Search form

Marc 5

Pen. v.

Yr Iesu yn bwrw ’r cythraulieit allan o’r dyn, ac yn goddef yddynt vynd i mewn y moch. Ef yn iachay ’r wraic ywrth y clefyt gwaed. Ac yn cody merch y capten.

1AC wy ddaethant drosodd ir ’lan arall i’r mor, y wlat y Gadarenieit. 2A’ gwedy y ddyvot ef allan o’r llong, yn y man y * cyfarvu ac ef o’r monwenti ddyn yn yr hwn ydd oedd yspryt aflan: 3yr vn oedd ai drigfa yn y monwenti, ac ny allei nep y rwymo ef, na’g a + chadwynae, can yddo pan rwymit ef yn vynech a lleffetheirie a chadwyni, ef a * vyscei ’r cadwy ni yn ddrylliae, 4ac e dorei ’r lleffetheiriae yn chvvilfrivv, ac ny allei nep y warhay ef. 5Ac yn ’oystat nos a’ dydd ydd oedd ef yn llefain yn y mynyddedd, ac yn y monwenti, ac yn ei * guro ehun a main. 6A’ phan ganvu ef yr Iesu o hirbell, y rhedawdd ac yr a ddolawdd ef, 7ac a lefawdd a llef vchel ac a ddyvot, Beth ’sy i mi a vvnelvvyf a thi Iesu vap y Duw goruchaf? ith * tyngedaf trvvy Dduw na phoenych vi. 8Can ys ef a ddywedesei wrthaw, Dyred y maes o’r dyn yspryt aflan.) 9Ac ef a ovynawdd iddo, Pa enw ’sy iti? Ac ef a atepodd, gan ddywedyt, Lleng ’sydd enw i mi: can ys * llawer ym. 10Ac ef ei gweddiawdd yn vawr, na ddanvonei ef ddim hanynt allan o’r wlat. 11Ac ydd oedd yno yn y mynyddae genvaint vawr o voch yn pori. 12A’r oll * gythraelieit atolygesant iddaw, gan ddywedyt, dAnvon nyni i’r moch, val y gallom vyned oei mewn vvy. 13Ac yn y man y rhoes yr Iesu gennad yddwynt. Yno ydd aeth yr ysprytion aflan y maes, a’ myned y mewn ir moch, a’ rhedec o’r * genvaint bendro‐mwnwgl o ddiar y gaulan i’r mor, (ac ydd oeddent yn‐cylch dwyvil ovoch) ac eu bodwyt yn y * mor. 14A’r meichieid a ffoesont, ac a venagesont hyny yn y dinas, ac yn y wlat, 15a’ wy a ddaethant at yr Iesu, ac a welsant yr vn a vesei yn gythraelic, ac a lleng ynddaw, yn eistedd ac yn wiscedic, ac yn ei iawn synwyr: ac ofny a wnaethant. 16A’r ei a ei gwelawdd, a venegawdd yddwynt, pa beth a wneithit i’r vn y bysei ’r cythrael ynthaw, ac * am y moch. 17Yno y dechreysont y weddiaw ef, ar vyned ymaith oei goror wy. 18A’ gwedy iddo vyned y mewn llong, y gweddiawdd arnaw yr hwn a vesei’r cythrael yntho, ar gael bot y gyd ac ef. 19A’r Iesu ny * oddefawdd yddaw, eithyr dywedyt wrthaw, Dos ymaith ith tuy, at * yr ei + sy i ti, a’ menag yddynt pa ueint bethae a wnaeth yr Arglwydd y‐ty, a’ phodd y trugarhaodd wrthyt’. 20Ac ef aeth ymaith, ac a ddechreawdd gyhoeddy * in Decapolis pa bethe eu meint a wnaethoedd yr Iesu yddaw: a’ phawp a ryveddesont.

