Search form

Luc 7

Pen. vij.

Ef yn iachau gwas y oapten. Ef yn codi map y ’weddw o varw i vyw. Ef yn atep y discipulon a ddanvonesei Ioan Vatyddiwr ato. Ef yn canmol Ioan. Ac yn argyoeddy ’r Iuddaeon dros ei anffyddlondep. Ef yn cydvwyta a’r Pharisaiait. Y ’wreic yn golchi y draet ef a deigrae, ac ef yn maddae hi phechotae.

1GWEDY iddo dervynu ei oll ymadroddion * yn clybodigaeth y popul, y ddaeth ef y Capernaum. 2A’ gwas ryw Gann‐wriat oedd yn glaf ac * ar varw, yr hwn oedd annwyl gantaw. 3A’ phan glypu ef ywrth yr Iesu, yd danvones ef attavv Henaifieit yr Iuddaeon, gan adolwyn iddo ddyvot, ac iachau ei was. 4Ac wy ddaethan at yr Iesu ac adolwyneson arno yn ddyval, gan ddywedyt, i vot ef yn deilwng y gael ganto ’wneythy’r hyn erddaw. 5Can ys ef (eb hvvy) a garai ein cenetl ni ac yntef a adailiadawdd y ni Synagog. 6Yno ydd aeth yr Iesu y gyda n wy: an’d ac ef yn awr eb vot yn y‐pell y wrth y tuy, y * Cannwriat a ddanvones geraint attavv, gan ddywedyt wrthaw, Arglwydd, na phoena: can nad wyf deilwng y ddyuot o hanot y mewn y dan * vy‐cronglwyt. 7Am hyny ny’m tybiais vyhun yn teilwng y ddyuot atat: eithyr dywait y gair, a’m gwas a iacheir. 8O bleit minef ’sy ddyn wedy’r osot y dan * veddiant, a ’chenyf danaf vilwyr, a’ dywedaf wrth vn, Dos, ac ef a aiff, ac wrth arall, Dyred, ac ef a ddaw, ac wrth vy‐gwas, Gwna hyn, ac ef ei gwna. 9Pan glypu ’r Iesu y pethe hyn, rhyveddu a oruc wrthaw, a’ throi, a’ dywcdyt wrth y popul, oedd yn ei ganlyn, Dywedaf ychwi, na chefais gymeint ffydd, na ddo yn yr Israel. 10A’ chwedy ir ei a ddanvonesit, adymchwelyt i’r tuy, vvy gawsant y gwas a vesei ’n glaf yn iach.

Yr Euangel y xvi. Sul gwedy Trintot.

11Ac e ddarvu dranoeth, bot iddaw vynet i ddinas a elwit Naim a’ llawer o ei ddiscipulon aeth gyd ac ef, a’ thyrva vawr. 12A’ gwedy iddaw ddawot yn agos at porth y dinas, * a’ nycha, y ducit allan vn marw ’sef vn‐map + mam, yr hon oedd weddw, a’ llawer o popul y dinas oedd gyd a hi. 13A’ phan ganvu ’r Arglwydd y hi, e tosturiawdd wrthei, ac e ddyvot wrhthei, Nac wyla. 14Ac ef aeth yn nes ac gyvyrddawdd a’r elawr (a’r ei oedd yn ei ddwyn, a safesont) ac ef a ddyvot, Y gvvas ievanc, wrthyt y dywedaf, Cyvot. 15A’ hwnn a vysei varw, a godes yn ei eistedd, ac a ddechreuodd ddywedyt, ac ef ei rhoddes yw vam. 16Yno y deuth ofn arnynt oll, ac y rhoddesont ’ogoniant y Dduw, can ddywedyd, E gyfodes Prophwyt mawr yn ein * cyfrwng, a’ Duw a ’ovwyawdd ei bopul. 17Ac aeth y gair yma am danaw ar lled tros ol’ Iudaia a’ thros gwbyl o’r ’wlad o ddyamgylch.

