Search form

Luc 8

Pen. viij.

Christ ef ai ddiscipulon yn myned o dref y dref gan precethu. Y gwragedd yn * gweini yddynt aei da. Ef yn manegy parabol yr had. Ef yn manegi pwy yw ei vam, pwy ei dad. Ef yn llonyddy mordwy y merllyn. Ef yn gwared y cythreulic. Y cathraelieit yn myned ir genvaiut moch. Ef yn iachau y wreic claf, a’ merch Iairus.

1AC e ddarvu yn ol hyny, ys efe aeth trwy bop dinas a’ * thref, can precethy ac evangely teyrnas Duw, a’r dauddec oedd y gyd ac ef. 2A’ gwragedd rei, a’r a iachaisit o y vvrth ysprytion drwc, a’ * gwanderoedd, vegis Mair hon elwit Magdalen, o ba vn yr + aethai saith cythrael allan, 3ac Ioanna gwraic Chuza goruwchwiliwr Herod, a’ Susanna, a’ llawer eraill o vvragedd yr ei oedd yn gweini iddo + o i da y hunain.

Yr Euangel ar y Sul Sexagesima

4¶ A’ gwedy ymgynull llawer o popul ynghyt, a’ chyrchu ataw o pop dinas, y dyvot ef trwy * parabol, 5Heuwr aeth allan i eheu ei had, ac wrth ehey, peth a syrthiawdd ar emyl y fford, ac a sathrwyt, ac + ehediait y nef ei ysodd. 6A’ pheth arall a syrthiawdd ar y garec, a’ phan eginawdd, y gwywawdd, am nad oedd iddaw * wlybwr. 7Ac arall a syrthiawdd ymysc drain, a’r drain a gytyfawdd, ac ei tagesant. 8Ac arall a syrthiawdd, ar dir da, ac eginawdd, ac a dduc ffrwyth, ar ei ganvet. Ac val ydd oedd ef yn dywedyt pethae hyn, y llefawdd. Y nep ys y a chlustiae yddo i * glywet clywet. 9A’ ei ddiscipulon a ’ovynnodd iddo, gan ddywedyt, pa ryw barabol oedd hwn? 10Ac ef a ddyvot, I chvvy‐chwi y rhoddet gwybot dirgeloedd teyrnas Dduw, anid i eraill trwy parabolae, er yddyn yn gwelet, na welant, ac er yddynt yn clywet, na ddyallant. 11Hynn y’w r parabol. Yr had, yw gair Duw. 12A’r ei ar * emyl ffordd, ynt yr ei a * glywant: yno y daw diavol, ac a ddwc y gair allan oei calonae rac yddyn gredy, a’ bot yn gatwedic. 13A’r ei ar y garec, yyn yr ei pan glywant, a ddebyniant y gair trwy lawenydd: eithyr ir ei hyn nyd oes gwraidd, yr ei a credant tros amser, ac yn amser * prouedigaeth a giliant. 14A’r hwn y syrthiawdd ym‐plith drain, hwy yw’r ei glywsant ac a aethant ymaith, a’ chan ’ovalon a’ golud, a’ * bodd buchedd a dagwyt, ac ny dducant ffrwyth. 15A’ hyn a gvvympavvdd ar y tir da, ynt yr ei mewn calon syber’‐dda, a glywant y gair ac ei catwant, ac a ffrwythant trwy * anmynedd.

16Nyd * ennyn neb gannwyll, ac yno y gorchuddiaw hi a llestr, ac ny’s gesyt y dan y vord, eithyr ar y * canwyllbren y gosyt, val y bo ir ei a ddel y mywn, ’weled y goleuni. 17Can nyd oes dim dirgel a’r ny’s gwnair yn amlwc, na dim cuddiedic a’r na’s gwybydder ac na ddaw i’r amlwc. 18Gwelwch can hyny * pa‐ddelw y clywoch: can ys pwy bynac ys y ganthaw, iddo y rhoddir: a’ phwy pynac nyd oes ganthaw, ys yr hyn a dybir vot canthaw, a dducir y arnaw.

