Search form

Marc 15

Pen. xv.

Arwein yr Iesu at Pilat. Ei varny ef, ei ddiveiliorni, a’ei roi i varwolaeth, A’ ei gladdy ’gan Ioseph.

Yr Euangel die mawrth cyn die Pasc.

1AC yn y van ar glais y dydd, ydd aeth yr Archoffeiriait yn ei cygcor gyd ar Henurieit, a’r Gwyr‐llen a’r oll * Seneddr, ac arwain yr Iesu ymaith yn rhwym a wnaethant, a’ ei roddy at Pilatus. 2Yno y gofynawdd Pilatus ydd‐aw, Ai ti yw’r Brenhin yr Iuddaeon? Ac ef a atebawdd, ac a ddyvot wrthaw, Tu ei dywedy, 3A’r Archoffeirieit ei cyhuddesont o lawer o bethe. 4Am hyny y govynawdd Pilatus iddaw drachefyn, can ddywedyt. A nyd atepy di ddim? Nycha, meint o pethae a testiant ith erbyn. 5Eithyr * etwa nyd atepodd yr Iesu ddim, mal y rhyveddawdd ar Pilatus. 6Ac yr wyl hono y gellyngai ef vn carcharor yddynt, pa vn bynac a vynnent. 7Ac ydd oedd vn a elwit Barabbas, yr hwn oedd * yn rhwym gyd ei gyd dervyscwyr, ac yn y + dervysc a wnaethent + laddiat. 8A’r popul a lefawdd yn vchel, ac a ddechreawdd ddeisyfy vvneythyd o honavv vegis y gwenythei bop amser yddynt. 9Yno Pilatus ei atepawdd, can ddywedyt, A vynnwch i mi ellwng yn rhydd i chwi Vrenhin yr Iuddaeon? 10Can ys ef a wyddiat mae o genvigen y daroedd ir Offeiriait y vradychy ef. 11Eithyr yr Archoffeiriait a gyffroesant y popul y ddeisyfy ellwng o hanaw yn hytrach Barabbas yddwynt. 12Ac Pilatus atepawdd, ac a ddyvot trachefyn wrthwynt, Beth gan hynny a vynwch i mi i wneythur * ac ef yr hwn ydd ych yn ei ’alw yn Vrenhin yr Iuddaeon? 13Ac wy a lefesont trachefn. Croc ef. 14Ac Pilatus a ddyvot wrthynt, Pa ddrwc a wnaeth ef? Ac wythe a lefesant vwyvwy. * Croc ef. 15Ac velly Pilatus yn wyllysy boddloni ’r popul, a ollyngawdd yddynt Barabbas, ac a roddes yr Iesu gwedy yddo ei yscyrsiaw, y ew groci. 16Yno ’r milwyr y ducesont ef ir llys, ys ef yw, y dadleuduy, ac ’alwesont yn‐cyt yr oll gaterva, 17ac y gwiscesant ef a * phorphor, ac a blethesant coron o ddrain, ac hei dodesont am ei benn, 18ac a ddechreusant gyfarch‐gwell ydd‐aw, can ddywedyt, Hanpych‐well Vrenhin yr Iuddaeon. 19Ac wy ei trawsant ar ei ben a chorsen, ac a boeresont arnaw, ac a blygesont ei glinie, ac * ei addolesant. 20A’ gwedy yddwynt ei watwor ef, wy a ddioscesont y porphor y amdanaw, ac ei gwiscesont ef oei ddillat ehun, ac ei arwenesont allan y’w groci. 21Ac wy a gympellesont vn oedd yn mynet heibio, a elvvit Simon o Cyren, (yr hwn a ddeuthei o’r ’wlat, ac ytoedd tad Alexander a’ Rufus) y ddwyn y groc ef. 22Ac wy ei ducesont y le a elwir Golgotha, yr hwn yw oei ddeongl, y benglocva. 23Ac wy a roesout yddaw y yuet win * myrhllyt: anid ny chymerawdd ef ddim hanaw. 