Search form

Luc 23

Pen. xxiij.

Dwyn yr Iesu rac bron Pilat a’ Herod. Am Barabbas. Am Simon Cyren. Y gwragedd yn cwynvan. Croeshoelio Christ, Ef yn gweddiaw dros ei ’elynion. Ef yn troi ’r lleitr ac ereill lawer ar amser ei varwoleth. Ei gladdedigeth.

Yr Euangel y Die Iou cyn die Pasc.

1YNO y cyvodes yr oll lliaws o hanynt, ac y ducesont ef at Pilatus. 2Ac wy a a ddechraesont ei gyhuddaw, can ddywedyt. Hwn yma a gawsam yn troi’r bobyl, ac yn gohardd taly teyrnget i Caisar, can ddywedyt, * mae ef yw Christ Vrenhin. 3Ac Pilatus a ’ovynnawdd iddaw, can ddywedyt, Ai ti‐yw’r Brenhin yr Iuddaeon? Ac ef atepawdd iddo, ac addyvot, Tu ys ydd yn ei ddywedyt. 4Yno y dyvot Pilatus wrth yr Archoffeiriait, ac wrth y popl, Nyd wyf i yn cahel dim bai ar y dyn hwn. 5Ac wyntae ymlewhay a wnaethant, can ddywedyt, Mae ef yn * cynnurfy ’r popul, gan dany dysc tros oll Iudaia. Ac yn dechrae * o Galilea yd yma. 6Ac Pilatus pan glypu son am Galilea, a ovynawdd, ai dyn o’r Galilea ytoed ef. 7A’ phan wybu * mae o gyvoeth Herod yr hanoedd, ef ei danvones at Herod, ac ydd oedd yntae hefyt yn‐Caerusalem y dyddiae hyny. 8A’ phan weles Herod yr Iesu, ef a lawenechawdd yn vawr: can ys ydd oedd yn hir gantaw am ei weled ef er es talm, erwydd iddaw glywed son llawer o bethae am danaw, ac ydd oedd e yn gobeithiaw gahel gweled gwnaethy ryw * arwydd y ganthaw. 9Yno ydd ymholes ac ef am lawer o bethae: eithyr nyd atepawdd ef ddim iddo. 10Yr Archoffeiriait ar Gwyr‐llen a safasant ac ei cyhuddesont yn * daerddrud. 11Ac Herod ef a ei gywdawddwyr ny roesont vri arnaw, ac ei gwatworesant, ac ei gwiscesont ef o wynn, ac a ei danvonawdd drachefyn at Pilatus. 12Ac ar y dydd hwnw ydd aeth Pilatus a’ Herod yn gymddeithion: canys cyn na hyny ydd oedd yn ’elyniaeth rhyngtwynt. 13Yno Pilatus a ’alwodd yn cyt yr Archoffeiriait a’r llywyodwyr a’r popul, ac a ddyuot wrthwynt, 14Chwi dducesoch y dyn hwn ataf, val vn a vai yn troi ’r popl, a’ nycha, mi ei holeis ef yn eich gwydd, ac ny chevais i vn bai ar y dyn hwn, o’r pethae ydd ywch y’w gahuddaw: 15na ddo, na Herod chwaith: can ys anvoneis chwi ataw: a’ nycha, dim teilwng o angae ny wnaed * yddaw. 16Erwydd paam, mi ei cospaf, ac ei gellyngaf yn rhydd. 17(Can ys angenrait oedd iddaw ellwng ryvv vn yddwynt yn rhydd ar yr wyl.) 18Yno yr oll lliaws a lefawdd ar vnwaith, can ddywedyt, Ymaith ac ef, a’ gellwng Barabbas yn rhydd i ni: 19yr hwn am * draws gyfodiat a wnaethit yn y dinas, ac am lawryddiaeth a ddodesit yn‐carchar. 20Yno Pilatus a ddyvot wrthyn drachefyn, can ewyllysy rhyddhay ’r Iesu. 21An’d wy lefent can ddywedyt, * Croc, croc ef. 22Ac ef a ddyvot wrthynt y drydydd waith, An’d pa ddrwc a wnaeth ef: ny chefais ynthaw achos angae: am hyny mi ei cospaf, ac ei gellyngaf yn rhydd. 23Ac wyntwy oeddent daerach a llefeu vchel, can erchi y groci ef: a’ ei llefae hwy a’r Archoffeiriait a ’orvu. 24Velly Pilatus a varnawdd yddwynt gahel ei h’arch. 25Ac ef a ellyggawdd yddwynt hwn‐am gyfodiat a’ llawryddiaeth a * roesit yn carchar: ys ef yr hwn a archesent wy, ac ef a roddes yr Iesu y wnaethy ’r ac ef a vynnent. 26Ac val ydd oeddent yn ei arwein ef ymaith, wy ddaliesont vn Simon o Cyren, yn dyuot o’r maes, ac arnaw ef y * gosodesont y groc, y’w dwyn ar ol yr Iesu. 27Ac ydd oedd yn ei ganlyn ef turfa vawr o popul, ac o wragedd, a’r gvvragedd hyny oedd yn cwynofain ac yn galary drostaw. 