19Yno y daeth ataw y vam a’ ei vroder, ac ny allent ddyuot yn agos ataw gan y dorf. 20Ac e vanegwyt iddaw, gan ’rei a ddywedynt, Mae dy vam a’th vroder yn sefyll all an, yn ewyllysiaw cael dy weled. 21Ac ef a atepawdd, ac a ddyuot wrthynt, * Y mam i, a’m broder, yw yr ei hyn a glywant ’air Duw, ac ei gweithredant. 22Ac ys darvu ar ryw ddiernot, ys ef y ddaeth i long y gyd ai ddiscipulon, ac y dyuot wrthynt, Awn ir tu * hwnt ir merllyn. A’ mordwyaw rhacddyn a wnaethant. 23Ac val ydd oeddent yn hwyliaw, yr hunawdd ef, ac a ddescenawdd cavod o wynt ar y merllyn, ac y cyflawnwyt vvy o ddvvfr, ac ei periglwyt. 24Yno ydd aethant ataw, ac ei diffroesant, gan ddywedyt, * Y llywiawdr, y llywiadr, e a’n collet ni. Ac ef a gyfodes, ac a geryddawdd y gwynt a ’thonnae ’r dwfr: a’ vvy peidiesont, a’ hi aeth yn * arafhin. 25Yno y dyuot ef wrthynt, P’le may eich ffydd chvvi? ac ofny a’ rhyueddy, a’ orugant yn ei cyfrwng, gan ddywedyt, Pwyn ’n yw hwn a ’orchymyu ac ir gwyntoedd a’r dwfr, a’ hwy yn vvyddhau yddo?

26Yno hwyliaw o hanynt i * vro y Gadarenieit, yr hon ’sy drosodd gyferbyn a Galilaia. 27A gwedy iddaw vyned i dir, y cyfarvu ac ef * ryw wr o’r dinas, yr hwn oedd perchen cythrael er ys hir amser, ac ny wiscai ddillat, ac ny arosei yn tuy, anyd yn y * monwenti. 28A’ phan welas ef yr Iesu, y dolefawdd, ac a gwympawdd y lawr ger y vron ef, ac a llef vchel a ddyuot, Beth ’sy i mi avvnelvvyf a thi, Iesu vap Duw, y goruchaf? Atolwg yti na’m poenych. 29Can ys‐gorchymynesei ef ir yspryt * haloc ddyuot allan o’r dyn: (can ys llawer gwaith y daliesei ef: am hyny y rhwymit ef a chadwyni, ac y cedwit mewn hualae: ac ef a ddrylliai y rhwymae, ac a * ddugit gan y cythrael ir diffeithiae.) 30Yno y govynawd yr Iesu iddaw gan ddywedyt, Beth yw d’ enw? Ac ef a ddyuot, Lleng, can ys cythreuliait lawer aethent ynddaw. 31A’ hwy atolygesont iddaw, na orchymynei yddynt vyned ir gorddwfyn. 32Ac ydd oedd yno geirllaw genvaint o voch lawer, yn pori ar * y mynyth, a’r cythraelieit atolygesant iddaw, ar adel o hanaw yddyn vyned ynthynt vvy. Ac e adawodd yddynt. 33Yno ydd aeth y cythraelieit allan o’r dyn, ac yn aethon ir moch: a’r genvaint a ddy gyrchawdd y ar * ddibin i’r merllyn, ac a degit. 34Pan welawdd y meichiait yr hyn a wneithit, y ffoesont: a’ gwedy yddyn vyn’d ymaith, y manegesont + ir dinas a’r wlat. 35Yno y deuthant allan i ’weled + beth a wnaethesit, ac y daethant at yr Iesu, ac a gawsant y dyn o’r hwn yr aethai allan y cythraelieit, yn eistedd, wrth draet yr Iesu, yn + wiscedic, ac yn ei iavvnbwyll: ac vvy ofnent. 36A’r ei a ’welsent, a vynegesant yddynt pa vodd yr iachesit, y cythraelic. 37Yno yr oll lliaws y wlat o amgylch y Gadarenit a atolygesant iddaw, vynd ymaith y wrthynt: can ys delhit wy ac ofn mawr: ac ef aeth ir llong, ac a ddadymchwelawdd. 38Yno ’r gwr, o’r hwn y madawsei ’r cythraelieit, a atolygadd iddaw gael o hanaw vot y gyd ac ef: a’r Iesu y * danvonawdd ef ymaith, gan ddywedyt, 39Ymchwyl ith tuy dy hun, a’ datcan vaint bethae a wnaeth Duw yty. Yno ydd aeth ef ffwrdd, gan precethu trwy’r oll ddinas pa veint bethae a wnaethesei ’r Iesu iddaw.

