Search form

Luc 16

Pen. xvj.

Christ yn annoc yr ei ef ar ddoethinep a’ haelioni, wrth esempl y * goruchwilwr. Ny ddychon nep wasanaethu dau arglwydd. Ef yn, argyweddu trachwant a’ ffuc sancteiddrwydd y Pharisaiait. Am dervyn a’ grym y Ddeddyf. Am ’lan gyflwr priodas. Am y goludawc a’ Lazarus.

Yr Euangel y ix. Sul gwedy Trintot.

1AC ef a ddyfot hefyt wrth ei ddiscipulon Ydd oedd rryw ’wr goludoc, ac yddo oruchwiliwr, ac ef a * guhuddwyt wrthaw, ddarvot iddaw afradloni y dda ef. 2Ac ef a alwadd arno, ac a ddyuot wrthaw, Peth yvv hyn a glywaf am danat? dyrho gyfri o’th * orchwyliaeth: can na elly gahel mwy oruchwiliaw. 3Yno y dyvot y goruchwiliwr ynthaw ehun. Pa beth a wnaf: can ys bot vy arglwydd yn dwyn yr oruchwiliaeth y arnaf? Cloddiaw ny allaf, a’ chardota ’sy wradwyddus genyf. 4Gwnn beth a wnaf, pan im bwrier or ’orchwylieth mal im derbyniont * y’w taie. 5Yno gwedy iddaw alw ato pop vn o ddyledwyr ei Arglwydd, y dyvot wrth y cyntaf, Pa veint a ddyly vy Arglwydd yty? 6Ac ef a ddyvot, Cant mesur o * oleo. Ac ef a ddyvot wrthaw, Cymer dy escriven, ac eistedd yn ebrwydd, ac escrivenna ddec a’ deucain. 7Yno y dyvot ef wrth vn arall, Pa gymeint o ddlet ’sy arna ti? Ac ef a ddyvot. Cant mesur o wenith. Yno y dyvot ef wrthaw, Cymer dy escriven, ac escrivenna petwar‐ucain. 8Ac a ganmolawdd yr Arglwydd y goruchwyliwr ancyfiawn, am iddaw wneythyd yn * synhwyrol. Can ys synwyrolach yw plant y byt hwn yn ei cenetlaeth na phlant y golauni. 9A’ mi addywedaf yw’ch. Gwnewch y‐chwy * gereint a golud enwiredd, val pan vo eisiae arnoch, ich derbyniant i’r * trigvae tragyvythawl.

10Hwn ’sy ffyddlawn yn y lleiaf, ysy ffyddlawn hefyd yn llawer: a’ hwn ’sy ancyfiawn yn * lleiaf ys y ancyfiawn hefyt yn llawer. 11Can hyny any a’s buoch ffyddlonion yn y * golud enwir, pwy a gred y chwy yn y gwir ’olud? 12Ac any’s buoch ffyddlonion yn‐da vn arall, pwy a rydd y‐chwy, yr hyn ’s ydd ywch’? 13* Nyd oes neb gwas a ddychon wasanaethu dau arglwydd: can ys ai ’n aill ai ef a gasaa vn, a’ charu ’r llall: ai ef a ’lyn wrth y naill, a’ thremygu ’r llall. Ny ellwch wasanaethu Duw a’ * golud. 14A’r pethae hyn oll a glybu y Pharisaiait hefyt, yr ei oedden gubyddion, a gwatworesont ef. 15Yno y dyuot wrthynt, Chvvychwi yw ’r ei ai cyfiawnavvch ych hunain * yn‐gwydd dynion: a’ Duw a ’wyr eich calonae: can ys y peth ’sy mevvn vchelfri gyd a dynion, y sy * ffiaidd yn‐gwydd Duw. 16Y Ddeddyf a’r Prophwyti a barahodd yd Ioan: ac er y pryd hyny y * precethwyt teyrnas Duw, a’ phawp dyn ’sy’n tori y mewn y‐ddei. 17A’ haws yw i nef a’ daiar * vyned heibio, nac y bydd i vn titul o’r Ddeddyf gwympo.

18Pwy pynac a’ ddellwng ei ’wraic y maith, a’ phriodi arall, mae’n tori priodas: a’ phwy pynac a brioto hon a ollyngwyt y maith ywrth y gwr, a dyr briodas.

Yr Euangel y Sul cyntaf gwedy Trintot.

19¶ Ydd oedd * ryw ’wr goludawc a oedd yn gwisco porphor a * lliein‐main, ac yn cymeryd ei vyt yn ddaentethol ac yn voethus peunydd. 20Ac ydd oedd ryw gardotyn a’ ei enw Lazarus, yr hwn a vwrit wrth y borth ef yn gornwydlyt, 21ac yn chwenychy cahel ei borthi a’r briwsion, a syrthient y ar vort y gvvr goludawc: eithyr a’ dawot o’r ’cwn a’ llyfu y gornwydedd ef. 22Ac e ddarvu, bot i’r cardotyn varw, ac ef dducpwyt can yr Angelon i vonwes Abraham. A’ marw o’r gwr-goludawc, a’ ei gladdy a wnaethpwyt. 23Ac ef yn yffern mewn poenae, y cyfodes ei * olygon, ac a weles Abraham ym‐pell o yno, a’ Lazarus, yn ei vonwes. 24Yno y llefawdd, ac y dyvawt, Y Tat Abraham, trugarha wrthyf, a’ danvon Lazarus, y drochy blaen ei vys mewn dwfyr, ac oeri vy‐tafawd: can ys im poenir yn y flamm honn. 25Ac Abraham a ddyvot Ha vap, * coffa yt gymeryt dy wynwyt yn dy vywyt yn gyffelip ac y cymerth Lazarus advyt: ac yr awrhon y confforddir ef, ac y poenir tithef. 26Ac eb law hynn oll, y rhyngom ni a’ chwiy mae * gagendor ddirvawr wedy ’r ’osot, mal yr ei a ewyllysient vynet o ddyma ato‐chwi ny allant, nac o ddyna ddyvot atam ni. 27Yno y dyvot ef. Can hyny atolygaf y‐ty dat, y ddanvon ef y duy vy‐tat 28(o bleit y mae i mi pemp broder) val testolaetho ydd‐wynt, a’ rac ydd wynt wy dawot ir poenva * hon. 29Abraham a ddyvot wrthaw. Mae ganthwynt Moysen a’r Prophwyti, gwrandawant arnynt wy. 30Ac ef a ddyvot, Nag e, y tat Abraham: eithyr pe dauei vn attwynt y wrth y meirw, wy wellaent ei buchedd. 31Yno Abraham a ddyvot wrthaw. Any wrandawant Voysen a’r Prophwyti ny’s credent chvvaith, pe’s * cyvodei vn y wrth y meirw.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index