Search form

Luc 12

Pen. xij.

Christ yn gorchymyn ymochelyt rac hypocrisi a’ ffuant. Na ddylyem ofny dyn amyn Dew. Cyffessy y Enw ef. Cabl yn erbyn yr Yspryt. Nad elom y * tyhwnt in galwedigaeth. Nad ymroddom i chwanoc ’ofal y vuchedd hon, Eithyr i vniondap, eleeseni, gwiliaw, dioddefgarwch, doethinep a’ dyvndap.

1YN * y cyfamser, yr ymdyrrawdd ynghyt lliaws aneirif o bopul, y’n yd ymsengynt ar y gylydd: ac y dechreuodd ef ddywedyt wrth ei ddiscipulon yn gyntaf, Ymochelwch rac * surdoes y Pharisaiait, yr hwn yw hypocrisi. 2Can nad oes dim toedic, a’r ny’s didoer: na chuddiedic a’r ny’s daw i wybodaeth. 3Erwydd paam pa bethe bynac a ddywetsoch yn‐tywyllwch, ei clywir yn y goleuni: a’ hyn a ddywedesoch yn y glust, mewn lleoedd dirgel, a bregethir ar * vchaf y tai. 4A’ dywedaf wrthych vy‐cereint, Nac ofnwch rac yr ei n a laddant y corph, ac wedy hyny eb yddyn gahel gwneuth ’r dim mwy. 5A’ rhac ddangosafy‐chwy, pwy ’n a ofnwch: ofnwch hwn yr vn gwedy lladdo, ’sy iddo veddiant i * vwrw i’r yffern: dioer, y dywedaf wrthych, hwnvv a ofnwch. 6Any phrynir pempt o darynot‐y‐to er doy fferling, ac eto nid oes vn o hanynt yn angof geir bron Duw? 7Ie, ac y mae oll wallt eich pen yn gyfrifedic: nag ofnwch gan hyny: * ys ymdelwch mwy no llawer o adarynot yto. 8Hefyt y dywedaf y‐chwy, Pwy pynac a’m cyffesso i geyr bron dynion, Map y dyn y cyffessa yntef hefyt geyr bron Angelion Duw. 9A’ hwn a’m gwato i geyr bron dynion, a wedir geyr bron Angelon Duw. 10A’ phwy pynac a ddywait * ’air yn erbyn Map y dyn, ei maddeuir iddaw: eithyr i hwn a gablo yr Yspryt Glan, ny’s maddeuir. 11A’ phan ich’ dugant ir Synagogae, ac at y llywyawdwyr a’r gwyr‐o‐* veddiant, na ovelwch pa vodd, nei pa beth a atepoch, nai pa beth a ddywetoch. 12Can ys yr Yspryt Glan a’ch dysc yn yr awr hono, pa beth * sy rait i chvvi y ddywedyt. 13Ac vn o’r dyrfa a ddyvot wrthaw, Athro, + arch i’m brawd rannu a mi yr etiueddiaeth. 14Ac ef a ddyuot wrthaw, * Y dyn, pwy a’m gesodes i yn vrawdwr, neu yn rhannwr arnoch? 15Erwydd paam ef a ddyuot wrthynt Edrychwch ac ymogelwch rac trachwant: can ys cyd bot i ddyn amlder o dda, er hyny nid yw i * einioes yn sefyll o nerth ei dda. 16Ac ef adroddawdd barabol wrthynt, gan ddywedyt, Tir ryw wr goludawc a ffrwythlonawdd yn dda. 17Ac velly y meddyliawdd ynto ehun, can ddywedyt, Beth a wnaf, am nad oes genyf ehengder lle gallwyf ddody veu ffrwythae y gadw? 18Ac ef a ddyuot, Hyn a wnaf, mi + dynnaf veu yscuporiae i lawr, ac a adailiadaf ’rei mwy, ac yddyn y casclaf veu oll ffrwythae, a’m daon. 19A’ + dywedaf wrth vy enait, Enait, mae yti dda lawer wedy ’r roi y gadw dros lawer o vlyddynedd: gorphywys, bwyta, yf, ymddigrifha. 20A’ Duw a ddyuot wrthaw, A ynfyd, heno y cyrchant ymaith dy enait y cenyt: yno pwy biei‐vydd y pethae a arlwyaist? 21Velly am hwn a dresoro yddo ehun, ac nyd yw ’oludawc * yn‐duw. 22Ac ef a ddyuot wrth ei ddiscipulon, Am hyny y dywedaf wrthych, Na phryderwch am eich * einioes, beth a vwytaoch: nac am eich corph, beth a wiscoch. 23Mwy yw’r einioes na’r lluniaeth: a’r corph na’r wisc. 24+ Ystyriwch vvedd y cicvrain: can na heuant, ac na vetant: ac nid oes yddyn na + chell nac yscupawr, ac er hyny y mae Duw yn y + l’uniaethy hwy: pa veint mwy ydd y‐chwi well na ’r ehediait? 25A phwy ’n o hanoch drwy ovalus‐veddyliaw, a aill dodi wrth ei * gorpholaeth vn cuvydd? 26A’ny ellwch gan hyny wneythur y peth lleiaf, paam y pryderwch am y llaill? 27Ystyriwch’ y lili * mal y tyfant vvy nyd yyn yn travaely, nag yn nyddu: a’ dywedaf wrthych, na bu Selef y un yn ei oll * arderchawgrwydd, wedy ’r wiscaw val vn or ei hyn. 28Ac a’s * amwisc Duw y gwelltyn yr hvvn’sy heddyw yn y maes, ac y voru a daylir ir ffwrnais, pa vaint mwy y dillada ef chvvychwi, havvyrvechan eich ffydd? 29Can hyny na vid y chwi ymovyn, py beth a vwytaoch nei pa beth a yfoch, ac na * phedruswch. 30Can ys y pethae hyn oll a ymgais populoedd y byd: a’ch Tat chwi a wyr vot arnoch eisie y pethae hynn. 31And yn * hytrach caisiwch‐vvi deyrnas Duw, a’r pethae hyn oll a roddir ychwy. 32Nac ofna, dydi gadw bach: can ys ryngawdd bodd i’ch Tad roddy y‐chwy y deyrnas.