21A’ gwedy myned yr Iesu trosodd mewn llong i’r tu arall, ydd ymgasclawdd tyrfa vawr ataw, ac ydd oedd ef wrth ’lan y mor. 22A’ nycha y deuth ataw vn o * benaethieit y Synagog, a’ ei enw oedd Iairus: a’ phan y gwelawdd ef, y dygwyddawdd i lawr wrth ei draed, 23ac adolwyn yn vawr yddaw, gan ddywedyt, Y mae vy merch ym‐bron marw: adolvvyn yty ddyvot a * dody dy law arni, val ydd iachaer hi, a’i byw. 24Yno ydd aeth ef cantho, a’ thorf vawr ei dilynawdd, ac y gwascasont ef. 25(Ac ydd oedd ryw wraic ac arnei waed‐lif es dauddec blynedd, 26ac a ddyoddefesei laweredd gan lawer o veddigon, ac a drauliesei gymeint ac oedd * ar ei helw, ac eb lesy dim iddi, ’namyn y myned hi yn * vwy gwaeth. 27Pan glypu hi son am yr Iesu, y hi a ddaeth yn y dyrfa y tu cefyn, ac a gyfyrddawdday wisc ef. 28Can ys hi ddywedesei, A’s caf gyfwrdd a y * wiscoedd ef, im iacheir i. 29Ac yn ebrwydd y sychawdd ffynnonell y gwaet hi, a’ hi a * synniawdd yn hei chorph ddarvot hiachay o’r pla honno. 30Ac yn y man pan wybu r’ Iesu yn daw ehun vyned * nerth o honaw allan, ef a droes o yamgylch yn y dyrfa, ac a ddyvot, Pwy a gyfyrdawdd a’m dillat? 31A’ ei ddiscipulon a ddywedesont wrthaw, ti wely y dyrfa yn dy wascy, ac a ddywedy di, Pwy a gyfyrddawdd a mi? 32Ac ef a edrychawdd o yamgylch, y weled hon a wnaethsei hyn. 33A’r wreic gan ofny a’ chryny: can ys‐hi a wyddiat beth a wnathesit ynthei, a ddaeth ac a gwympodd geyr y vron ef ac a ddyvot iddo yr oll wirionedd. 34Ac ef a ddyvot wrthi, Ha verch, dy ffydd ath iachoadd cerdda yn tangneddyf, a’ bydd iach * oth pla.) 35Ac ef etwa yn ymaddrodd, y deuth rei y wrth + duy ’r pennaeth y Sinagog gan ddywedyt, E vu varw dy verch: pa aflomydy a wnai di mwy ar * y Dyscodr 36 Er cynted y clypu ’r Iesu adrodd y gair hwnw, y dyvot ef wrth bennaeth y synagog, Nad ofna: cred yn vnic. 37Ac ny adodd ef ynep yw ei ddilyn, amyn i Petr ac Iaco, ac Ioan brawt Iaco. 38Yno y daeth ef i duy * pennaeth y Synagog, ac y gwelawdd y twrwf, a’r ei oedd yn wylo, ac yn ochain yn vawr. 39Ac ef aeth y mywn, ac a ddyvot wrthynt, Pa dyrfu, ac wylo ydd ych? ny bu varw yr * dyn‐bach, amyn hunaw y mae. 40Ac wy a y gwatworent ef: ac ef y * rhoes wy oll y maes, ac a gymerth dad, a’ mam y dyn‐bach, a’r ei oedd y gyd ac ef, ac aeth y mywn lle ddoedd yr + enaeth yn gorwedd, 41a ’chan ymavlyd yn llaw yr enaeth, y dyvot wrthei, Talitha cumi, yr hyn yw oei ddeongyl, Yr * enaeth (wrthyt’ y dywedaf) cyvot. 42Ac yn ebrwydd y cyfodes yr enaeth, ac y rhodiawdd: canys dau-ddec blwydd oed ytoedd hi. A’ braw anveidrawl aeth ynddynt. 43Ac ef a ’orchymynawdd yddwynt yn gaeth na chae nebun wybot hyny, ac a ddyvot am roi bwyt iddi.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index