Search form

Marc 14

Pen. xiiij.

Yr Offeirieit yn ymgynllwyn yn erbyn Christ. Mair Magdalen yn ir aw Christ. Bwyta ’r Pasc. Ef yn menegi o’r blaen am vrad Iudas. Ordinhat a’ ffurf cwynos ne super yr Arglwydd. Dalha Christ. Petr yn y wadu ef.

Yr Euangel y Sul nesaf o vlayn y Pasc.

1AR ben y ddau ddydd gwedy ydd oedd y Pasc, a’ gvvyl y bara * croyw: a’r Archoffeirieit a’r gwyr-lle a geisiesont pa ffordd y dalient ef trwy ddichell yw ladd. 2Eithyr dywedyt a wnaent, Nyd ar yr wyl, rac bot cynnwrf yn y popul. 3A’ phan ytoedd ym-Bethania yn‐tuy Simon ’ohanglaf, ac ef yn eistedd * wrth y vort, y deuth gwraic a chenthi vlwch o oleo * spicnard gwerth‐vawr, a’ hi a dorawdd y blwch, ac ei tywalldawdd am y ben ef. 4Am hynny y sorawdd rei ynthynt ehunein, can ddywedyt, I pa beth y gwnaethpwyt y collet hyn ar oleo? 5obleit ef allesit ei werthu er mwy na thrichant ceiniawc, a’ ei roddy ir tlotion, ac wy a ddigiesont wrthei. 6A’r Iesu addyvot, Gedwch yddi: paam ydd ych en hei * molesty? hi a weithiawdd weithred da arnaf. 7Can ys cewch y tlodion gyd a chwi bop amser, a phan vynnoch y gellwch wneythy tvvrn da yddwynt, anyd myvi ny chewch bop amser. 8Hyn y allawdd hon, hi a ei gwnaeth: hi a ddeuth ym‐blaen‐llaw y eliaw vy‐corph erbyn y claddedigaeth. 9Yn wir y dywedaf wrthych, p’le bynac y precethir yr Euangel hon yn yr oll vyt, * a’ hyn a wnaeth hon, a adroddir er coffa am denei. 10Yno Iudas Iscariot, vn o’r dauddec aeth ymaith at yr Archoffeiriait, y’w vradychy ef yddwynt. 11A’ phan glywsont hynny, llawen vu ganthwynt, ac a addawsont roddi ariant ydd aw: am hyny y casiawdd pa vodd y gallei yn * gymmwys y vradychy ef. 12A’r dydd cyntaf o’r bara croyw, pan aberthynt y Pasch, y dyvot ei ddiscipulon wrthaw, I b’le y myny i ni vyned a’ pharatoi, i vwyta ohanat y Pasc? 13Ac anvon awnaeth ddau oei ddiscipulon, a dywedyt wrthynt, Ewch ir dinas, ac e gyvwrdd dyn a chwi yn dwyn ysteneit o ddwfyr, cynlynwch ef. 14A’ ph’le bynac ydd el ef y mywn, dywedwch wrth ’wr y tuy, Yr Athro a ddywait, Pyle y mae ’r lletuy lle y bwytawyf y Pasc mi am discipulon? 15Ac ef a ddengys ychwy * goruchystavell vawr, yn gywair ac yn parat: ynow paratowch y ni. 16A’ myned ymaith o’i ddiscipulon, a dyvot ir dinas, a’ chaffael megis y dywedesei ef wrthynt, a’ pharatoi ’r Pasc a wnaethant. 17Ac yn yr * hwyr y deuth ef a’r deuddec. 18Ac val ydd oeddent yn eistedd ac yn bwyta, y dyvot yr Iesu, Yn wir y dywedaf ychwi, mae vn o honawch a’m bradycha, yr hwn ys ydd yn bwyta gyd a mi. 19A’ dechrae tristay a wnaethant, a’ dywedyt wrthaw o bop vn, Ai myvi? ac o arall, Ai myvi? 20Ac ef atepodd ac a ddyvot yddwynt, Sef vn o’r dauddec yr hwn ys y ’n * trochi gyd a mi yn y ddescil am bradycha. 21Can ys Map y dyn a ymaith, mal ydd escrivenir * o hano: anid gwae ’r dyn hwnw, trwy ’r hwn y bradychir Map y dyn: da vysei ir dyn hwnw na anesir ef er ioet. 22Ac val ydd oeddent wy yn bwyta, y cymerth yr Iesu vara, a’ gwedy yddaw vendithiaw y tores, ac y rhoddes yddwynt, ac y dyvot, Cymerwch, bwytewch, hwn yw * vy‐corph. 