18A’ discipulon Ioan a vanegesont iddaw am yr oll pethae hyn. 19Velly Ioan a ’alwodd ataw ddau ryvv rei o ei ddiscipulon, ac ei danvonawdd at yr Iesu, gan ddywedyt, Ai ti yw’r hwn * a ddelai, ai arall a ddysgwiliwn? 20A’ phan ddaeth y gwyr ataw, y dy wedesont, Ioan Vatyddiwr a’n danvonas atat, gan ddywedyt, Ai ti yw’r hwn a * ddelai, ai arall a ddysgwiliwn? 21Ac ar y pryd hyny yr iachaodd ef lawerion o ei heintiae a’ phlaë ac y yvvrth yspryton drwc, ac y lawer o ddaillion y rhoddes ef * y gwelet. 22A’r Iesu a atepawdd, ac a ddyuot wrthynt, Ewch ymaith a’ manegwch y Ioan, pa bethae a welsoch, ac a glywsoch: sef bot y daillion yn adgwelet, y cloffion yn * rhodio, y + gohangleifion yn cael ei glanhau, y byddair yn clywet, y meirw yn adcyfodi, a’r tlodion yn derbyn preceth yr Euangel. 23A’ gwyn ei vyd y nep ny rwystrer yno vi. 24A’ gwedy y genadae Ioan, ymadaw, ef a ddechreawdd ddywedyt wrth y + dyrfae am Ioan, Pa beth yr aethoch allan i’r diffeithvvch y’vv weled? Ai + corsen yn yscwytvvyt gan ’wynt? 25An’d pa beth yr aethoch allan y’vv weled? Ai * gwr wedy ’r ymwisco mewn gwiscoedd esmwythion? nycha, yr ei ’sy yn mewn dillat trwsiadus, ac mewn moythae, yn‐tai Brenhinoedd y * maent. 26Eithyr pa beth yr aethoch allan y weled? Ai Prophwyt? Ie, ys dywedaf wrrhych, a’ mwy na Prophwyt. 27Hwn yw ef yr escriuenir o hanaw, Nycha, yd anvonaf vy cenad rhac bron d’ wynep, yr hwn a * arlwy dy ffordd oth vlaen. 28Can ys dywedaf wrthych, nad oes Prophwyt mwy nag Ioan, yn‐cyfrwng yr ei a genetlwyt o wragedd: eithyr yr vn lleiaf yn‐teyrnas Dew ys y vwy nag efe. 29Yno yr oll popul ar oedd yn clybot, a’r publicanot a * gyfiawnhasont Duw, yr ei a vetyddiesit a’ betydd Ioan. 30And y Pharisaiait ac esponwyr y Ddeddyf a dremygesont gygcor Duw yn y herbyn ehunain, ac ny’s batyddiwyt wy ganthaw. 31A’r Arglwydd a ddyuot, I bwy beth y cyffelypaf ddynion y genetlaeth hon? ac y ba beth ydd ynt tepic? 32Tepic ynt i blant yn eistedd yn y * varchnat, ac yn llefain wrth y gylydd, ac yn dywedyt, Ys canesam ychwy bibeu, ac ny ddainsiesoch: Ys cwynvanesam * y chwy, ac nyd wylesoch. 33Can ys‐daeth Ioan Vatyddiwr eb vwyta bara, nag yfet gwin: a’ chvvi ddywedwch, Y mae cythrael gnthaw. 34Ys daeth Map y dyn, yn bwyta ac yn yfet: a’ chvvi ddywedwch, Nacha ddyn glwth, ac y fwr gwin, car ir Publicanot a’ phecaturieit. 35A’ doethinep a gyfiawnheir y gan y phlant y hun oll.

36Ac vn o’r Pharisaieit a ddeisyfawdd arnaw vwyta y gyd ac ef: ac ef aeth i duy ’r Pharisaiat, ac a eisteddawdd wrth + y bwrdd. 37A’ nycha ’wreic yn y dinas yr hon a vesei pechatures, pan wybu hi vot yr Iesu yn eistedd wrth y bwrdd yn‐tuy ’r Pharisaiat, hi a dduc vlwch o irait. 38Ac hi a eisteddawdd wrth y draet ef y tu * ol yn wylaw, ac a ddechreawdd ’olchy y draet ef a daigre, ac a’ gwallt hi phen y sychawdd, ac a gysanawdd y draet ef, ac ei hirawdd a’r ired. 39A’ phan y gwelawdd y Pharisaiat, yr hwn y gohaddesei ef, eb yr ef wrthaw y hun, gan ddywedyt, * Pe’s bysei hwn yn Prophwyt, ys gwybysei ef pwy ’n, a’ pha ryw ’wreic yw hon ysy yn y gywrdd ef: can ys‐pechatures yw hi. 40Yno ydd atepawdd yr Iesu ac y dyuot wrthaw, Simon, mae genyf beth yw ddywedyt wrthyt. Ac ef a ddyuot, Athro, dywait tithe. 41Yr oedd (eb yr Iesu) ryw venthycwr, ac iddaw ddau ddyledwr: * yn aill oedd arno pempcant ceiniawc o ddylet, ar llall ddec a’ da’ugain. 42A’ phryt nad oedd ganthynt ddim oi daly, ef vaddauawdd yddynt ill ddau. Pwy ’n o hanynt can hynny, dywait i mi, y car ef yn vwyaf? 43Simon a atepawdd ac a ddyuot, Tybiaf mai hwn, a vaddauawdd ef iddaw vwyaf. Ac ef a ddyuot wrthaw, Vnion y berneist. 44Yno * ydd ymchoelawdd ef at y ’wreic, ac y dyuot, wrth Simon, A weli di y wreic hon? Deuthym ith tuy, a’ dwfr im traed ny’s roddeist: a’ hon a ’olches vy‐traed a daigrae, ac a gwallt hei phen y sychawdd. 45Ny roist y my gusan: a’ hithe er pan ddauthym y mywn ny pheidiawdd a chusanu vy‐traet. 46Vy‐pen ac oleo nid iraist: a’ hi a irawdd vy‐traet ac irait gvvrthvavvr. 47 Am hyny y dywedaf wrthyt, y maddeuwyt llawer o pechotae iddi: can ys‐carawdd hi yn vawr. Ac i bwy vn y maddeuer ychydgyn, y car ef ychydigyn. 48Ac ef a ddyuot wrthei, Maddauwyt yty dy pechotae. 49A’r ei oedd yn eistedd‐wrth y‐bwrdd gyd ac ef, a ddechraeson dywedyt ynthyn y hunain, Pwy ’n yw hwn ys ef a vaddae bechadae? 50Ac ef a ddyvot wrth y wreic, Dy ffydd ath * iachaodd: dos yn‐tangweddyf.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index