33Gwerthwch ysydd y‐chwy, a ’rhowch yn eleeseni. Gwnewch y‐chwy * amnerae a’r ny’s hen eiddiant, yn dresawr andefficiol yn y nefoedd, lle ny * nesa llaitr, ac ny lygra pryf. 34Can ys lle y mae eich tresawr, ynaw y bydd eich calon hefyt. 35Bit eich * llwyni wedy ’r wregysu, a’ch cannwyllae wedy * ’nynu, 36a’ chwitheu yn gyffelyp i + ddynion yn dysgwyl am ei harglwydd, pa bryd y daw ef o’r briodas, val pan ddel ef a’ churo ’r drvvs, yddyn agori iddo yn ebrwydd. 37Ys gwynvydedic y gweision hynny, yr ein yr Arglwydd pan ddel ei caiff yn‐neffro: yn wir y dywedaf y‐chwi, yr ymwregysa ef ehun, ac a‐wna‐yddyn eisted‐i lawr‐i‐vwyta, ac a ddaw allan, ac y gwasanaetha hwy. 38Ac a’s daw ef yn yr ail * wiliadwriaeth, nei a’s daw ef yn y drydedd wiliaduriaeth, a’ ei cahel wy velly, gwyn ei byt y gweision hyny. 39* Yr owon gwybyddwch hyn, pe’s gwypei gwr y tuy pa awr y daethesei’r lleitr, ef a wyliesei, ac ny adawsei gloddiaw ei duy trywodd, 40* A’ byddw‐chwitheu am hyny barot: can ys daw Map y dyn yn yr awr a’r ny thybioch. 41Yno dywedyt o Petr wrthaw, Arglwydd, ai wrthym ni y dywedy y parabol hwn, ai ynte wrth bavvb oll hefyt? 42A’r Arglwydd a ddyvot, Pwy ’n sy dy-warcheidwat ffyddlawn, a’ * phwyllawc, yr hwn a ’osyt yr Arglwydd yn llyvvodraethvvr ar ei duylu, y roddy yddyn ei * cyfluniaeth yn y amser? 43Gwyn ei vyt yntef y gwas, yr hwn ei arglwydd pan ddel, ai caiff yn gwneythu ’r velly. 44Yn wirionedd y dywedaf wrthych, y gosyt ef hwnw yn llyvvodraethvvr ar yr oll ac ys y iddaw. 45Eithyr a’s dywait y gwas hwnw yn ei galon, Ef a oeda vy arglwydd ei ddyuodiat, a’ dechrae curaw y gweision, a’r morynion a’ bwyta ac yfet, a’ * meddwi. 46E ddaw arglwydd y gwas hwuw mewn dydd pryd na thybia ef, ac mewn awr na wyr ef ywrthei, ac ei trycha ef ymaith, ac a rydd iddo ei ran y gyd a’r anffyddlonieit.

47A’r gwas hwnw a wybu ewyllys ei arglwydd, ac nyd ymbaratoawdd, ac ny wnaeth yn ol y ewyllys ef, a vaiddir a llawer gvvialennot. 48Eithyr ’hwn ny’s gwybu, ac a wnaeth bethae * teilwng o wialenodae a vaiddir ac ychydic vvialenodæ: can ys i bwy bynac y rhoddwyt * llawer, l’awer a geisir ganthaw, ac y bwy bynac y dodant lawer, mwy a ’o vynnant ganthaw.

49Taan a ddaethym i roi ar y ddaiar, a’ pha beth yw v’wyllys, a’s cenneuwyt eisus? 50Eithyr * dir yw vy-betyddiaw a betydd, a’ phywedd im gwescir, y’ ny dervynir hyn. 51A’ dybiwch ddyuot o hanovi y roddy tangneddyf ar y ddayar? dywedaf y chwi, nad do eithyr yn hytrach * ymryson. 52Can ys o hyn allan y bydd pemp yn yr vn tuy wedy’r ymranu, tri yn erbyn dau, a’ dau yn erbyn tri. 53Y tat a ymranna yn erbyn y map, a’r map yn erbyn y tat: y vam yn erbyn y verch, a’r verch yn erbyn y vam: y chwegr yn erbyn y waydd, a’r waydd yn erbyn hei chwegr. 54Yno y dyuot ef ir * werin, Pan weloch wybren yn cyuodi o’r Gorllewin, yn y van y dywedwch, Y mae cavod yn dyuot: ac velly yw. 55A’ phan vveloch y Deheuwynt yn chwythu, y dywedwch, y bydd hi gwresoc, a hi vydd. 56Hypocriteit, chvvi gwyddoch ddyall wynep y ddayar, a’r nef: a’ phaam na ddyellwch yr amser hyn? 57Ac paam na vernwch o hanoch eich hunain beth ’sy gyfiawn.

58Tra vych yn myned y gyd ath ’wrthnebwr at y * llywyawdr, ’rhydd y ffordd dyro dy waith ar gael dy ymwared y wrthaw, rac bot iddaw dy ddwyn at y brawdwr, ac i’r * brawdwr dy roddy at y cais, ac ir cais dy davlu yn‐carchar. 59Dywedaf yty, nad ai di y maes o ddyno yd y ny thelych yr * hatling eithavv.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index