24Ac wedy yddynt y groci ef, wy a rannesont ei ddillat, gan vwrw coelbrenni am danwynt, pa gaffei pop vn. 25A’r drydedd awr yd oedd hi, pan grogesont ef. 26Ac * yscrifen y achos ef a escrifenit uch pen, ys ef BRENHIN YR IVDAEON. 27Ac wy a grocesant ddau leitr gyd ac ef, vn ar y llaw ddeheu, a’r‐all ar ei law asw: 28Ac val hyn y cyflawnwyt yr Scrythur, yr hon a ddyweit. Ac cyd ar ei enwir y cyfrifwyt ef. 29A’r ei oedd yn myned heibiaw, y ceplynt ef, can yscytwyt ei pennae, a’ dywedyt, Och, tydi yr hwn a ddinistryt y Templ, ac ei adailyt mewn tri‐die, 30ymwared dyhun, a’ descen o * groc. 31A’r vn ffynyt y gwatworodd ys yr Archoffeiriat, gan ddywedyt, yn y plith ehunain y gyd a’r Gwyr-lle, Ereill a waredawdd ef, ehun ny ddychon e ymwared. 32Descenet yr awrhon Christ Vrenhin yr Israel y lawer * o’r groc, val y gwelom, a’ chredy. A’r ei a grocesit gyd ac ef, a liwient yddaw. 33A gwedy dyvot y chwechet awr, e gyfodes tywyllwch dros yr oll * ddaiar yd y nawvet awr. 34Ac ar y nawvet awr y dolefawdd yr Iesu a llef vchel, can ddywedyt, Eloi, Eloi, lamma sabachthani? yr hyn yw o ei gyfiaithy? Vy‐Duw, vy‐Duw, paam im * gwrthddodeist? 35A’r ei oedd yn sefyll yno pan gwlywson hynny, a ddywedesont. Nycha, y mae ef yn galw Elias. 36Ac vn a redawdd, ac ac yspong yn llawn o vinegr, ac ei dodes ar gorsen, ac ei * rhoes yddaw i yfet, can ddywedyt. Gadwch iddaw: gwelwn a ddaw Elias yw dynnu ef y lawr. 37A’r Iesu a lefawdd a llef vchel, ac a * ellyngawdd yr yspryt. 38A’ llenn y Templ a rwygwyt yn ddwy, o dduchot y ddisot. 39A’ phan weles y Cannwriat yr hwn oedd yn sefyll gyferbyn ac ef, lefain o honaw velly a’ * gellwng yr yspryt, ef a ddyvot, Yn wir map Duw ytoedd y dyn hwn. 40Ac ydd oedd gwraged yn tremio o hirbell, ym‐plith yr ei’n ydd oedd Mair Magdalen, a’ Mair (mam Iaco * vachan ac Iose) a’ Salome, 41a’r ei’n pan oedd ef yn Galilea, y dylynent ef ac a wasanathent yddaw, a’ llawer o wragedd eraill yr ei a ddaethent i vyny gyd ac ef i Gaerusalem. 42A’ phan ytoedd hi yn * hwyr (can y bot hi yn ddydd darpar, ys ef yw o * vlaen y Sabbath) 43yno Ioseph o Arimathaia cygcorwr gwiw, yr hwn oedd hefyt yntef ynedrych am deyrnas Duw, a ddeuth ac aeth y mewn yn * hyderus at Pilatus, ac a archawdd gorph yr Iesu. 44A’ rhyveddy a wnaeth Pilatus, a vesei e varw eisius, ac a alwodd ataw y Cannwriad ac a ’ovynawdd iddaw a oedd ne‐mawr er pan vesei ef varw. 45A’ phan wybu e’r gvvir, can y Cannwriat e roddes y corph i Ioseph, 46yr hwn a brynawdd liain, ac ei tynnawdd ef i lawr, ac ei + amwiscawdd yn y lliain, ac ei dodes ef mewn * monwent a na ddesit o graic, ac a dreiglawdd vaen ar ddrws y vonwent: 47A’ Mair Vagdalen, a’ Mair mam Iose oeddent yn edrych p’le y dodit ef.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index