Search form

Luc 4

Pen. iiij.

Bot yn arwain yr Iesu ir diffeithwch yw demptio. Ef yn gorvot diavol. Ef yn myned i’r Galilea. Yn precethy yn Nazaret, a’ Chapernaum. Yr Iuddeon yn y dremygy ef. Ef yn dyuot i duy Petr, ac yn iachau mam y wraic ef. Y cythraulieit yn cyfaddef Christ. Ef yn precethy rhyd y dinasoydd.

1AC Iesu yn llawn o’r Yspryt glan, a ddadymchwelawdd y yvvrth Iorddanen, ac a dywysit y gan yr vn yspryt ir diffeithvvch, 2ac a vu yno ddau’gain diernot yn ei dempto y gan ddiavol, ac ny vwytaodd ef ddim yn y dyddiae hyny: eithyr gwedy y diweddy hwy, yn ol hyny y newynawdd ef. 3Yno y dyuot diavol wrthaw, A’s map Duw wyt, gorchymyn i’r maen hwn yn y wnaer yn vara. 4Ac Iesu * atepodd iddo, gan ddywedyt, Scrivenwyt, Na bydd i ddyn vyw * ar vara yn vnic, anyd ar pop gair Duw. 5Yno y cymerth diavol ef y vynydd i vynyth tra vchel, ac a ddangosawdd iddaw oll deyrnasoedd * byd, yn llai no mynut awr. 6Ac eb yr diavol wrthaw, Iti y rhof yr oll veddiant hyn, a’ gogoniant y teyrnasoedd hyny: can ys y mi ei roddwyt: ac i bwy bynac yr ewyllyswyf, mi ei rhoddaf. 7Ac velly a’s ti a’m addoly i, ys byddant oll y ti. 8A’r Iesu ei atepawdd, ac a ddyuot, Ymdyn y wrthyf Satan: can ys ’scriuenwyt, Addoly yr Arglwydd dy Dduw, ac efe yn vnic a wasanethi. 9Yno yr aeth ac ef y Gaerusalem, ac ei * gesodes ar pinnacul y Templ, ac ys yganei wrthaw. A’s Map Duw wyt tavla dy hun i lawr o ddyna, 10can vot yn yscrivenedic, Y gorchymyn ef y’w Angelon oth pleit ti, ith gadw di: 11ac aei dwylo ith gyfodant, rac yty vn amser daro dy droet wrth garec. 12A’r Iesu a atepodd ac a ddyvot wrthaw, Ys dywetpwyt, Na themtia yr Arglwydd dy Dduw. 13A’ gwedy gorphen o’r diavol yr oll temptiat, yr ymadawodd ac ef dros amser.

14A’r Iesu a ddadymchwelawdd drwy nerth yr Yspryt i’r Galilaia: ac ef aeth son am danaw trwy ’r oll * vro y amgylch. 15Can ys ef a ei dyscei yn y Synagogae wy, ac ef a anrydyddit gan bawp. 16Ac ef a ddaeth i Nazaret lle magesit ef, ac (yn ol ei ddevot) yr aeth i’r Synagog ar y dydd Sabbath, ac a godes yn ei sefyll i ddarllen. 17Yno y rhoed ataw lyver y + Prophwyt Esaias: a’ gwedy iddo agori ’r llyver, y cafas e ’r man lle yr escrivenit, 18Yspryt yr Arglwydd, ys id arna vi, achos enneinawdd vi, val yr Evangelwn i’r tlodion: ef am anvones i, i iachau * y briwedigion o galon, i precethu gellyngdawt i’r caithion, ac er adweledigaeth ir daillion, er maddae o hanof i ryddit yr ei ysic, 19ac er i mi precethu blwyddyn gymredic yr Arglwydd. 20Ac ef a gayawdd y llyver, ac ai rhoes drachefn at y gwenidawc, ac a eisteddawdd i lavvr: a’ * llygait pavvb oll a’r oeddent, yn y Synagog a dremient arnaw ef. 21Yno y dechreawdd ef ddywedyt wrthynt, Heddyw y cyflawnwyt yr Scrythur hyn yn eich clustiae chvvi. 22Ac oll a ddugesont destoliaeth iddo, ac a ryveddesant am y gairiae rhadlavvn a * ddaethesont o ei enae, ac a ddywetsont, Anyd hwn yw map Ioseph? 23Yno y dyuot ef wrthynt, * Dilys y dywedwch wrthyf y ddiereb hon, Y meddic, iacha dy hun: pa pethe pynac a glywsam ddarvot ei gwnaethy ’r yn‐Capernaum, gwna yma hefyt yn dy ’wlat dy hun. 24Ac ef a ddyuot, Yn wir y dywedaf y chwi, Nid cymradwy nebvn Prophwyt yn ei wlat ehun. 25Ac yn‐gwirionedd y dywedaf ywch ’llawer o wragedd‐gweddwn oedd yn‐dyddiae Elias yn yr Israel, pan gaywyd y nef dair blynedd a’ chwech mis, pan oedd newn mawr dros yr oll tir. 26Ac nid at yr vn o hanynt yd anvonwyt Elias, anyd i Sarepta dinas yn Sidon, at wraic weddw. 27Hefyd llawer gohangleifion oedd yn yr Israel yn amser Eliseus y Prophwyt: ac ny * ’lanhawyt, yr vn o hanynt, dyeither Naaman y Syriat. 28Yno yr oll rei oedd yn y Synagog, pan glywsant hyny, a lanwit o ddigovaint, 29ac a godesont i vyny, ac y * bwriesont ef y maes o’r dinas, a’ ei arwein yd ar * vin bryn (ar yr hwn y daroedd adeiliat y dinas wy) y’w vwrw e i lawr bendro, mwnwgl. 30Ac yntef gan vyned trwy y cenol wy aeth ymaith.

