Search form

Marc 4

Pen. iiij.

Wrth barabol yr had, a’r gronyn mustard, y mae Christ yn dangos braint teyrnas Dduw. Dawn ragorawl gan Dduw cahel gwybot dirgeledigaethae y deyrnas ef. Ef yn goystegy temrestl y mor, yr hwn a vvyddhaodd iddo.

1AC ef a ddechreawdd drachefyn precethy yn‐glan y mor, a’ thyrfa vawr a ymglascawdd ataw, yn ydaeth ef y long, ac eistedd yn y mor, a’r oll popul oedd ar y tir wrth y mor. 2Ac ef a ddyscawdd yddwynt laweredd * ym‐parabolae, ac a ddyvot wrthwynt yn y ddysc ef. 3Gwrandewch: Nycha, ydd aeth heywr allan y heheu. 4Ac e ddarvu val ydd oedd ef yn heheu, cwympo o beth wrth vin y ffordd, ac a ddaeth ehediait * y nef ac ei difasont. 5A’ pheth a gwympodd ar dir caregawc, lle nid oedd iddo vawr ddaiar, ac yn y van yr eginawdd, can nad oedd iddo ddyfnder daiar. 6A’ phan godaw haul, y * gwresogwyt ef, a’ chan nad oedd yddo wreiddyn, y tra gwywawdd. 7A’ pheth a gwympiawdd ymplith y drain, a’r drain a dyfeson ac ei tageson, val na roddes ffrwyth. 8A’ pheth arall a gwympiodd mewn tir da, ac a roddes ffrwyth ac a eginawdd i vynydd, ac a dyfawdd, ac a dduc, peth ar ei ddecfed ar vgain, peth ar ei drugainvet, a’ pheth ar ei ganvet. 9Yno y dyvot ef wrthwynt, Y nep ’sy ganthaw glustiae i wrandaw, gwrandawet. 10A’ phan ytoedd ef vvrtho y hun, yr ei oedd yn y gylch ef y gyd a’r dauddec, a ymovynesont iddaw am y parabol. 11Yno y dyvot wrthwynt, Y chwi y rhoddwyt gwybot dirgeledigaeth teyrnas Dduw: an’d ir ei’ n ’sydd allan, y gwnair yr oll pethae hyn drwy parabolae, 12pan yw yn gweled, y gwelant, ac ny chanvyddant: ac yn clywed, y clywant, ac ny ddyellant, rac bod yddyn byth ymchoelyt a chael maddae yddyn ey pechotae. 13Ac ef a ddyvot wrthyn, Any wyddochvvi y parabol hwn? a’ pha wedd y * gwybyddechvvi yr oll parabolae ereill? 14Yr heuwr hvvnvv a heuha yr gair. 15A’r ei hyn yw’r sawl a dderbyniant yr had wrth vin y ffordd, yn ei yr heuwyt y gair: ac ’wedy y clywont, y daw Satan yn y man, ac a ddwc ymaith y gair y heuesit yn y calonae wy. 16Ar vn ffynyt yr ei a dderbyniant yr had yn y tir caregawc, yw ’r ei hyny, y sawl gwedy yddyn glywed y gair, yn y man yd erbyniant ef gyd a llewenydd, 17ac nid nes yddyn wraidd ynthyn y hunain, ac velly dros amser ydd ynt: yno pan goto * gorthrymder ac ymlit o bleit y gair eb ohir y * rhwystrir wy, 18A’r ei a dderbyniaut yr had ynghyfrwng y drain, yw’r sawl a wrandawant y gair: 19and + bot gafalon y byd hwn, a’ + somiant golud a’ chwantae pethae ereil’ yn dyvot y mewn ac yn tagy ’r gair, ac ei gwneir ef yn ddiffrwith. 20A’r ei a dderbyniasont had mewn tir da, yw’r sawl a wrandawant y gair ac ei derbiniant, ac a ddugan ffrwyth, vn gronyn ddec ar vgain, aral’ drugain, ac arall gant. 21Hefyd e ddyvot wrthynt, A * ddaw canwyll yw gesot y dan vail a y dan y vort, ac nid yw gesot ar * gannwyllbren? 22Can nad oes dim cuddiedic, a’r na’s amlyger: ac nid oes dim dirgel, a’r nyd el yn + ’olau. 23Ad oes * ir vn glustiae i glywet, clywet. 24Ac ef a ddyvot wrthynt, Gwiliwch pa beth a glywwch. A pha vesur y mesuroch, y mesurir y chwithe: ac y chwi yr ei a glywch y rhoddir y chwanec. 25Can ys i hwn ysy gantho, y roddir yddaw, a’ chan hwn nyd oes, y dugir y arno, meint ac ysy ganthaw.

26Hefyd e ddyvot, Velly ytyw teyrnas Dew, val pe bwriai ddyn had i’r ddaiar, 27a’ chyscu, a’ chody nos a’ dydd, ac eginaw o’r had a’ thyvu i vynydd, ac efe eb wybot pa vodd. 28Can ys y ddaiar a ddwc ffrwyth o hanei y hun, yn gyntaf yr eginin, yn ol hyny yr * grawn yn llawn yn y tywysen. 29Ac er cynted yr ymddangoso ’r ffrwyth, eb ’ohir y dyd ef y cryman ynthavv, can ys dyvod y cynayaf.

30Ef a ddyvot hefyt, I ba beth y * tybygwn deyrnas Dyw? ai a pha gyffelyprwydd y cyffelypwn hi? 31Cyffelyp yvv i ’ronyn mustard, yr hwn pan hauer yn y ddaiar, yw’r lleiaf o’r oll hadae y sy yn y ddaiar: 32eithyr gwedy yr hauer, e dyf i vynydd, a’ mwyaf yw o’r oll llysae, ac e ddwc gangae mawrion, y’n y allo ehediait y nef nythu y dan y wascawt ef. 33Ac a llawer o gyfryw barabolae y precethawdd ef y gair yddwynt, megis ac y gallent ei wrandaw. 34Ac eb parabolae ny’d ym adroddawdd ef ddim wrthynt: ac ef a * esponiawdd yr oll bethe y’w ddiscipulon wrthyn y hunain.

35A’r dydd hwnw gan yr hwyr, y dyvot ef wrthynt, Awn trosawdd ir ’lan arall. 36A’ gady y dyrva a wnaethant, a ei gymeryd ef val ydd oedd yn y llongan: ac ydd oedd hefyd llongae eraill y gyd ac ef. 37Ac e gyfodes * cawod vawr o wynt, a’r tonae a daflasant ir llong, y’n yd oedd hi ’nawr yn llawn. 38Ac ydd oedd ef yn y pen‐ol‐ir‐llong, yn cyscu ar ’obenydd: ac wy ei * dihunasont, ac a ddywedesont wrthaw, Athro, Anyd gwaeth genyt er ein colli ni? 39Ac ef a gyfodes y vynydd, ac a * ysdwrdiodd y gwynt, ac o ddyvot wrth y mor, ys Taw, nag yngan. Yno y goystegawdd y gwynt, ac hi aeth yn * daweelvvch mawr. 40Yno y dyvot ef wrthwynt, Paam ydd ych mor ofnus? pa vodd yvv na’d oes ffydd genych? 41Ac wy a ofnesont yn ddirvawr, ac a ddywedesont wrth y gylydd, Pwy yw hwn, can vot y gwynt a’r mor yn vwyddhay iddaw?

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index