Search form

Luc 21

Pen. xxj.

Christ yn canmol y weddw dlawd. Ef yn rac rybyddiaw am ddinistriat Caerusalem. O’r precethwyr gauawc. O’r arwyddion a’r trallodae ar ddyuot. O ddywedd y byd, Ac oei waith diwarnodawl.

1AC val ydd oedd ef yn edrych, y gwelas ef yr ei goludawc yn bwrw ei rhoddion ir * tresorfa. 2Ac ef a welawdd hefyt ryw vvreic‐weddw dlawd, yr hon a vwriawdd y mywn yno ddwy hatling, 3ac ef a ddyuot, Yn ddiau y dywedaf ychwy, ddarvot ir weddw dlawt hon * vwrw ymywn vwy nac wyntwy oll. 4Canys wy oll o ei gormoddder y bwriesont ymplith y’r offrymae Duw: a’ hon oi + phrinder a vwriawdd y mywn yr oll vywyt oedd y‐ddei. 5Ac a’r ei yn dywedyt am y templ, val yr addurnesit a main pryderth, ac a * chyssegredic bethae, ef a ddyuot, 6Ai ’r pethae hyn ydd ych yn ei tremio? e ddaw ’r dyddiae yn yr ei ny edevvir maen ar vaen, a’r ny’s + goyscerir. 7Yno y gofynnesont y‐ddaw, gan ddywedyt, Athro, and pa bryd y bydd pethae y hyn? a ’pha ’r argoel vydd ar ddawot hyn i ben? 8Ac ef a ddyuot, Mogelwch rac cael eich twyllaw: can ys daw llawer yn vy Enw i, gan ddywedyt, Mi yw Christ, ac mae’r amser yn dynesau: ac am hyny nac ewch ar y hol hwy. 9A’ phan glywoch son am ryveloedd a’ thervyscoedd, nac ofner chwi: can ys dir yw ir pethae hyn ddyvot yn gyntaf, eithyr nad oes tervyn yn y man. 10Yno y dywedei wrth‐wynt, E gyuyt * cenedl yn erbyn cenedl, a’ theyrnas yn erbyn teyrnas, 11a’ dayar‐grynfaë mowrion vyddant yn amrafael leodd, a’ newyn, a haint y * cornwyt, a’ dychrynedigaethae, a signedd mawrion vyddant o’r nef. 12Eithyr cyn na hyn oll, y dodant ei dwylo arnoch, ac ich erlynant, gan ych roddi ir Synagogae, ac i garcharae, a’ch dwyn geyr bron Brenhinedd, a’ llywyawdwyr o bleit vy Enw i. 13A’ hyn a dry i chwi, yn testoliaeth. 14Dodwch gan hyny yn eich calonae, na vefyrioch, beth a atepoch. 15Can ys myvi a roddaf y‐chwy ’eneu a ’doethineb, yr hwn ny ddychon eich oll wrthwynebwyr ei wrthddywedyt na ei wrthladd. 16Ys bradychir chwi y can eich * rieni, a’ chan eich broder, a’ch cydgenedl ach cereint, a’r ei o hanoch a ront y varwolaeth. 17A’ dygasoc vyddwch gan bavvb oll o bleit vy Enw i. 18Eithyr vn blewyn o’ch penn ny’s collir. 19Trwy eich * ammynedd, meddiannwch eich eneidiae.

20A’ phan weloch Caerusalem wedy ’r amgylchynu gan vyddinoedd, yno gwybyddwch vot y diffeithiat hi yn agos. 21Yno ciliet yr ei ’sy yn Iudaia, ir + mynyddedd: a’r ei ’sy yn y chenol, tynnan y maes: ac nac aed yr ei or orwlad, y mywn yddi. 22Can ys dyddiae dial yw ’r ei hyn, y gyflawny yr oll bethæ a ’r yscrivenwyt. 23A’ gwae yr ei beichiogion, a’r ei yn rhoi‐bronnae yn y dyddiae hyny: can ys‐bydd * cyfingdra mawr yn y tir hvvn, a’ llid arucha y bopul hyn. 24Ac wy a gwympant ar * vin y cleddyf, ac eu tywysir yn gaithion + ir oll genetloedd, a’ Caerusalem a vysengir dan draed * y gan y Cenetloedd, y n y chyflawner amsere y Cenetloedd. 25Yno y bydd * sygnedd yn yr haul, ac yn y lloer, a’r ser, ac a’r y ddaiar trallot ymhlith y cenetloedd, gyd a chyfing gycor: y mor a’r weilgi a ruant. 26* Di enait vydd dynion gan ofn, a’dysgwyl am y pethae a ddawant ar vvartha ’r byd: can ys nerthoedd y nefoedd a yscytwir, 27ac yno y gwelant Vap y dyn yn dyuot yn wybren, y gyd a meddiant a’ gogoniant mawr. 28A’ phan ddechreuo y pethae hyn ddyvot, tremiwch i vynydd, a darchefwch eich pene, can ys‐bot eich prynedgaeth yn dynessau. 29Ac ef a ddyvot wrthynt y parabol hvvn, Gwelwch y fficuspren, * a’r oll breneu, 30pan darddant ynawr gan ei gweled, y gwyddoch o hanoch eich unain bot yr haf yn awr yn gos. 31Ac velly chwithe, pan weloch ddyvot y pethae hyn, adnabyddwch vot teyrnas Duw yn agos. 32Yn wir y dywedaf y‐chwy, na bydd i’r oes hon vyned heibio, y n y wneler y pethe hyn oll. 33Nef a’ daiar a ant * heibio, and y gairie meuvi nid ant dim heibio. 34Edrychwch arnoch eich hunain, rac bot vn amser trymhau eich calonhae gan gloddest a’ meddot, a’ * gofalon y vuchedd hon, a’ rac dyvot y dydd hwnw ar ych vchaf eb wybot. 35Can ys val * magl y daw ar ucha pavvb oll a’r a breswiliant ar * wynep yr oll ddayar. 36Gwiliwch gan hyny a’ gweddiwch yn ’oystat, ar gahel bot yn deilwng y ddianc rac y pethe hynn oll ar ddyvot i ben, ac ar allu o hanoch sefyll geyr‐bron Map y dyn.

37Ac yn hyd y dydd y dyscei ef y bobyl yn y Templ, a’r nos ydd ai allan, ac yr arosei yn y mynyth a elwir mynydd * yr olew‐wydd. 38A’r oll popul a ddeuent yn vorae ataw, y’w + glywet yn y Templ.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index