Search form

Marc 9

Pen. ix.

Ymrithiat Christ. Bot yn iawn y wrando ef. Bwrw allan yr yspryt mut. Grym gweddi ac vmpryd. Am varwoleth a’ chyuodiat Christ. Y ddadl pwy a vyddei vwyaf. Na rwystrer ar rediat yr Euangel. Gohardd camweddae.

1AC ef a ddyvot wrthwynt, Yn wir y dywedaf wrthych, pan yvv bot r’ei o’r sawl ’sy yn sefyll yman, a’r ny’s * archwayddant o angae yd pan welont. Deyrnas Duw, yn dyvot * yn ei nerth. 2Ac ar ben chwech diernot gwedy y cymerth yr Iesu Petr, ac Iaco ac Ioan, ac aeth a’ hwy i vynydd i vonyth vchel or nailltu wrthyn y hunain, ac ef a ymrithiodd geyr y bron wy. 3A’ ei ddillat a * ddysclaeriawdd, ac oedden dra channeit val yr eiry, mor ganneid na vedr neb pannydd ar y ddayar ei gwneythy ’r. 4Ac a ymddangoses yddynt Elias * ef a Moysen, ac ydd oeddent yn ymddiddan a’r Iesu. 5Yno ydd atepodd Petr, ac y dyuot wrth yr Iesu, * Rabbi, da yw i ni vot yman: a’ gwnawn i ni dri phebyll, vn y ti, ac vn i Voysen, ac vn i Elias. 6An’d na wyddiat ef beth yr oedd yn ei ddywedyt: can ddarvot yddyn ddechryyny. 7Ac ydd oedd * wybren a’r y gwascodawdd wy, a’ llef a ddeuth allan o’r wybren, gan ddywedyt, Hwn yw vy Map caredic: clywch ef. 8Ac yn ddysyvyt ydd edrycheson o ddamgylch, ac ny welsont mwyach nebun, o ddyeithr yr Iesu yn vnic y gyd ac wynt. 9Ac a ’n hwy yn descend i lavvr o’r mynyth, ef a ’oruchmynnawdd yddynt, na vynegent i * neb pa bethe a welsent anyd pan gyvodit Map y dyn o veirw drachefyn. 10A’ hwy a gatwesant y peth hwnw wrthyn y hun, gan ymofyn bavvp a’ ei gylydd, pa beth oedd hyny, Cyvodi o veirw drachefyn? 11A’ gofyn iddo a orugant, can ddywedyt, Paam y dywait y Gwyr‐llen y bydd * dir i Elias ddyuot yn gyntaf? 12Ac ef atepawdd ac a ddyuot wrthynt, Elias yn ddiau a ddaw, yn gyntaf yc a edvryd yr oll bethae: a’ megis ydd escriuenwyt o Vap y dyn, rhait iddo ddyoddef llaweroedd a chael ei * ddiystyry. 13Eithr ys dywedaf wrthyth ddarvot i Elias ddyvot (a gwneythyd o hanwynt iddo’r hyn a vynesont) vegis ydd escriuenwyt am danaw.

14A’ phan ddaeth ef at ei ddiscipulon, y gwelawdd ef dyrva vawr o ei h’amgylch, a’r Gwyr‐llen yn ymdadlae * ac wynt. 15Ac yn ebrwydd yr oll popul pan welsant ef, a ddechrenent, ac a redent ataw, ac a gyfarchent‐well yddo. 16Yno y gowynawdd ef ir Gwyr-llen, Pa ymddadle ydd ych yn + eich plith eich hun? 17Ac vn or dyrva a atepawdd ac a ddyvot, Athro, ys dygais vy map atat, ac iddo yspryt mut: 18yr hwn p’le pynac y cymer ef, a ei * dryllia, ac y bwrw‐yntef-ewyn ac ydd * yscyrnyga ei ddanedd, ac y dihoena: a’ dywedais wrth dy ddiscipulon am y vwrw ef y maes, ac ny allasant. 19Yno ydd atepodd ef iddo, ac y dyvot, A genedlaeth anffyddlon, pa hyd * weithian y byddaf gyd a chwi? pa hyd weithian ich dyoddesaf? Dugwch ef ata vi. 20Yno y ducesont ef attaw: ac yn gymmedr ac y canvu yr yspryt ef, ey * drylliawdd, ac ef a gwympodd yr llavvr ar y ddaiar, gan ymcreinio, a’ * maly‐ewyn. 21A’ govyn a oruc ef y’w dat, Beth ’sy o amser er pan ddarvu iddo val hyn? Ac ef a ddyuot, Er yn * vap. 22A’ mynech y tavl ef yn tan, ac i’r dwfr yw gyfergolli ef: eithyr a’s gelly di ddim, cymporth ni, a * thosturia wrthym. 23A’r Iesu a ddyvot wrthaw, A’s gelly di gredy hyn, pop peth sy * possibil i hvvn a gredo. 24Ac yn ddiohir tad y bachcen gan lefain gyd a deigrae, a ddyuot, Arglwydd, * Credaf: cymmorth vy ancrediniaeth. 25Pan + welawdd yr Iesu vot y popul yn dyvot‐atavv‐ar ei rhedec, ef a geryddawdd yr yspryt aflan, gan ddywedyt wrthaw, Tydi yspryt mut a’ byddar, mi a ’orchymynaf yty, * dyred allan o hanaw, ac na ddos mwyach yndaw ef. 26Yno llefain o’r yspryt, ac y drylliodd ef yn dost, ac a ddaeth allan, ac ydd oedd ef val vn marw, y’ny ddywedei lhawer, * y varw ef. 27A’r Iesu a gymerth ei law ef, ac ei + derchafawdd, ac ef a gyfodes y vynydd. 28A’ gwedy y ddyuot ef ir tuy, ei ddiscipulon a ’ovynent iddo yn * ddirgel, Paam na’s gallem ni y vwrw ef allan? 29Ac ef a ddyvot wrthynt, Y rhyw hwn nyd all mewn vn modd ddyvot allan, anyd gan ’weddi, ac vmpryd.

