Search form

Marc 3

Pen. iij.

Christ yn gwaredy y dyn ar llaw ddiffrwyth: Yn ethol ei Ebestyl. Popul y byd yn tybied bod Christ wedy * gorphwyllo. Ef yn bwrw allan yr yspryt aflan, yr hyn a daera yr Pharisaieit ey vot drwy nerth y cythrael. Cabledigaeth yn erbyn yr Yspryt glan. Pwy brawd, chwaer, a’ mam Christ.

1AC ef aeth y mywn drachefyn ir synagog, ac ydd oedd yno ddyn ac iddo law wedy gwywo. 2Ac wy ei dysawyliesont a iachai ef hwnw ar y dydd Sabbath, val y caffent achwyn arnaw. 3Yno y dyvot ef wrth y dyn a’r llaw ’wyw, Cyvot, a’ sa yn y * cenol. 4Ac ef a ddyvot wrthwynt, Ai cyfreithlawn gwneythy tvvrn da ar y dydd sabbath, ai gwneiythy drwc? cadw enaid ai lladd? Ac wytheu a ddystawsont. 5Yno ydd edrychawdd ef o y amgylch arnaddynt yn dddigllawn can * gyd‐doluriaw rrac caledrwydd y calonae hwy, ac a ddyvot, wrth y dyn, Estend dy law. Ac ef ei estendawdd: aei law a + adverwyt yn iach val y llall.

6A’r Pharisaieit aethon ymaith, ac yn y man ydd ymgygoresont gyd a’r Herodiait yn y erbyn ef, pa vodd y collent ef. 7A’r Iesu ef a ei ddiscipulon a enciliawdd i’r mor, a’ lliaws mawr y dylynawdd ef o’ Galilaea ac o Iudaia, 8ac o Gaerusalem, ac o Idumaea ac o’r tuhwnt i Iorddonen, a’r ei o gylch Tyrus a’ Sydon, pan glywsont veint a wnaethei ef, a ddaethant attaw yn lliaws mawr. 9Ac ef a ddyvot wrth ei ddiscipulon am vot llongan yn parat iddaw, o bleit y dyrfa, rac yddyn y wascy ef. 10Can ys llawer a iachaesei ef, yn yd oeddent yn pwyso * arnaw, er ei gyhwrdd cynnifer ac oedd a phlae arnynt. 11A’r ysprytion aflan pan welsant ef, a gwympesont i lawr geyr ei vron, ac a * waeddesant, gan ddywedyt, Ti yw ’r Map Duw. 12Ac ef ei ysdwrdiawdd yn ddirvawr, rac yddyn y * gyhoeddy ef. 13Yno yr escennawdd ef ir mynyth, ac a alwodd attaw yr ei a ewyllysiawdd ef, a’ hwy a ddaethant ataw. 14Ac ef a ’ossodes ddauddec, y vot o hanwynt y gyd ac ef, val yd anvonei ef wy i precethy, 15a’ bod yddwynt veddiant i iachay heintiae, ac y vwrw allan gythraelieit. 16A’r cyntaf oedd Simon, ac ef a ddodes i Simon enw, Petr. 17Yno Jaco vap Zebedaeus, ac Ioan, brawt Iaco (ac a ddodes enwae yddwynt Boanerges, yr hyn yw meibion y + daran) 18ac Andreas, a’ Philip, a’ Bartholomeus, a’ Matthew, a’ Thomas, ac Iaco, vap Alphaeus, a’ Thaddaeus, a’ Simon y Cananeit, 19ac Iudas Iscariot, yr hwn ac ei bradychawdd ef, a’ hwy a ddaethant * edref. 20A’r dyrfa a ymgynullawdd drachefyn, val na allent gymmeint a bwyty bara. 21A’ phan glypu ei gyfnesafsieit, wy aethan allan y ymavlyd ynthaw: can ty bieit y vot ef * o ddyeithr ei bwyll.

22A’r Gwyr‐llen a ddaethent o Caerusalem, a ddywedesont, vot Beelzebub gantaw, ac mai trwy pennaeth y cythraelieit y bwrei allan gythraelieit. 23Yno ef y galwodd wy ataw, ac a ddyvot wrthwynt * ym-parabolae. Pa vodd y gall Satan vwrw allan Satan? 24Can ys a bydd teyrnas wedy r’ ymranny yn y herbyn ehun, nyd all y deyrnas houo sefyll. 25Ac a’s ymranna tuy yn y erbyn ehun ny ddychon y tuy hwnw * sefyll. 26Velly a’s cyfyt Satan yn y erbyn hun, ac ymranny, ny all ef barhay, amyn bod + tervyn iddo. 27Ny ddygon nep vyned y mewn i tuy yr cadarn a’ dwyn ymaith ei * lestri, dyeithr iddo yn gyntaf rwymo yr cadarn hwnw, ac yno yspeilio ei duy.

28Yn wir y dywedaf y chwi, y maddauir oll pochotae i blant dynion, a’ pha gablae, bynac y cablant: 29an’d pwy pynac a gabl yn erbyn yr yspryt glan ny chaiff vaddeuant yn dragyvyth, any’d bot yn euoc y varn dragyvythawl, 30can yddyn ddywedyt, vot ganthaw yspryt aflan.

31Yno y daeth ei vrodur a’ ei vam, a’ safasant allan, ac a ddanvoneson ataw, ac a’ alwason arnaw. 32A’r popul a eisteddawdd oei amgylch ef, ac a ddywedesont wrthaw, * Nycha, dy vam, a’th vroder yn dy geisiaw allan. 33’Ac ef y atepawdd wy, gan ddywedyt, Pwy yw vy mam a’m broder? 34Ac ef a edrychawdd o y amgylch ar yr ei, ’oedd yn eistedd yn y gylchedd yn ei o gylch, ac a ddyvot, Nycha vy mam a’m broder. 35Can ys pwy pynac a wnel ewyllys Duw, hwnw yw by-brawt, a’m chwaer a’ nam.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index