Search form

Luc 5

Pen. v.

Christ yn precethy allan o’r llong. Y tynniat mawr a’r byscot. Galw ’rei o’r discipulon. Ef yn glanhau ’r gohanglaf. Ef yn iachau ’r dyn o’r parlys. Ef yn galw Matthew y tollwr. Yn bwyta y gyd a phechadurieit. Ac yn escuso yr ei iddo ef, am vmprydiaw.

Yr Euangel y v. Sul gwedy Trintot.

1YNO y darvu, a’r popul yn poysaw ato y wrandaw gair Duw, ac ydd oedd ef yn sefyll yn emyl llyn Genesaret, 2ac e welodd ddwy long yn sefyll wrth y llynn, a’r pyscotwyr a descennesent o hanwynt, ac oeddynt yn golchi ei rhwytae. 3Ac ef a dringawdd i vn o’r llongae yr hon y oedd * eiddo Simon ac a archawdd iddo hi gwthiaw ychidic y wrth y tir: ac ef a eisteddawdd, ac a ddyscawdd y + torfoedd allan o’r llong. 4Gwedy iddaw beidiaw ac ymadrodd, y dyvot wrth Simon, * Gwthia ir dwfn, a’ bwriwch eich rhwytae i wneythur tynn. 5Yno Simon a atepawd, ac a ddyvot wrthaw, Y llywiawdr, ni a dravaelesam yn hyd y nos, ac ny ddaliesam ddim: etwa ar dy ’air di, mi a vwriaf y rhwyt. 6Ac wedy yddwynt wneythyr hyn, wy a ddaliesont liaws mawr o byscot, yd pan * rwygawdd y rhwyt wy. 7Ac wy a amneidiesant ar ei cyveillion, yr ei oeddent yn y llong arall, y ddewot yw canhorthwyaw, yr ei ddeuthant, ac a lanwesant y ddwy long, y’n y soddesont. 8A’ phan welawdd Simon Petr hyny, e * ddygwyddawdd i lawr wrth ’liniae ’r Iesu, gan ddywedyt, Arglwydd, dos ywrthyf, can ys dyn pechaturus wyf: 9o bleit ydd oedd ef wedy brawychy arnaw, ac ar oll oedd y gyd ac ef gan y * tynn o byscawt, a ddaliesent. 10Ac velly hefyd y daroedd i Iaco ac Ioan meibion Zebedeus, cym‐ddeithion i Simon. Yno ’r Iesu a ddyvot wrth Simon, Nag ofna: o hyn allan y byddy yn dala dynion. 11A’ phan dducesont y llongae ir tir, eu gadawsant pop peth, ac ei canlynesout ef. 12A’ darvu, val ydd oedd ef mewn ryw ddinas, * nycha wr yn llawn o’r gohanglwyf, a’ phan welodd ef yr Iesu, e gwympawdd ar ei wynep, ac a atolygawdd yddo, gan ddywedyt, Arglwydd, a’s wyllysy, gelly vy-glanhau. 13A’r Iesu a estendawdd ei law, ac ei cyfyrddawd ef, gan ddywedyt, Ewyllysaf, glanhaer di. Ac yn y van yr ymadawodd y gohanglwyf ac ef. 14Ac ef a ’orchymynawdd iddaw na ddywedei hyn i nebun: and Dos, eb yr ef, ac ymddangos ir Offeiriat, ac offrwm tros dy ’lanhat, mal y gorchmynawdd Moysen, yn testiolaeth yddynt. 15Ac aros hyny yn vwy yr aeth y gair am danaw ar lled, a’ minteioedd lawer a ddauent ynghyt i wrandaw, ac y’w hiachau ganthaw o ei * gwendit. 16Ac ydd oedd ef yn dalha o’r neilltu yn y diffaith, ac yn gweddiaw.

