Search form

Luc 20

Pen. xx.

Christ yn goystegu ei wrthnebwyr a’ * gorchest arall. Yn dangos y dinistriat wy drwy ar ddamec. Awturtot Llywyawdwyr. Y cyuodedigaeth a ei ddwywol veddiant. Ef yn beio ar vocsach a’rryvio y Gwyr‐llen.

1AC e ddarvu ar vn o’r dyddiae hyny, ac ef yn dyscu ’r popul yn y Templ, ac yn Euangelu, yr Archoffeiriait, a’r Gwyr llen a ddaethant * arnaw y gyd ar Henafieit 2ac a lafaresont wrthaw, gan ddywedyt, Dyweit i ni wrth pa awturtot y gwnai di y pethe hyn, nai pwy a roes i ti yr awturtat hyn? 3Ac ef atepodd ac a ddyuot wrthwynt, A’ minef a ’ovynaf i chwithe, vn‐peth: dywedwch ymy gan hyny: 4Betydd Ioan ai o’r nef ydd oedd, ai o ddynion? 5A’ hwy a resymesont ynthyn y hunain, gan ddywedyt, A’s dywedwn mai or nef, ef a ddywait, Paam gan hyny na chredeeh y‐ddaw? 6Ac a’s dywedwn Mai o ddynion, yr oll popul a’n llapyddia ni: can ys‐+ diogel yvv ganthwynt + mai Prophwyt oedd Ioan. 7Am hyny yr atebesont, na wyddent o b’le ydd oedd. 8Yno y dyuot yr Iesu wrthynt, Ac nys’ ddywedaf vinev y chwithev, trwy pa awdurdot y gwnaf y pethae hyn.

9Yno y dechreawdd ef ddywedyt wrth y + plwyf y parabol hyn, Gwr oedd a blannei winllan, ac y llocawdd hi y * dir‐ddiwylliawdwyr: ac aeth i wlat dieithr, dros amser mawr. 10Ac ar ryw bryd, yd anvones ef was at y tir‐ddiwylliawdwyr val y rhoddent y‐ddaw o ffrwyth y winllan, eithyr y tir‐ddiwyllyawdwyr y bayddent ef, ac eu danvonent ymaith yn * wac. 11Ac eilwaith yd anvonawdd ef was arall: a hwnavv a gurasont wy, ac ei amparchesont ac ei danvonesont y ffordd yn wac. 12Trache e ddanvonawdd y trydydd, a hwn, a archollesont ac a * vwriesont allan. 13Yno y dyuot Arglwydd y winllan, Pa beth a wnaf? Anvonaf y caredic vap mauvi: * ef allei y parchant, pan y gwelont ef. 14A’r tir‐ddiwilliawddwyr pan welesont ef, ymrysymy ai gylydd a ’orugant, gan ddywedyt Hwn yw’r y tifedd: dewch, lladdwn ef, y’n y bo yr tiveddiaeth yn * eiddom. 15A’ hwy y tavlesont ef allan o’r winllan, ac ei lladdesont. Pa beth gan hyny a wna Arglwydd y winllan yddwynt? 16Ef a ddaw ac a destryw y tir‐ddiwilliawdwyr hyn, ac a ddyd ey winllan y eraill. A’ phan glywsant hyn, y dywedesont Na * bo hyny.