23Ac e gymerth y cwpan, a’ gwedy iddaw ddiolch, ef ei rhoddes ydd‐wynt, ac wy oll yvesont o hanaw. 24Ac ef a ddyvot wrthwynt, Hwn yw vy‐gwaet * o’r Testament newydd, yr hwn ’ellyngir tros lawer. 25Yn wir y dywedaf wrthych, nid yfaf mwy o ffrwyth y winwydden, yd y dydd hwnw ydd yfwyf ef yn newydd yn‐teyrnas Duw. 26A gwedy yddynt ganu * psalm, ydd aethant al’an i vonyth olyvar. 27A’r Iesu a ddyvot yddwynt, Y nos hon ich rhwystrir oll o’m pleit i: can ys scrifenedic yw, Trawaf y bugail, a’ goyscerir y deuait. 28Eithyr gwedy y cyvotwyf, * ydd af o’ch blaen ir Galilaia. 29Ac Petr a ddyvot wrthaw, a’ phe rhwystrit pawp, eithyr nyd myvi. 30A’r Iesu a ddyvot wrthaw. Yn wir y dywedaf y ti, mae heddyw, ys ef y nos hon, cyn ny cano o’r ceiliawc ddwywaith, i’m gwedy + dairgwaith. 31Ac efe a ddyvot yn + vwy o lawer, A’ phe gorvyddei arnaf varw gyd a thi, ni’th wadaf: ar vn ffynyt hefyt y dywedesont wy oll. 32A’ gwedy y dywot wy i van a enwit Gethsemane: yno y dyvot ef wrth ei ddiscipulon. Eisteddwch yma, tra vyddwyf yn gweddiaw. 33Ac ef a gymerawdd gyd ac ef Petr ac Iaco, ac Ioan, ac a ddechreuodd * ofni, a’ brawychu, 34ac ef a ddyvot wrthwynt, Tra thrist yw vy enait, ys yd angae: Aroswch a’ gwiliwch. 35Ac ef aeth ychydic pellach, ac a + ddygwyddawdd, ar y ddaiar, ac a weddiawdd, pan yw a’s gellit, vynet o’r awr hono heibio y wrtho. 36Ac ef a ddyvot, Abba Dad, pop peth ys ydd alluawl i ti: treigla ymaith y * cwpan hwn ywrthyf: eithyr nyt hynn a vynwy vi, anid hynn a vynych di. 37Ac ef a ddeuth ac ei cafas wy yn cyscu, ac a ddyvyt wrth Petr, Simon, Ai cyscu ydd wyt? A ny ally‐t’ wyliaw vn awr? 38Gwiliwch, a’ gweddiwch, rac eich mynet ym‐provedigaeth: yr yspryt yn ddiau ’sy parat, anid cnawt ys y * ’wan. 39A’ thrachefyn ydd aeth ymaith, ac y weddiawdd, ac a ddyvot yr vn ymadrodd. 40Ac gwedy ymchwelyt o hanaw, ef a ei cafas wy drachefyn yn cyscu: can ys ydd oedd eu llygait yn drymion, ac ny wyddent beth a atepent ydd‐aw. 41Ac ef a ddeuth y drydedd waith, ac a ddyvot wrthwynt, Cyscwch weithian, a’ gorphoyswch: digon yw: e ddeuth yr awr: nycha, y rhoddir Map y dyn yn‐dwylaw pechaturieit. 42Cyfodwch: awn: * wele, yr hwn a’m bradycha, ys id yn agos. 43Ac yn y man ac ef yn ymddiddan, y dauei Iudas yr hwn oedd vn o’r dauddec, ac gyd ac ef dyrfa vawr a chleddyfae a’ phastynae oywrth yr Archoffeiriait y Gwyr‐llen, a’r Henurieit. 44A’rhwn y bradychesei ef, a roddesei * amnaid yddwynt, can ddywedyt, Pwy’n bynac a’ gusanwyf, hwnw yw: deliswch ef ac ewch ac ef ymaith yn ddirgel. 45Ac wedy ei ddyvot ef, ef aeth ataw yn y van, ac a ddyvot vvrthavv, * Rabbi, Rabbi, ac ei cusanawdd ef. 46Ac wy a roesont ei dwylo arnaw, ac ei daliesont. 47Ac vn o’r ei oedd yn sefyll yno, a dynnawdd gleddyf, ac a drawodd ’was yr Archoffeiriat, ac a dorrawdd ei glust ymaith. 