28A’r Iesu a ymchwelawdd atwynt, can ddywedyt, Merchet Caerusalem, nac wylwch droso vi, ’n amyn wylwch trosoch eich hunain, a’ch plant. 29Can ys, * nycha, y daw’r dyddiae y dywedant, Gwyn ei byt yr hespion, a’r bruoedd ny chenedlesont erioed, ar bronnae ny roesant * sugn. 30Yno y dechreant ddywedyt wrth y monyddoedd, Syrthiwch arnam: ac wrth y brynnae, Cuddiwch ni. 31Can ys a’s gwnant wy hynn ir prenn ijr, peth a wneir ir crin? 32Ac Ac ydd oeddit yn arwein gyd ac ef dau ddrygddyn eraill y’w lladd. 33A’ gwedy y dyvot hwy i’r lle, a elwyt y Penglocva, yno y crogesont ef, a’r drygddynion: vn ar y ddeheu, a’r all ar y * aswy. 34Yno y dyvot yr Iesu. Y Tad, maddae yddwynt, can na wyddon peth y maent yn ei wneythyr. Ac wy a barthesant ei ddillat, ac a * vwriesant goelbreni. 35A’r popul oedd yn sefyll, ac yn edrych: a’r + llywiawdwyr ei gwatworent y gyd ac wynt, gan ddywedyt, Eraill a + iachaeai: iachaet ehun, a’s ef y’w’r Christ, yr Etholedic can Dduw. 36A’r milwyr hefyt y gwatworent ef, can ddawot a’ chynic vinegr ydd‐aw, 37a’ dywedyt. A’s tu yw’r Brenhin yr Iuddaeon, + iachaa tyhun. 38Ac ydd oedd + yscriuen wedyr yscrivemy + ar ei uchaf, mewn llythyrae Groec, a’ Llatin, ac Hebreo, HVN YVVR BRENHIN YR IVDEON. 39Ac vn or drygddynion a grocesit, y cablawdd ef, gan ddywedyt, A’s tu yw’r Christ, * iachaa + tuhun a’ ninae. 40A’r llall a atepawdd, ac y + ceryddawdd ef, can ddyweddyt, Anyd oes arnat ofn Duw, a’ thydy yn yr vn varn? 41Ac ydd ym ni yn * gyfiawnus yma, can ys ydd ym ni yn derbyn y pethae y haeddawdd ein gweithredoedd: eithyr ny wnaeth hwn ddim * ancymmesur. 42Ac ef a ddyvot wrth yr Iesu, Arglwydd, coffa vi pan ddelych ith teyrnas. 43A’r Iesu a ddyvot wrthaw, Yn wir y dywedaf y ti, heddyw y byddy gyd a mi ym‐paradwys. 44Ac ydd oedd hi yn‐cylch y chwechet awr: ac a vu tywyllwch tros yr oll ddaiar, yd y nawvet awr. 45A’r haul a dywyllwyt, a’llen y Templ a + rwygwyd trwy hei chanawl. 46A’r Iesu a lefawdd a llef vchel, ac a ddyvot, Y Tad, ith ddwylaw y cymennaf vy yspryt. A’ gwedy yddaw ddywedyt hyn, ef * a anhetlawdd allan yr yspryt. 47A’ phan weles y Cannwriad yr hyn a wnaethpwyt, ef a roes ’ogoniant i Dduw, can ddywedyt, Yn sicur ydd oedd y * dyn hwn yn gyfiawn. 48A’r oll turfa ar a ddauthei ynghyt er y golwc hynn, cann weled y pethae a ddaroedd, a guresont ei dwyvronae, ac ymchwelesont. 49A’ ei oll gydnabot a savent o hir‐bell, a’r gwragedd y dylinesent ef or Galilaia, gan edrych ar y pethae hynn. 50* A’ nycha, ydd oedd gwr aei enw Ioseph, cygcorwr, gwr da, a’ chyfiawn. 51Ef ny chytunesei a ei cygcor na’c a’ ei gweithret hwy, ac ef a hanoedd o’r Arimathaia, dinas yr Iuddaeon: yr hwn oedd yntef yn edrych am teyrnas Duw. 52Hwn yma aeth at Pilatus, ac archawdd gorph yr Iesu, 53ac ei tynnawdd i lawr, ac ei * amdoes mewn lliein, ac egosodes mewn + monwent wedy’r + drychy o graic lle ny roesit nep ir ioet. 54A’r dydd hwnw oedd y Darpar, a’r Sabbath oedd yn nesay. 55A’r gwragedd hefyt yr ei oedd yn darddilyn, yr ei a ddaethent gyd ac ef o’r Galilea, a edrychesont ar y vonwent a’ pha bodd y * gesodesit y gorph ef. 56Ac wynt a a ymchwelesont, ac a paratoesont aroglae, ac wylmentae, ac a ’orphoysesont y dydd Sabbath * erwydd y gorchymyn.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index