30Ac wy a ymadawsan o ddyno, ac aethant trwy Galilaea, ac nyd ’wyllesei gael o nep wybot. 31Can ys dyscawdd ef ei ddiscipulon, a dywedawdd wrthynt, Map y dyn a roddir yn‐dwylo dynion, ac wy y * lladant ef, a’ gwedy y lladder, ef gyvyd tragefyn y trydydd dydd. 32Eithyr nyd oedden vvy yn deally yr ymadrodd hwnw, ac ofn oedd arnyn ymofyn ac ef. 33Gwedy hyny y daeth ef i Capernaum: a’ phan oedd ef yn tuy, y govynnawdd yddynt, Pa beth oedd yr hyn a ymddadleuech yn eich plith eich hunain, rhyd y ffordd? 34Ac wy a dawson a son: can ys ar hyd y ffordd yr ymddadleynt aei gylydd, pwy’n vyddei bennaf. 35Ac ef a eisteddawdd, ac a alwodd y deuddec, ac a ddyvot wrthyn, A’s deisyf nep vot yn gyntaf, e gaiff vot yn * ddywethaf oll, ac yn weinidoc i pawb oll. 36Ac ef a gymerth vachcenyn ac ei gesodes yn y * cyfrwng wy, ac ei cymerawdd yn ei vreichie, ac a ddyvot wrthwynt, Pwy pynac a dderbynio yr vn o gyfryw vechcynos yn vy Enw i, a’m derbyn i: 37a’ phwy pynac a’m derbyn i, nyd myvi a dderbyn ef, anyd hwn a’m danvones i.

38Yno ydd atepawdd Ioan iddo, gan dywddyt, Athro, ys gwelsam vn yn bwrw allan gythrelieit * drwy dy Enw di, yr hwn nyd yw yn eyn dylyn ni, a’ goharddesam ef, can na ddylyn ef nyni. 39A’r Iesu a ddyuot, Na ’oherddwch ef ddim: can nad oes nep a wna * wrthiae gan vy Enw i, ac a aill yn hawdd ddywedyt drwc am danaf. 40Can ys pwynac nyd yw yn eyn erbyn, ’sy * trosom. 41A’ phwy pynac a roddo i chwi gwppaneit o ddwfr y’w yfet er mvvyn vy Enw i, can y chwi vot yn * perthyn i Christ, yn wir y dywedaf wrthych, ny chol’ ef ei vvobrvvy. 42A’ phwy pynac a * rwystro r’ vn o’r ei bychain hyn, a gredant yno vi, gwell oedd iddo yn hytrach pe gesodit maen melin y amgylch ei + vwnwgl, a ei davly yn y mor. 43Can hyny a’s dy law ath rwystra, tor y hi ymaith: gwell yw y‐ti vyned y mewn i’r bywyt, yn * efrydd, nac yti a’ dwy law vyned iyffern i’r tan andiffoddadwy, 44lle ny bydd marw y pryf hwy, ac ny ddiffodd y tan byth. 45Ac a’s dy droet ath rwystra, * tor e ymaith: gwell yw yty vyned yn gloff i’r bywyt, nac ac yti * ddau droet dy davly i yffern i’r tan andiffoddadwy, 46lle ny’s marw y pryf hwy, ac ny’s dyffydd y tan byth. 47Ac a’s dy lygat ath rwystra, tynn ef allan: gwell yw i ti vyned i deyrnas Duw yn vnllygeidioc, nag a’ dau lygad genyt, dy davly i yffern dan, 48lle nyd marw y pryf wy, a’r tan ny ddiffydd byth. 49Can ys pop dyn a helltir a than: a’ phop aberth a helltir a halen. 50Da yw halen: and a’s bydd yr halen yn ddivlas, a’ pha beth y temperir ef? Bid y chwi halen ynoch eich vnain, a’ bid tan gneddyf genwch bavvp wrth ei gylydd.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index