Search form

Luc 24

Pen. xxiiij.

Y gwragedd yn dyuot i’r bedd. Christ yn ymddangos ir ddau ddiscipul a aent tu ac Emmaus. Ef yn sefyll ym‐cenol ei ddiscipulon, ac yn agori y dyall hwy ar yr Scrythur ’lan. Ef yn roi gorchymyn yddynt. Ef yn escen ir nef. Ei ddiscipulon yn y addoli ef. Ac am ei gwaith beunyddol.

1YN awr yn y dydd cyntaf o’r wythnos * ar y cynddydd, y daethant ir vonwent, gan ddwyn yr aroglae, yr ei a arlwyesent wy, a’ gvvragedd ’r ei y gyd a’ hwy. 2Ac vvy a gawsant y * maen wedy’r dreiglo ymaith ywrth y + vonwent, 3ac aethant y mywn, ac ny chawsant gorph yr Arglwydd Iesu. 4Ac e ddarvu, ac wynt mewn * irdang gan hyn, wely ddau wr yn + ddysymwth a sefent wrth‐ynt mewn + gwiscoedd dysclaer. 5Ac val ydd oeddent yn ofni, ac yn + gestwng ei hwynebae tu ar ddaiar, y dywedesont wrth‐wynt, Paam y ceisiwch y byw, ym‐plith y meirw? 6Nid yw ef yman, eithyr e gyfodes: cofiwch pa * ddelw y dyuot ef wrthych, pan oedd ef etvvo yn‐Galilaia, 7gan ddywedyt, davv y bydd dir rhoddy Map y dyn yn‐dwylo dynion pechaturus, a’ ei chael grogi, a’r trydydd dydd at cyuodi. 8A’ hwy a gofiesont y ’airiae ef, 9ac a ymchwelesont y wrth y * vonwent, ac a vanegesont y pethe hyn oll i’r vn ar ddec, ac ir relyw oll. 10A’ Mair Magdalen, a’ Ioanna, a’ Mair mam Iaco a’ gvvragedd ereill y gyd ac wynt, oedd yr ei a ddywedesont y pethe hyn wrth yr Apostolon. 11Eithr ganthynt y gwelit y geiriae hwy, vegis * ffugiant, ac ny chredesont y‐ddynt. 12Yno y cyuodes Petr, ac y rhedawdd i’r + vonwent, ac edrychawdd y mywn, ac a welawdd y llenllieniae wedy + ei dodi yno wrthyn yhunain, ac ef aeth ymaith gan ryveddu ryngtho ac y hun gan y peth a ddarvesei.

Yr Euangel ar ddie Llun Pasc.

13¶ A’ nycha ddau or discipulon oedd yn mynet y dref yr hon oedd o ywrth Gaerusalem triugain * stad a’ i h’ enw Emmaus. 14Ac wy a ymchwedleynt wrth ei gylyd am yr oll pethae a wneuthesit. 15Ac e ddarvu, ac wynt yn cyd ymddiddan, ac yn ymddadlae, bot i’r Iesu yntef nesay, a’ myned gyd 16ac wynt eithyr y l’ygait wy a atdaliwyt val nad adwaenent ef. 17Ac ef a ddyvot wrthwynt, Paryw ymadroddion yw’r ei hyn ’sydd genwch wrth y gylydd * dan rodio a phaam ydd ych, yn dristion? 18Ac vn (ai enw Cleopas) a atepawdd ac a ddyvot wrthaw, A wyt ti yn vnic * yn ddiethr yn Caerusalem, ac ny wyddost y pethae a darvu y dyddiae hyn? 19Ae ef a ddyvot wrthwynt, Pa pethae? Ac wy a dywedesant wrthaw, * Am Iesu o Nazaret, yr hwn oedd Prophwyt, yn alluawc yn‐gweithret ac yn‐gair geyr bron Duw, a’r oll popul, 20a’ pha vodd y darvu ir Archoffeiraiait a’n llywyawdwyr i roddi ef i varn angae, a’ ei groci. 21Anid ydd oeddem ni yn gobeithiaw mae ef oedd hwnn a ddelei i bryuu ’r Israel, ac am yr oll pethae hynn, heddyw yw’r trydydd dydd er pan ddarvuant. 22A’ hefyt’r ei o’r gwragedd o’n plith a yrrodd vraw arnam, yr ei ddeuthant yn vorae * ir vonwent. 23A’ phryd na chawsant y gorph ef, wy a ddaethant gan ddywedyt, welet o hanwynt wythae weledigaeth o Angelion, yr ei a ddywedynt y vot ef yn vyw. 24Can hyny yr aeth cyfran o’r ei oeddynt gyd nyni + ir vonwent, ac a gawsant yn y modd y dywedesei ’r gwragedd, anid ef ny’s gwelsant. 25Yno y dyvot ef wrthynt, chvvychvvy ynvydion a’ hwyrvrydic calon i gredy yr oll pethae a dyvot y Prophwyti, 26a nyd oedd rait i Christ ddyoddef y pethae hynn, a’ myned y’w ’ogoniant? 27Ac ef a ddechreawdd o Voysen a’r oll Prophwyti, ac a * esponiawdd yddwynt yn yr oll Scrythyrae y pethae oedd yn escrivenedic am danaw. 28Ac ydd oeddent yn nesay at y dref, lle ydd oeddent yn myned, ac ef a gymerth arnaw vynet ym‐pellach. 29Eithyr wy a ei cympellesont ef, can ddywedyt, Aros gyd a ni: can ys y mae hi yn hwyrhay, a’r dydd * wedy cerddet. Ac ef aeth y mewn y aros gyd ac wynt. 30Ac e ddarvu, val ydd oedd ef yn eistedd ar y bwrdd gyd ac wynt, e gymerth y bara, ac a ddiolchawdd, ac ei torawdd, ac ei rhoes yddwynt. 31Yno ydd egorwyt ei llygait, ac ydd adnabuont ef: an’d ef a * divannawdd ymaith, oei golwc. 32Ac wy a ddywedesont wrthyn ei gylydd, anyd oedd ein calonae yn llosci ynam, tra ytoedd ef yn ymddiddan a ni ar y ffordd, a’ phan oedd e yn agory i ni yr Scrythurae? 33Ac wy a gyfodesont yr awr hono, ac a ymchweleson i Gaerusalem, ac a gawsont yr vn ar ddec wedy ’r ymgynull yn‐cyt, a’r sawl oedd gyd ac wynt, 34yr ei a ddywedesant, E gyvodawdd yr Arglwydd yn wir, ac a ymddangosawdd y Simon. 35Yno y manegesont y pethae a vvnaethesit ar y ffordd, a’ * ph’odd ydd adnabysent ef ar doriat y bara.

