Search form

Marc 13

Pen. xiij.

Distrywiad Caersalem. Bot precethy ’r Euangel i bawp oll Am yr ymlid, a’r gau brophwyti a vyddant cyn na dyuodiat Christ, yr hwn nyd espes ’moi ei awr. Ef yn anoc pawp y vot yn wiliadurus.

1AC val ydd ai ef allan o’r Templ, y * ’syganei vn o ei ddiscipulon wrthaw, Athro, gwyl pa ryw vain a’ pha ryw adeiladoedd ysy yma. 2Yno ydd atepodd yr Iesu ac y dyuot wrthaw, A wely di yr adeiliadoedd mawrion hyn? ny’s gedir * maen ar vaen, ar ny’s goyscerir. 3A’ mal ydd eisteddei ef ar vynyth olivar gyfeiryd ar Templ, Petr, ac Iaco, ac Ioan, ac Andreas a ovynesont yddo yn ddirgel, 4Dywait i ni pa bryd y bydd y pethae hyn? a’ pha ’r * arwydd vydd pan gyflawner y pethae hyn oll? 5A’r Iesu a atepodd yddynt, ac ddechreuodd ddywedyt, Ymogelwch rac twyllo o nep chvvychwi. 6Can ys llawer a ddawant yn vy Enw i, can ddywedyt, Mi yw Christ, ac a’ twyllant lawer. 7Hefyd pan glywoch son am ryveloedd a’ * darogan Ryueloedd, na’ch tralloder chvvi: can ys dir yw bot cyfryvv bethae: eithyr ny bydd y + tervyn etwa. 8Can ys cenetl a gyvyt yn erbyn cenetl, a’ theyrnas yn erbyn teyrnas, ac e vydd daiar gryniadae mewn amryw leoedd, ac e vydd newynae a’ thrallodae: hyn vyddant ddechreuoedd y + govidiae. 9Anid edrychwch arnoch eich hun: can ys wy ach rhoddant ir Seneddae, ac i’r Synogogae: ych bayddy a wneir, a’ch dwyn geyr bron llywyawdwyr a’ Brenhinedd om pleit i, er testiolaeth yddynt. 10A’r Euangel a vydd * dir yn gyntaf hi phrecethy ymplith yr oll genetloedd. 11Eithyr pan vont ich * arwein ac ich ethrod, na rag * ovelwch, ac na rac vefyriwch pa beth a ddywetoch: eithyr pa beth pynac a rodder y chwy yn y pryd hwnw, hynny ymadroddwch: can ys nyd chwi ys y yn ymadrodd, anyd yr Yspryt glan. 12Ac e ddyry y brawd y brawd i varwoleth, a’r tad y map, a’r plant a gyvodant yn erbyn y * rhieni, ac ei marwolaethant wy. 13A’ dygasoc vyddwch gan bawp er mwyn vy Enw i: and pwy pynac a baraho yd y dywedd, * efe vydd catwedic. 14Hefyd pan weloch y * ffiaidd ddiffeithwch) ry ddywetpwyt o hanaw gan Ddaniel y Prophwyt) yn bot lle ny ddyly, (a’i darllen, dyalled) yno yr ei a vontyn Iudaia, * ciliant i’r mynyddedd. 15A hwn a vo ar ben y tuy: naddescendet i’r tuy, ac nag aed ymewn y gyrchy dim allan o ei duy. 16A’ hwn + a vo yn y maes, na ddadymchweled tra i gefyn at y pethae a adawodd ar i ol, y gym’ryd ei ddillat. 17Yno gwae ’r ei beichiogion, ar ei vont yn rhoi bronae yn y dyddiae hynny. 18Gweddwch gan hyny na bo eich * cilio yn y gayaf. 19Can ys bydd yn y dyddiae hyyn gyfryvv ’orthrymder ac na bu o ddechrae ’r creadurieth a greawdd Duw yd y pryd hyn, ac ny bydd. 20Ac o ddyeithr vesei i Dduw * vyrhay ’r dyddiae hyny, ny chadwesit vn cnawd: and er mwyn yr etholedigion yr ei a ddetholes ef,’, y byrhaodd ef y dyddiae hyny. 21Ac yno a’s dywait nep y chwi, * Nycha ll’yma Christ, ai, nycha, ll’yna ef, na chredwch, 22Can ys cyfyd gau‐Gristiae, a’ gau Brophwyti, ac a wnant arwyddion ac * aruthroedd i hudaw, pe bei possibil, y gwir etholedigion. 23A’ mogelwch chwitheu: wele, ys racddywedais y chwy bop peth oll,

24A’ hefyt yn y dyddiae hyny, gwedy’r * gorthrymder hwnw y tywylla yr haul, a’r lloer ny rydd hi llewych, 25a’ ser y nef a syrthiaut: a’r nerthoedd ’sydd yn y nefoedd a yscytwir. 26Ac yno y gwelant Vap y dyn yn dyvot yn yr wybren, y gyd a * nerth lliosawc a’ gogoniant. 27Ac yno yd enfyn ef ei Angelion, ac y cascla ef ei etholedigion y * wrth petwar gwynt, ac o eithavoedd y ddaiar yd eithavoedd y nef, dyscwch * barabol y gan y fficuspren. 28Tra vo ei gangen eto yn dyner, ac e yn bagluraw dail, ys gwyddoch vot yr haf yn agos. 29Ac velly chwitheu, pan weloch y pethae hyn wedy dyvot gwybyddwch pan yw bot teyrnas Duw yn agos, sef wrth y drws. 30Yn wir y dywedaf y chwi, * nad a a’r oes hon heibio, yd pan wneler y pethæ hyn oll. 31Nef a’ daiar aant heibio, eithr vy‐gairiae i nid ant heibio. 32Ac am y dydd hwnw a’r awr ny’sgwyr * vn dyn, na’r Angelion chwaith yr ei ’sy yn y nef, na’r Map yntef, namyn y Tat yn vnic. 33Ymogelwch: gwiliwch a’ gweddiwch: can na wyddoch pa bryd yw’r amser. 34Can ys Map y dyn ys y val dyn yn ymddaith i wlad bell, ac yn gadael ei duy, ac yn rhoi * awdurdot y’w weision, ac i bob vn ei waith, ac yn gorchymyn ir + porthor wiliaw. 35Gwiliwch am hyny, (can na wyddoch pa bryd y daw Arglwydd y tuy, gan hwyr, ai am haner nos, ar * ganiat y ceilioc, ai’r borae ddydd) 36rac pan ddel ef yn ddysumwth, iddo ych cael yn cuscy. 37A’r hyn pethe a ddywedaf wrthyh‐wi, a ddywedaf wrth bawp, Gwiliwch.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index