40A’ darvu pan ddaeth yr Iesu drachefyn, bot ir bopul y dderbyn ef: can ys wy oll a ddysgwylynt am danaw. 41A’ nycha y daeth nebun gwr a ei enw Iairus, ac efe oedd yn llywodraethwr y Synagog, ac ef a gwympodd wrth draet yr Iesu, ac atolygawdd iddo ddyuot y mevvn yw duy ef. 42Can ys vn verch oedd yddaw yn‐cylch deuddecblwydd oet, a’ hon oedd ar varw (ac ef yn myned y gwascei ’r bopul ef. 43A’ gwreic rhon oedd arnei waedlif er ys dauddec blynedd, yr hon a dreuliesei i holl * vywyt ar veddigon, ac ny’s gallei gael i hiachau y gan nebun: 44pan ddeuth hi y tu cefyn iddo, y cyvurddawdd hi ac emylyn y wisc ef, ac yn ebrwydd y * safawdd llif y gwaet hi. 45Yno y dyuot yr Iesu, Pwy ’n yvv a gyffurddawdd a mi? Ac a phawp yn gwadu, y dyuot Petr, a’r ei oedd y gyd ac ef, Y llywiawdr y mae’r dorf yn dy wascu, ac ith * sathru, a’ dywedy. Pwy ’n yvv a gyfyrddodd a mi? 46A’r Iesu a ddyvot, E gyfurddawdd ryw vn a mi: can ys mi a wn vynet nerth allan o hanof. 47Pan welas y wreic nad oedd hi * yn guddiedic, hi ddaeth dan ergrynu, ac a syrthiawdd geyr y vron ef, ac a vynegawdd iddaw rhac bron yr oll popul, er pa achaws y cyvwrddesei hi ac ef, ac val yr iachesit y hi yn ebrwydd. 48Ac ef a ddyuot wrthei, Cymer confort, verch: dy ffydd ath iachchaodd: dos yn‐tangweddyf) 49Ac ef eto yn ymadrodd, y daeth vn * ywrth lywodraethwr y Synagog, gan ddywedyt wrthaw, Marw vu dy verch: na phoena ddim o’r Athro. 50Pan glybu ’r Iesu, yr atepawdd iddaw, gan ddywedyt, Nag ofna: cred yn vnic, a’ hi a * iachëir. 51A’ phan aeth ef i’r tuy, ny adawdd ef y nep ddyvot y mewn y gyd ac ef, amyn Petr, ac Iaco ac Ioan, a’ that a’ mam y * vacheues. 52Ac wylo oll ac irad a wnaent am denei: ac ef a ddyuot, Nag wylwch: can nad marw hi, anyd hunaw y mae hi. 53Ac wy y gwatworesont ef, can yddyn wybot y marw hi. 54Yno y gwthiodd ef wy oll y maes, ac y cymerth hi * erbyn hei llaw, ac a lefawdd, gan ddywedyt. Y vachcennes, cyvot. 55A’ ei h’yspryt a ddaeth drachefyn, a hi a gyuodes yn ebrwydd: ac ef a ’orchmynawdd roi yddi vwyt. 56Yno aruthr vu gan i * rhieni: ac ef a orchmynawdd yddynt na ddywedent i nebun hyn a wnaethesit.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index