17Ac ef a edrychawdd arnynt, ac a ddyvot, Beth ynteu yw hyn a esceivenwyt, Y maen y wrthodent yr adailwyr, hwnw a wnaethpwyt yn ben ir congylvaen? 18Pwy pynac a syrthio ar y maen hwnaw, a * ddryllir: ac ar pwy pynac y syrthio ef ei mal yn chwilfriw. 19Yno yr Archoffeiriait a’r Gwyr‐llen yn yr awr hono a geysynt ddodi dwylo arnaw: (anyd bot arnyn ofn y popul) can ys gwybuont may yn y erbyn hwy y dywedesei ef y parabol hwn. 20A’ hwy ei dysgwyliesont, ac a ddanvonent * gynllwynwyr a symlent ey bot yn gyfion, y graffu ar y ymadrodd ef, ac y’w roddy ef ym‐meddiant ac awturtot y President. 21Ac y a ’ofynesont y‐ddaw, gan ddywedyt, Athro, gwyddam y dywedy di ac y dyscy * yr vnion, ac na dderbyny vvyneb ond val ygylydd, ’eithyr dyscu yddwyt i bavvp ffordd Dduw yn‐* gwirioned. 22Ai cyfreithlawn i ni roddy teyrnget i Caisar ai nyd yw? 23Ac ef a ddyallawdd y dichell wy, ac a ddyuot wrth‐wynt, Paam y temptiwch vi? 24dangoswch i mi geiniawc. Pwy biae ’r ddelw ar * graipht ’sy arnei. Atep o hanynt a ’dywedyt, Caisar. 25Yno y dywedei ef wrthynt, Rowch am hyny yr eiddo Caisar, i Caisar, a ’r eiddaw Duw, y Dduw. 26Ac velly ny + allesont veio ar y + eiriae ef + geyr bron y popul: anyd ryvedd vu ganthynt y atep ef, a’ thewy a son a wnaethant. 27Yno y daeth ataw ’r ei o’r Zadduceit (yr ei a wadant vot cyuodedigaeth) ac a ’ovynent iddaw, 28gan ddywedyt, Athro, Moysen a yscrivennawdd i ni, A’s bydd marw brawd nep ac iddaw wreic, a’ marw o hanaw yn ddi‐blant, bot y’w vrawt gymeryd ei wreic, a’ chody had y’w vrawd. 29Ac yr oedd saith broder, a’r cyntaf a gymerth ’wraic ac a vu varw yn ddi blant. 30A’r ail a gymerth y wreic, ac yntef a vu varw eb plant. 31Yno y trydydd y cymerth hi: a’r vn modd y bu veirw y saith eb adu plant. 32Ac yn ddywethaf oll marw o’r wreic hefyt. 33Can hyny yn y cyuodedigaeth, gwraic i bwy vn o hanynt vydd hi? can ys ir saith y bu hi yn wreic. 34Yno ydd atebawdd yr Iesu, ac y dyuot wrthynt, Plant y byd hwn a wreicaant ac a’wrant. 35Anyd yr ei a deilyngir y veddy ar y byd hwnw, a ’r cyuodiat o veirw, ny wreicaant, ac ny * wrhant. 36Can na allant varw mwyach, o bleit eu bot yn gymetrol a’r Angelon, ac ynt yn Veibion Duw, ac wyntæ yn blant y cyuodedigaeth. 37A’ bod ir meirw adgyuodi, ’sef Moysen ei racddangoses * yn y dyrysllwyn, pan ddyvot ef, Mai yr Arglwydd yvv y Duw Abraham, a’r Duw Isaac, a’r Duw Iaco. 38Can nad yw ef Duw ’r meirw, anyd ir ei byw: can ys byw ynt oll iddo ef. 39Yno ydd atepawdd ’r ei o’r Gwyr‐llen, ac a ddywedesont, Athro, da y dewedeist. 40Ac ar ol hyny, ny veiddiesont ymofyn ac ef ddim oll.

41Yno y dyuot wrth‐wynt, Pa‐vodd y dywedant vot y Christ yn vap Dauid? 42Ac yntef Dauid yn dywedyt yn llyver y Psamae, Dywedawdd yr Arglwydd wrth vy Arglwydd, eisted ar vy‐deheulaw, 43Y n y * wnelwyf vy‐gelynion yn droedfainc y‐ty. 44Can y Ddauid y alw ef yn Arglwydd, a’ pha wedd y mae ef yn vap iddaw.

45Yno a’r popul yn clywet, y dyuot ef wrth ei ddiscipulon, 46Ymogelwch rac y Gwyr‐llen, yr ei a ewyllysiant * vyned mewn dillat llaision, ac a garant gael cyfarch gwell yddyn yn y marchanatoedd, a’r eisteddvae vchaf yn y Synagogae, a’r lleoedd pennaf yn yn y gwleddoedd: 47yr ei a lwyr ysant dai y gvvragedd-gweddwon ’sef yn rhith hir weddiaw: yr ei hyn a dderbyniant varn drymach.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index