Search form

Marc 10

Pen. x.

Am yscarieth. Y goludawc yn ymofyn a’ Christ. Gwobr yr ei a erlidir. Am veibion Zebedaeus. Agori llygaid Bartimaeus.

1AC ef a gyvodes o yno ac aeth i * ffiniac Iudaia rhyd y tu hwnt i Iorddonen, a’r vintai a gyrchodd ataw drachefyn, ac val ydd oedd gynefin, ef y + dyscai wy drachefyn. 2Yno y daeth y Pharisaieit a’ gofyn iddo a oedd rydd i wr roi ymaith ei wraic, gan yddyn ei demptio ef. 3Ac ef atepodd ac a ddyvot wrthynt, Peth a ’orchmynawdd Moysen y chwi? 4Dywedesont wythe, Moysen a ’oddefawdd bot yscriueny * llythyr yscar, a’ei rhoi hi ymaith. 5Yno ydd atepodd yr Iesu, ac y dyvot wrthynt, Am galedrwydd eich calon chvvi ydd escriuenawdd ef y gorchymyn hwn ychwy. 6And yn‐dechreuat y creaduriacth y gwnaeth Duw hwy gwryw a’ benyw. 7Achos hyn y gad dyn ei dad a’ ei vam, ac a lyn wrth ei wreic. 8Ac wy ill dau a vyddant vn + cnawd: yd nad ynt mwyach yn ddau ’namyn vn cnawd. 9Can’s yr hyn a * gyssyllta Duw na ’ohanet dyn. 10Ac yn tuy y govynent ei ddiscipulon iddo drachefyn am y peth hwnw. 11Ac ef a ddyvot wrthynt, Pwy pynac y ddyr ’ymaith ei wraic a’ * phriody vn arall, ef y wna ’odineb yn y herbyn hi. 12Ac a’s gwreic y ddyr ’ymaith hei gwr, a’ phriodi vn arall y mae hi gwneithy’r godinep.

13Yno y ducesant * blant‐bychain ataw er iddo ei cyhwrdd: a’ei ddiscipulon a + geryddent yr ei’ a ddaethei ac wynt. 14A’ phan ey gwelawdd yr Iesu sori a oruc ef, a’ dywedyt wrthynt, Gedwch i’r + ei bychain ddyuot ata vi, ac na’w goherddwch: can ys o’r cyfryw y mae teyrnas Duw. 15Yn wir y dywedaf wrthych, Pwy pynac ny’s erbynia deyrnas Duw, megis bachcenyn, nyd a ef y mewn ddim yddi. 16Ac ef ei braicheidiawdd wy, ac a ’osodes ei ddwylo arnaddynt, ac a ei bendithiawdd.

17A’ gwedy iddo vyned * allan i’r ffordd, y daeth vn yn rhedec, ac a benliniodd iddo, ac a vynawdd yddaw, Athro da, beth a wnaf i, y gael meddiantu bywyt tragyvythawl? 18A’r Iesu a ddyvot wrthaw, Paam y gelwy vi yn dda? nyd da nebun anyd vn, ’sef Duw. 19ti ’wyddost y gorchmynion, Na * wna odineb. Na ladd nep. Na ladrata. Na ffalstestolaytha. Na wna eniwed i neb. Anrydodda dy dad a’th vam. 20Yno ydd atepodd ef, ac y dyuot wrthaw, Athro, hyn oll a gedweis o’m ieunctit. 21A’r Iesu a * e drychawdd arnaw, ac ei carawdd, ac a ddyuot wrthaw, Mae vn peth yn ol iti, Does a’ gwerth cymeint oll ac y * sy yti, a’ dyrho i’r tlodion, a’ thi gai dresawr yn y nef, a debre, * dilyn vi, a chyvot dy groc ar d’yscvvydd. 22A’ phruddhau * gan yr ymadrodd hyn a wnaeth ef, a’ thynny y maith yn athrist: can vod iddo lawer o veddiantae: 23A’r Iesu a edrychawdd o ei amgylch, ac a ddyuot wrth ei ddiscipulon, Mor anhawdd yr a y sawl ys y a * golud ar ei helw i vevvn y deyrnas Duw. 24A’ ei ddiscipulon a ddechrynesont wrth ei eiriae. A’r Iesu atepawdd dragefyn, ac a ddyuot wrthwynt, Ha veibion, mor anhawdd yw ir ei a * ymddiriedant yn‐goludoedd, vyn’d y mewn teyrnas Duw. 25Hawsach yw i gamel vyn’d drwy grau ’r nodwydd, nag i ’oludawc vyn’d y mewn teyrnas Duw. 26Ac wythe ddechrynesont yn‐vwy‐o-lawer, gan ddywedyt writhyn ei hunain, * A’ phwy a ddichon vod yn gatwedic? 27A’r Iesu a edrychodd arnynt, ac a ddyuot, Gyd a dynion ampossibl yvv hyn, and nyd gyd a Duw: can ys pop peth ’sy possibil gyd a Duw.