Yr Euangel die Mawrth Pasc.

36¶ Ac val y dywedent y pethae hyn, y safodd yntef yr Iesu yn ei canol, ac y dyuot wrthyn, Tangneddyf ychwy. 37A braw ac ofn a vu arnynt, gan ddybieit yddwynt weled yspryt. 38Yno y dyvot ef wrthwynt, Paam ich trallodir? a’ phaam y mae * traws veddyliae yn codi yn eich calonae? 39Welwch vy‐dwylo a’m traet, mae myvy yw ef: teimlwch vi, a’ gwelwch: can nad oes i yspryt gnawt ac escyrn, mal y gwelwch vot i mi. 40Ac wedy iddaw ddywedyt val hyn, e addangosawdd yddwynt ei ddwylo a’ ei draet. 41Ac wyntwy eto eb gredy gan lawenydd, ac yn rhyveddy, ef a ddyvot wrthwynt, A oes genwch yma ddim or * llyniaeth? 42Ac wy a roesant ydd‐aw ddryll pyscotyn wedy ’rostiaw, ac o ddil mel, 43ac ef ei cymerawdd, ac ei bwytaodd geyr * y bron hwy. 44Ac ef a ddyvot wrthwynt, Ll’yma’r gairiae a ddywedais wrthych, tra oeddwn eto gyd a chwi, nid amgen gorvot cyflawny yr oll pethae a yscrivenwyt am danaf yn‐+ Deddyf Moysen, ac yn y Prophwyti, a’r Psalme. 45Yno ydd agores ef y * meddwl hwy, modd y dyallent yr Scrythurae, 46ac a ddyvot wrthynt, Val hyn ydd escrivenwyt, ac val hyn ydd oedd yn rait i Christ ddyoddef, a’ chyvody drachefyn o veirw y trydydd dydd, 47a’ bot precethy ediveirwch a’ maddeuant pechatae yn y Enw ef ymplith y Cenetloedd oll, can ddechrae yn‐Caerusalem. 48Ac ydd yw chwi yn testion o’r pethae hyn.

49A’ * nycha, mi ddanvonaf addewit vy‐Tat arnoch: a’ thrigwch yn‐dinas Caerusalem, y n ych gwiscer a nerth o ddvchelder. 50Yno ef y * duc hwy allan i Bethania, ac ef a gyuodes eu + ddwylo, ac y bendithiawdd hwy. 51Ac e ddarvu, ac ef e yn y bendithiaw, ymadel o hanaw y wrthynt, a’ei ddwyn i vynydd ir nef a wnaeth pwyt. 52A’ hwy y addolesont ef, ac a ymchwelesont i Caerusalem y gyd llawenydd mawr, 53ac oeddent yn ’oystat yn y Templ, yn moli ac yn clodvori Duw, Amen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index