31Ac a ddeuth y weret i Capernaum, dinas yn Galiaea, ac yno y dyscawdd ef hwy ar y dyddiae Sabbath. 32Ac * aruthro a wnaethant gan y ddysceidaeth ef: can ys y ’air ef oedd gyd ac awdurdawt. 33Ac yr oedd yn y Synagog ddyn ac iddaw yspryt cythraelic aflan, yr hwn a lefawdd a llef vchel, 34gan ddywedyt, * Och beth ’sy i ni a wnelam a thi, tydi Iesu o Nazaret? a ddaethosti in colli ni? Mi wn pwy ’n wyt, ys ef Sanct y Duw. 35A’r Iesu a ei * ceryddawdd, gan ddywedyt, Ys taw, a’ dos allan o hanaw. Yno ’r cythrael gan ei davlu ef yn y cenol vvy, aeth allan o hanaw, ac ny wnaeth ddim niwed yddaw. 36Ac e ddaeth ofyn arnynt oll, ac ymadroddynt wrth ey gylydd, gan ddywedyt, Pa beth yw hyn? can ys trwy awdurdot, a meddiant y gorchymyn ef yr ysprytion * bydron, ac vvy ddant allan? 37Ac aeth son am danaw dros bop lle o’r amgylch‐wlat.

38Ac ef a gyuodes i vyny, ac o’r Synagog yd aeth y mywn y duy Simon. A’ * chwegr Simon oedd a’ + haint‐gwres mawr arnei, ac vvy archesont iddaw drostei. 39Yno y safawdd ef vch i phen, ac e geryddawdd yr haint‐gwres, a’r haint y gadawdd hi: ac yn ebrwydd y cyfodes, a’i gweini hvvy a wnaeth hi. 40Ac wedy myned haul y * ymochlyt, y savvl oll a’r oedd ganthynt gleifion o amryw haintiae, ei ducsont ataw, ac ef a ddodes ei ddwylo ar bop vn o hanaddynt, ac y iachaodd hwy. 41A’ chythraelieit hefyt a ddaeth allan o laweroedd, gan lefain a’ dywedyt, Canys Ti yw’r Christ y Map Duw: ac ef y * ceryddawdd hwy, ac ny adawdd yddyn ddywedyt y gwyddent mai efe oedd y Christ. 42A’ phan oedd hi yn ddydd, yr aeth e oyno y ymddaith i le diffaith, a’r * populoedd ai caisiawdd, ac a ddaethant ataw, ac y attaliesant ef rac myned ymaith y wrthynt. 43Ac yntef a ddyuot wrthynt, Diau vod yn ddir hefyd i mi precethy teyrnas Duw y ddinasoedd eraill: can ys i hyny im danvonwyt. 44Ac ef a precethawdd yn‐dinasoedd Galilaia.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index