Search form

Marc 16

Pen. xvj.

Y merched yn dyuot at y bedd. Christ gwedy cyuody yn ymddangos i Vair Vagdalen. A’ hefyd ir vn ar ddec, ac yn beio ar y ancrediniaeth wy. Ef yn rhoi ar ei llaw wy preccthy’r Euangel, a’ Betyddiaw.

1AGWEDY darvot y dydd Sabbath, Mair Magdalen, a’ Mair vam Iaco, a’ Salome, a brynesont ireidiae aroglber y ddyvot i * iraw ef. 2Ac velly yn dra bore, y dydd cyntaf o’r wythnos y daethant ir * vonwent a’r haul yn codi, 3ac y dywedesont wrth ei gylydd, Pwy a ddadtreigla y ni y llech o yddar ddrws y vonwent? 4A’ phan edrychesant, wy welsant ddarvot adtreiglo y * llech (o bleit ydd oedd hi yn vawr iawn.) 5Yno ydd aethant y mevvn ir vonwent, ac y gwelsant wr‐ieuanc yn eistedd o’r tu deheu, wedyr ’r wiscaw mewn * ystola gannaid: ac wy a ofnesont. 6Ac ef a ddyuot wrthynt, Nac ofnwch: caisio ydd ych Iesu o Nazaret, yr hwn a grogwyt: e gyuodes, nyd yw ef yman: * nycha y man lle y dodesent vvy ef. 7Eithr ewch ymaith, a’ dywedwch y’w ddyscipulon, ac i Petr, ydd a ef och blaen i’r Galilaia: yno y gwelwch ef, megis y dyuot ef y chwi. 8Ac wythe aethant allan ar * ffrwst, ac a giliesont ywrth y * vonwent: can ys‐dechryn ac irdang oedd ynthynt: ac ny ddywedesont ddim wrth nebun: can ys ofnesynt.

9A’ gwedy adcyvody yr Iesu, y borae (yr hwn ydoedd y dydd cyntaf o’r wythnos) ef a ymddangoses yn gyntaf i Vair Vagdalen, o’r hon y bwriesei ef allan saith gythrael. 10Hithe a aeth ac a ddyvot ir ei a vesynt y gyd ac ef, ac oeddent yn * cwynovain ac yn wylo. 11A’ phan glywsant y vot ef yn vyw, ac yddy hi y weled ef, ny chredesant.

12Gwedy hyny, yr ymddangosawdd ef y ddau o hanynt mewn ffurf arall, a’ hwy yn gorymddaith ac yn myned i’r ’wlad. 13Ac wy aethant ac a venagesont ir * relyw o hanynt, and nyd oeddent yn ei credu vvy chvvaith.

Yr Euangel ar ddydd y Derchavel.

14¶ Yn ol hyny yr ymddangosodd ef ir vn ar ddec val ydd oeddent yn cydeistedd, ac a roes yn y herbyn am e ancrediniaeth a chaledwch ei calonnae can na’s credent yr ei y gwelsent ef, wedy gyvody. 15Ac ef a ddyvot wrthwynt, Ewch ir oll vyt, a’ phrecethwch yr Euangel i bop creatur. 16Yr hwnn a greto ac a vatyddier, a * iachëir: eithr yr hwn ny’s cred, a vernir yn evavvc. 17A’r arwyddion hynn a gynlyn yr ei a credant, Yn vy Enw i y bwriant allan gythraeliait, ac a ymadroddant a thavodae newyddion, 18ac a ddyrrant ymaith seirph, ac a’s yfant ddim marwol, ny wna * niwet yddynt: ar y cleifion y dodant ei dwylaw, ac wy a ant yn iach. 19Velly wedy daroedd ir Arglwydd ymddiddan ac wynt, e dderbyniwyt i vyny ir nef, ac a eisteddawdd ar ddeheulaw Duw. 20Ac wy aethant rhacddwynt, ac a precethesont ympop lle. A’r Arglwydd a gydweithiawdd ac wynt, ac a gadarnhaodd y gair * ac arwyddion yn arganlyn, Amen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index