Search form

Luc 15

Pen. xv.

Y Pharisaieit yn grwnach am vot Christ yn derbyn pechaturieit. Trugarogrwydd Duw a espesir yn eglaer yn y ddamec am y can llydn dauat. Llewenydd yn y nef am vn pechatur. Am y map hael-burllawioc, a drauliawdd y cwbyl yn over.

Yr Euangel y iij. Sul gwedi Trintot.

1YNO ydd oedd yr ol’ Publicanot a’r pechaturieit, yn cyniret ato y wrandaw arnaw. 2Am hyny * murmur a wnaeth y Pharisaiait a’r Gwyr‐llen, can ddywedyt, Ef a adderbyn bechaturieit, ac a vwyty y gyd ac wynt. 3Yno y dyvot ef y ddamec hon wrthwynt, gan ddywedyt, 4Pa * ddyn o hanoch a gantho gant o ddeveit, ac a chyll e vn naddwynt, ny ad y namyn vn pemp‐ucain yn y dyffeith, ac a gerdd yn ol yr hon a golles, y’n y chaffo ehi? 5A’ gwedy yddaw hi chahel, ef hei * gesyt ar ei escwyddae yn llawen. 6A’ phan ddel e‐dref, ef a ailw ynghyt ei gereint a ei gymydogion, can ddoedyt wrthwynt, Cydlawenhewch a mi, can i mi gahel ve‐davat y gollesit. 7Mi ddywedaf wrthych, mae velly y bydd llewenydd yn y nef am vn pechatur a ddel ir iavvn yn vvvy nac am amyn vn pemp‐ucain o rei cyfiawn ar nyd rait yddwynt wellay ei buchedd. 8Ai pa wreic * ac yddi ddec dryll o ariant, a chyll hi vn dryll, ni * olae gannwyll, ac a escup y tuy, ac a gais yn vanol y ny chaffo? 9Ac wedy yddi gahel, hi a ailw am hei charesae a’ chymydogesae, can ddoedyt, Cydlawenhewch a mi: can ys cefeis y dryll a golleswn. 10Velly, y dywedaf wrthych, y mae llawenydd yn‐gwydd Angelion Duw am vn pechatur yn dyvot‐ir‐iawn.

11Ef a ddyuot hefyt, Ydd oeddi ryvv wr ddau vap. 12A’r ieungaf o hanynt a ddyuot wrth y dat, Tad, * Dyro i mi y rran o’r da a ddygwydd i mi. Yno y rhannawdd ef yddwynt y vywyt. 13Velly * yn ol ny‐mawr o ddyddiae gwedy, i’r map ieungaf gasclu pop peth oll ynghyd, ef a wnaeth daith i wlat bell, ac yno y goyscarawdd ef ei dda gan vyw * yn afradlawn. 14A’ gwedy yddaw draulio y gyd oll, y codes drudaniaeth mawr trwy ’r * vro hono, ac yntef a ddechreuawdd vot arno ddeffic. 15Yno ydd aeth ef ac a ’lynawdd wrth vn o ddinaswyr y wlad hono, ac ef y danvonawdd ef yw vaerdref y * bescy moch. 16Ac ef a chwenychei lenwy ei vola a’r cibe, a * ysei ’r moch: ac ny’w roei neb iddaw. 17Yno y daeth ef ataw y hun ac y dyuot, Pa sawl cyfloc-* ddyn gyd a’m tat ’sy yn cahel ei llawn ddigon o vara, a’mynef yn marw o newyn? 18Mi a godaf ac af at vy‐tad, ac a ddywedaf wrthaw, Tad, pechais yn erbyn y nef a’ ger dy vron di 19ac nid wyf mwyach deilwng im galw yn vap yti: gwna vi val vn o’th gyflog‐ddynion, 20ac ef a gyuodes i vyny ac aeth at ei dat, a’ phan oedd ef yn hir‐bell y vvrthavv, ei dat y canvu ef, a chan drugarhau, ef a redawdd, ac a gwympawdd * yn y vwnwg ef, ac ei cusanawdd 21A’r map a ddyuot wrthaw, Tad, mi pechais yn erbyn y nef, a’ cher dy vron di, ac nid wyf mwyach deilwng i’m galw er yn vap yty. 22Yno dywedyt o’r tat wrth ey ’weison, Dygwch allan y wisc orae, a’ gwiscwch am danaw, a’ dodwch vodrwy am ei law, ac escidiae am ei draet, 23a’ dugwch y y llo bras, a’ lleddwch, a’ bwytawn a’ byddwn lawen. 24Can ys hwn vy map a oedd varw, ac ys y * vyw drachefn: ac e gollesit, ac ei cahad ef. A’ vvy dechreusont vot yn llawen. 25Yn hyn ydd oedd ey vab hynaf yn y maes, a’ phan ddaeth ef, a dynesau at y tuy, e glywei gygcanedd a charolae 26ac a alwodd ar vn o ei ’weision, ac ’ovynnodd pa beth ydoedd y pethe hyny. 27Ac ef a ddyuot wrthaw, Can ys dy vrawd a ddaeth, a’th dat a laddawdd y oll + pascedic, can iddo y dderbyn ef yn iach adref. 28Yno y sorawdd ac nid ai y mewn: am hyny yd aeth ey dat allan ac a * dretiawdd ac ef. 29Ac yntef a atepawdd, ac a ddyuot wrth ei dad, Nycha cynniuer o vlyddynedd ith wasnaethais, ac nyd aythym vn amser dros dy ’orchymyn, ac erioed ny’s roist i mi vynn, val y gallwm wnaethur yn ll awen y gyd a’m cereint. 30And pan ddaeth dy vap hwn, yr vn a * ysawdd dy dda y gyd a * phutenieit, ys lleddaist yddaw ef y llo pascedic. 31Ac ef a ddyuot wrthaw, Ha vap ydd yw ti yn oystat y gyd a mi, * ac oll meu vi, ’sy daudi. 32 Raid oedd i ni sirio, a’ gwneuthu’d yn‐llawen: can ys marw oedd dy vrawt hwn, + a’ byw ydyw, drachefn: ac ef a gollesit, ac ei cahad ef.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index