28Yno y dechreawdd Petr ddywedyt wrthaw, Nycha, ys gadawsam ni bop peth, ac ath ddilynesam di. 29Yr Iesu a atepodd ac a ddyuot, Yn wir y dywedaf i chwi, nyd oes nep ar * adawodd duy, ’nei vroder, nei chwiorydd, neu dad, neu vam, neu wreic, neu blant, ne diroedd o’m pleid i a’r Euangel, 30a’r ny’s derbyn ar y canvet yr awrhon y pryd hyn: tai, a’ broder, a’ chwioredd, a’ mamae, a’ phlant, a’ thiredd y gyd ac crlidiae, ac yn * yr oes a ddaw vuchedd dragyvythawl. 31Eithr llawer ar ’sy yn cyntaf, a vyddant yn olaf, a’r ei olaf yn gyntaf.

32Ac ydd oeddent vvy ar y ffordd yn escend i Gaerusalem, a’r Iesu a ai o’i blaen, a’ * dechryny a wnaethant, ac val ei dilynent, yr ofnesont, a’r Iesu a gymerth y dauddec drachefyn, ac a ddechreuawdd ddywedyt yddyn pa pethae a ddelei yddo, 33gan ddyvvedyt, * Nycha, ni yn escend i Gaerusalem a’ Map y dyn a roddir at yr Archoffeirieit, ac at y Gwyr‐llen, ac wynt y barnant ef i angae, ac y rhoddant ef at y Cenetloedd. 34Ac vvy y gwatworant ef, ac ei yscyrsiant, ac y boyrant arnaw, ac ei lladdant: eithyr y trydydd dydd y cyvyt ef drachefyn.

35Yno y daeth ataw Iaco ac Ioan meibion Zebedaeus, gan dywedyt, Athro, ni ’wyllesem wneythyr o hanot i ni yr hyn a ddeisyfem. 36Ac ef a ddyvot wrthynt, Beth a ’wyllysech i mi y wneythyd y chwi? 37Wythe a ddywedesont wrthaw, * Caniata i ni gael eistedd vn ar dy ddeheulavv, a’r llall ar dy lavv aseu yn dy ’ogoniant. 38A’r Iesu a ddynot wrthynt, Ny wyddoch pa beth a erchwch. A ellwch‐vvi yfed o’r cwppan yr yfa vi o hanavv, a’ch bedyddio a’r betydd y betyddier vi? 39Ac wy dywetsont wrthaw, Gallwn. A’r Iesu a ddyvot wrthynt, Diau yr yfwch o’r cwppan yr yfa vi o honavv, ac ich betyddijr a’r betydd yn yr hwn im betyddier inef: 40anyd eistedd ar vy llavv ddeau ac ar fy llavv aseu, nyd * yw vau ei roddy, anyd ei roi a vvnair ir ei y paratowyt. 41A’ phan glypu ’r dec ereillhyny, y dechreusont * sory wrth Iaco ac Ioan. 42A’r Iesu y galwodd wy ataw, ac a ddyvot yddynt, Chvvi wyddoch mai yr ei ’sy hoff ganthynt lywodraethu ymplith y Cenedloedd y harglwyddiaethant wy, a’r sawl ’sy vawrion yn ey plith, a arverant o awdurtot arnaddynt. 43Eithyr nyd velly y bydd yn eich plith chwi: an’d pwy pynac a’ wyllysio vot yn vawr yn eich plith chwi, byddet * wenidoc y chwy. 44A’ phwy pynac a ewyllisia vot yn benaf o hanochwy, byddet was pavvp oll. 45Can ys‐a’ Map y dyn ny ddaeth i gahel gweini iddo, anyd i weini, a’ rhoi ei * einioes yn bridwerth dros lawer.

46Yno yd aethant i h Iericho: ac val ydd oedd ef yn myned allan o h Iericho * gyd ai ddiscipulon, a’ mintai vawr, Bartimaeus vap Timaeus dyn dall a eisteddai ar vin y ffordd yn cardota. 47A’ phan glypu mai ’r Iesu o Nazaret oedd yno, ef a ddechreuawdd lefain a’ dywedyt, Iesu vap Dauid trugarha wrthyf. 48A’ llawer y ceryddent ef, er iddo dewi: yntef a lefai yn vwy o lawer, Ha vap Dauid, trugarha, wrthyf. 49Yno gorsefyll o’r Iesu, a’ gorchmyn y ’alw ef: ac wy e alwasant y dall, gan ddywedyt wrthaw, Cymer gyssyr: cyfod, mae ef yn dy ’alw. 50Yno y tavlodd ef ei gochyl ymaith, ac a gyvodes ac a ddaeth at yr Iesu. 51A’r Iesu ’atepodd ac a ddyuot wrthaw, Beth a ewyllysy wneythyd o hanof yty? A’r dall a ddyuot wrthaw, * Arglwydd, cael o hanof vy-golwc. 52Yno y dyuot yr Iesu wrthaw, Dos ffwrdd, dy ffydd ath * iachaodd, Ac yn y man y cafas ei ’olwc, ac y canlynodd ef yr Iesu rhyd y ffordd.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index