48A’r Iesu atepawdd ac a ddyvot wrthwynt, Chwi ddaethoch allan megis at leitr, a chleddyfe ac a * phastinae im dalha i. 49Ydd oeddwn paunydd gyd a chwi yn traethy‐dysc yn y Templ, ac ny’m daliesoch: eithyr hynn ys ydd er cyflawny ’r Scrythurae. 50Yno wy y gadawsant ef, ac a giliesont bawp. 51Ac ydd oedd vn gwr ieuanc, wedyr wiscaw a lliain ar ei gorph noeth, yn ei gynlyn ef, a’r gwyr ieuainc y daliesant ef. 52Ac ef a adawodd ei liainvvisc, ac a * giliawdd y wrthwynt yn noeth. 53Yno y ducesont yr Iesu at yr Archoffeiriat, ac ato ef y deuth yr oll Archoffeiriait, a’r Henurieit, a’r * Gwyr-llen. 54Ac Petr oedd yn y ddylyn ef o hir‐bell, yd y mewn llys yr Archoffeiriat, ac a eisteddawdd gyd a’r gwasanaethwyr, yn yndwymo wrth y tan. 55A’r Archoffeirieit a’r oll * Senedd oedd yn caisiaw testiolaeth yn erbyn yr Iesu, er i roi ef i varwolaeth, ac ny’s cawsant. 56Can ys llawer a dducsont gau testiolaeth yn y erbyn ef, eythyr nyd oedd y testiolaethae wy yn gysson. 57Yno y cyfodes ’r ei, ac a dducesont * gau testiolaeth yn ei erbyn ef, can ddywedyt, 58Nyni y clywsam ef yn dywedyt, Mi a ddinistriaf y templ hon o waith llaw, ac o vewn tri‐die yr adailiaf arall, nid o waith llaw. 59Ac eto nyd oedd y testiolaeth wy gyfun chvvaith. 60Yno y cyfodes yr Archoffeiriat yn ei cenol wy, ac a ’ovynodd i’r Iesu, can ddywedyt, Anyd atepy di ddim? paam y mae yr ei hynn yn testolaethy yn dy erbyn? 61Ac ef a dawodd, ac nyd atepawdd ddim. Trachefyn y gofynawdd yr Archoffeiriat yddaw, ac ydyvot wrthaw, Ai ti Christ Map y Bendicedic? 62A’r Iesu a ddyvot, + Mivi yw ef, a’ chewch weled Map y dyn yn eistedd ar ddehau gallu Dyvv, ac yn dawot yn * wybrennae’r nef. 63Yno ’r Archoffeiriat a rwygawdd ei ddillat ac a ddyuot, Paam y rait y ni mwy wrth testion? 64Clywsoch y cabledigaeth: peth a dybigw‐chwi? Ac wynt oll a varnesont y vot ef yn euawc i angae. 65A’r ei a ddechreuawdd poeri arnaw, a * chuddiaw ei wynep, a’ ei ddyrnodiaw, a’ dywedyt wrthaw, Prophwyta. A’ ringilliait y trawsont ef a ei gwiail. 66Ac val yr oedd Petr yn y nauadd isod, y deuth vn o vorynion yr Archoffeiriat. 67A’ phan ganvu hi Petr yn ymdwymo, hi a edrychodd arnaw, ac a ddyvot, Tithe hefyt oeddyt gyd a Iesu o Nazaret. 68Ac ef a wadawdd, gan ddywedyt, Nyd adwaen i ef, ac ny ’wn beth dwyt yn ei ddywedyt. Yno ydd aeth ef allan ir rhacnauadd, ac a ganawdd y celiawc. 69Yno pan welawdd morwyn ef drachefyn, hi a ddechreuawdd ddywedyt wrth yr ei oedd yn sefyll yno, Hwn yw vn a hanwynt. 70Ac ef a ymwadawdd dracyefyn: ac ychydic gwedy, yr ei oedd yn sefyll yno, a ddywedesont trachefyn wrth Petr, Yn wir ydd wyt vn o hanwynt: can ys Galileat wyt, a’th lediaith ys y gynhebic. 71Ac yntef a ddechreawdd * dynghedy, a’ thyngu, gan ddyvvedyt, Nyd adwaen i’r dyn yr ych yn ei ddywedyt. 72A’r ailwaith y canodd y ceiliawc, ac y cofiawdd Petr y gair a ddywedesei’r Iesu wrthaw, Cyn canu o’r ceiliawc ddwywaith, im gwedy dair-gwaith, ac wrth adveddylied, ef a wylawdd.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index