ef. 76A’ thithe vab ath elwir yn Prophwyt y Goruchaf: can ys ti ai o vlaen wynep yr Arglwydd i baratoi y ffyrdd ef, 77ac y roddy gwybyddlaeth o iechyt yw bopul ef, can vaddeuant oei pechatae. 78Trwy * galondit trugaredd ein Duw, gan yr honn y * govwyawdd y towyn‐haul o’r vchelder. 79I dowyny ir ei a eisteddant mewn tywylwch, ac yngwascawt angae, er * cymmetry ein traet i ffordd tangneddyf. 80A’r maban a dyfodd ac a gadarnhawyt yn yr yspryt, ac a vu yn y diffeithwch, yd y dydd yr ymddangosei i’r Israelieit.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index