Search form

Luc 17

Pen. xvij.

Christ yn dyscu ei ddiscipulon i ’ochelyd achos rhwystr. Bot y vn vaddae ir llall. Dyly o hanam weddiaw am angwanegu ffydd. Ef yn mawrygu rhinwedd ffydd. Ac yn dangos anallu dyn. Ef yn iachau dec or clwyf gohan. Yn traethu o’r dyddiae dyweddaf, ac o ddywedd y byd.

1YNO y dyuot ef wrth ei ddiscipulon, Ny aill bot amgen, na ddaw * rhwystrae, an’d gwae ef drwy ’r hwn y dauant. 2Gwell oedd yddaw ef pe crogit maen melin mavvr yn‐cylch ei vwngl, a’i davlu i’r mor, na bod iddaw rwystraw vn or ei bychain hyn.

3Cedwch arnoch eich hun: a’s gwna dy vrawt * sarhad yn dy erbyn, cerydda ef: ac a’s yvv ediuar gantaw maddae y‐ddaw. 4A’ chyd pecho ith erbyn saithwaith yn y dydd, a’ seithwaith yn y dydd troi atat, gan ddywedyt, Mae’n ediuar genyf, maddae y‐ddaw. 5A’r Apostolon a ddywedesont wrth yr Arglwydd, Angwanega ein ffydd. 6A’r Arglwydd a ddyuot, Pe bai genwch ffydd cymmeint ac yvv gronyn o had mustard, ac a dywedech ymblanna yn y mamin hwn, Ymddadwraiddia, ac wrth y pren sycor, ys uvyddhay ef y‐chwy.

7Pwy o hanoch hefyt ac iddo was yn aredic neu yn porthi da, a ddywait wrthaw yn y van, yn ol dyuot o’r maes, Dos, ac eiste ’i lawr y vwyta? 8ac ny ddywait yn hytrach wrthaw. * Cyweiria hyn a swperwyf, ac ymwregysa, a’ gwasanaetha vi, nes i mi vwyta ac yfet, ac wedy hyny bwyta, ac yf dithe? 9A ddiolch ef ir gwas hwnw can wneythyd o hanaw hyn a ’orchmynesit yddaw? nyd wy’n tybiet. 10Ac velly chwitheu, gwedy gwneloch pop perh oll, ar a orchymynwyt y‐chwy, dywedwch, Paam, Gweision anvuddiol ym: can ys hyn a ddylesem ey wneuthyd, a wnaetham.

Yr Euangel y xiiij. Sul gwedy Trintot.

11¶ Ac velly y darvu ac ef yn mynet i Gaerusalem, ac ef a ddeuth trwy * genawl Samaria a’ Galilea. 12Ac mal ydd oedd ef yn myned y mewn i ryw ben‐tref, y cyvarvu ac ef ddec‐wyr gohanglaf, yr ei a safesant o hirbell. 13Ac wy godesont ei llefae, can ddywedyt, Iesu, y Llywydd, trugarha wrthym. 14A’ phan welawdd ef wy, y dyvot wrthynt, Ewch, ymddangoswch ir Offeiriait. Ac e ddarvu, ac wy’n yn mynet y glanhawyt hwy. 15Yno vn o hanwynt, pan welawdd ddarvot ei iachay, a ymchwelawdd, ac a llef vchel e roes ’ogoniant y Dduw, 16ac a gwympawdd ar ei wynep wrth y draet ef, can ddiolvvch yddaw: a’ hwn oedd Samarit. 17A’r Iesu a atepawdd ac a ddyvot, A ny ’lanhawyt dec? a’ph’le mae’r naw? 18Ny chahat ar a ddelynt i roi gogoniant i Dduw, oddeithr yr estrawn hwn. 19Ac ef a ddyvot wrthaw, * Cyvot, does ymaith, dy ffydd ath iachaawdd.

20A’ phan yr ymofynit yddo y gan y Pharisaiait, pa bryd y * dauei teyrnas Duw, yr atepei yddynt, ac y dywedei, Ny ddaw teyrnas Duw wrth i dysgwyl. 21Ac ny’s dywedant, * Wely, yma, ne wely yna: canys wely y mae teyrnas Duw o’ch mewn. 22Ac ef a ddyuot wrth y discipulon, E ddaw ’r amser pan ddeisyfoch ’weled vn o ddyddiae Map y dyn, ac ny’s gwelwch. 23Yuo y dywedant wrthych, * Wele yman, nei wele yna: eithyr nag ewch yno, ac na ddylynwch wy. 24Can ys megis y * vellten a velltenna o yvvrth vn van y dan y nef, a dowyn i van arall y dan y nef, velly y bydd Map y dyn yn y ddydd ef. 25Eithyr yn gyntaf dir yw iddo ddyoddef llawer o bethæ, ai * argyweddy y gan y genedleth hon. 26A’ megis y darvu yn‐dyddiae Noe, velly y bydd yn‐dyddiae Map y dyn hefyt. 27Bwytaent, yfent, gwreicaent, a’ gwrhaent, yd y dydd ydd ai Noe i’r Arch: a’ daeth y * diliv, ac ei cyfercollawdd vvy oll. 28Yr vn modd hefyt, mal y darvu yn‐dyddiae Lot: bwytaent, yfent, prynent, gwerthent, plantent, adailent. 29Eithyr y dydd ydd aeth Lot allan o Sodoma, y * glawiodd hi tan a’ brwmstan o’r nef, ac y dinistrawdd vvy oll. 30Erwydd yr esemplæ hyn y bydd yn y diernot yr ymddengys Map y dyn. 31Yn y dydd hwnw yr hwn ys ydd arucha y tuy, a’ ei * ddodrefn yn tuy, na ddescendet yw gymeryd allan: a’ hwn ’sy yn y maes yr vn ffynyt, na ddadymchweled at yr hyn a adavvodd ar ol. 32 Cofiwch ’wreic Lot. 33Pwy pynac a + gais gadw ei enait, ef ei cyll: a’ phwy py pynac ei cyll, ei bywocaa. 34Dywedaf y‐chwy, y nos hon hono y bydd dau mewn‐vn gwely: vn a dderbynir, * a’r llall a edewir. 35Dwy vyddant yn malu yn yr vn‐lle: y naill a gymerir, a’r llall a edewir. 37Ac vvy a atebesont, ac a ddywedesont wrthaw, P’le, Arglwydd? Ac ef a ddyuot wrthynt, P’le bynac y bo’r * corph yno hefyt yr ymgascl yr eryrod.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index