17A’ darvu, ar ryw ddydd, val yr oedd ef yn * ei dyscu, bot o’r Pharisaieit a’ dysciawdron y Ddeddyf yn eystedd yno, yr ei a ddaethent o bop * tref yn Galilaia yn Iudaia, ac o Gaerusalem, a’ meddiant yr Arglwydd oedd yndavv er y iachau hwy. 18Yno * nycha ’r ei yn dwyn dyn y mywn gwely, oedd yn glaf o’r paralys, ac y gaisiesont i ddwyn ef y mewn, a’ ei ’osod geyr y vron ef. 19A’ phan na vedrent ddychymygu pa ffordd y dygent ef y mywn, gan * y dorf, wy ddringesant ar y tuy, ac ei gellyngesant y lawr drwy ’r to, ef ar gwely, yn y cenol geyr bron yr Iesu. 20A’ phan welas ef y ffydd wy, y dyuot wrtho ef. Y dyn ys maddeuwyt yty dy pechotae. 21Yno y dechreuawdd y Gwyr‐llen a’r Pharisaieit veddyliaw, gan ddywedyt, Pwy ’n yw hwn ’sy yn dywedyt cablae? pwy aill vaddae pechatae ’n amyn Duw * y hun? 22Ac wrth wybot o’r Iesu y meddyliae hwy, yr atepawdd, ac y dyuot wrthynt, Pa veddylio ydd ych yn eich calonae? 23Pwy ’n hawsaf dywedyt, Ys maddeuwyt yty dy pechatae, ai dywedyt, Cyuot a’ rhodia? 24Ac val y gwybyddoch vot i Vap y dyn awdurtot i vaddae pechatae yn y ddaiar (eb yr ef wrth y claf or paralys) Wrthyt y dywedaf, Cyuot: cymer i vyny dy wely, a’ dos ith tuy. 25Ac yn y man y cyuodes y vynydd rhac y bron wy, ac a gymerth i vyny ei vvely yn yr hwn y gorweddei, ac aeth ymaith y’w duy y hun, gan volianny Duw. 26Ac * aruthro a wnaethant oll, a’ molianny Duw, ac wy lanwit o ofn, gan ddywedyt, Can ys gwelsam bethae * ancredadwy heddyw.

27Yn ol y pethe hyn, y ddaeth ef allan, ac y gwelawdd ef + Bublican a’ei enw + Levi, yn eistedd yn y + dollfa, ac y ddyuot wrthaw, Dilyn vi. 28Ac ef a adawodd oll, a gynodes i uyny, ac y dylynawdd ef. 29Yno y gwnaeth Leui ’wledd vawr iddaw yn y duy y hun, lle yr oedd * tyrfa vawr o Bublicanot, ac o ereill, a’r a eisteddent ar y bwrdd y gyd a hwy. 30Eithyr y sawl o hanynt oedd ’wyr‐llen a’ Pharisaieit * murmuro a wnaethant yn erbyn y ddiscipulon ef, gan ddywedyt, Paam y bwytewch ac yr yfwch y gyd a’r Publicanot a’ phechaturieit? 31Yno ydd atepawdd yr Iesu ac y dyvot wrthynt, Nid raid yr ei iach, wrth * veddic, anyd ir ei cleifion, 32Ny ddaethym i ’alw yr ei cyfion, anyd pechaturieit i ediveirwch.

33Yno y dywedesont wrthaw, Paam ydd vmprydia discipulon Ioan yn vynech, ac y gweddiant, a’ discipulon y Pharisaiait hefyt, ath rei dithef yn bwta ac yn yfed? 34Ac ef a ddyuot wrthynt, A ellw‐chwi wneythy’r plant ystafell‐briodas y vmprydiaw, tra vo ’r + Priawd y gyd ac wynt? 35An’d e ddaw ’r dyddiae ’sef pan ddycer y Priawt ymaith y arnynt: yno yr vmprydiant yn y dyddiae hyny. 36Ac ef o ddyuot barabol wrthynt, Ny ddyd nep lain o wisc newydd mewn hen * ddilledyn: can ys yno y newydd ei rhwyg, a’r llain o’r vn newyd ny + chyssona a’r hen. 37Hefyt ny thywallt nep ’win newydd mywn hen * lestri: can ys yno y dryllia ’r gwin newydd y llestri, ac y cerdd yntef allan, ac y col’ir y llestrir. 38Eithyr gwin newydd + vydd reit ei dywallt mewn llestri newyddion: yno illdau a gedwir. 39Hefyd nyd oes neb a yf ’win hen, yn y van a ddeisyf vn newydd: can ys dywait ef. Gwell yw’r hen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index