Search form

Matthew 10

Pen. x.

Christ yn anfon ei Apostolion i Iudaea, yn eu goruwchmynny, yn ei dyscy, ac yn ei cyssuriaw erbyn pan ei herlyner. Yr Yspryt glan yn ymadrodd drwy ei Weinidogion. Pwy a ddlem ni ei ofny. Bot eyn gwallt dan gyfrif. O addef Christ. Na charer tad a’ mam yn vwy no Christ. Bot i ni gymeryd ein * croes. Am gadw nei golli ein einioes. Am dderbyn y Praecethwyr.

1AC ef a elwis ei ddauddec discipul ataw, ac a roddes y ddyn * veddiant yn erbyn ysprytion aflan, yw tavly wy allan, ac y iachay pop haint a’ phop * adwyth. 2Ac enwae y dauddec Apostolion yw’r ei hyn. Y cyntaf Simon, a elwit Petr ac Andreas ei vrawt: Iaco vap Zebedeus, ac Ioan ei vrawt. 3Philip a’ Bartholomeus: Thomas a’ Matthew y * Publican: Iaco vap Alpheus, a’ Lebbeus a’ ei gyfenw yn Thaddaeus: 4Simon y Cananit, ac Iudas Iscariot yr hwn hefyt y bradychawdd ef. 5Y dauddec hyn a ddanfonawdd yr Iesu ymaith, ac a ’orchymynawdd yddwynt, gan ddywedyt, Nag ewch i ffordd y Cenedloedd, ac i ddinasoedd y Samarieit nag ewch y mewn: 6anyd ewch yn hytrach at gyfergolledic ddefeit tuy Israel. 7Ac wrth vyned precethwch, gan ddywedyt, Y mae teyrnas nef wedy * dynesau yn agos. 8Iachewch y cleifion, glanewch yr ei clawr: cyfodwch y meirw: bwriwch allan gythreulieit. Yn * rrat yd erbyniesoch, yn rat rhowch. 9Na veddwch ar aur, nag ariant, nac * efydd yn eich gwregysae, 10nag yscrepan ir daith, na dwy bais, nag escidiae, na ffon: can ys teilwng ir gweithwr ei vwyt. 11Ac i pa ddinas pynac nei dref yd eloch, ymofynwch pwy ’sydd teilwng yn‐ddi, ac ynaw trigwch yn yd eloch o ddyno. 12A’ phan ddeloch i duy * anerchwch ef. 13Ac a bydd y tuy yn teilwng, dauet eich tangneddyf arnaw: ac any bydd yn deilwng, ymchwelet eich tangneddyf atoch. 14A’ phwy pynac a’r ny’s derbyn chwi, ac ny chlyw eich gairiae, pan ymadawoch o’r tuy hvvnvv nei ordinas hono, escutwch y llwch ywrth eich traet. 15Yn wir y dywedaf y chwi, y bydd esmwythach ir ei o dir Sodom a’ Gomorrha yn‐dydd * brawd nag ir dinas hono.

16¶ Nycha, ydd wy vi yn eich danvon mal defeit * ynghenol bleiddiae: byddwch am hynny ddoethion mal * seirph, a’ gwirion mal colombenot. 17Eithr ymogelwch rac dynion, canys wy ach roddant chvvi at * Eisteddfae ac ach * yscyrsian yn ei Synagagae. 18Ac ich dugir at y llywiawdwyr a’r Brenhinoedd om pleit i, er testiolaeth yddwynt, ac i’r Cenetloedd. 19Eithr pan ich trawsroddan, na phryderwch pa vodd nei pa beth a ddywetoch: can ys roddir y chwy yn awr hono, pa beth a ddywetoch. 20Can ys nid chwychvvi yw’r ei a * ddyweit, anyd yspryt eich Tad yr hwn a dywait ynoch. 21A’r brawd a vradycha ’r brawd a varwolaeth, a’r tat y map, a’r plant a godant yn erbyn ei * Rieni, ac a barant yddwyn varw. 22A’ dygasoc vyddwch gan bawp er mwyn vy Enw: anyd yr hwn a barao yd y dywedd, ef a gedwir. 23A’ phan ich erlidiant yn y dinas hon, * ciliwch i vn arall: can ys yn wir y dywedaf wrthych, na ’orphenwch oll ddinasoedd Israel, nes dawot Map y dyn. 24Nid yw’r discipul uwch na ei athro, na’r gwasanaethvvr uwch na ei Arglwydd. 25Digon ir discipul vot val y bo ei athro, a’r gwasanaethvvr val ei Arglwydd. A’s galwasan wr y tuy yn Beelzebub, pa veint mwy y galvvan ei duylwyth ef? 26Nag ofnwch wy am hyny: can nad oes dim * toedic, ar ny’s didoijr: na dim cuddiedic ar na ddaw i wybodoeth. 27Hyn a ddywedaf ywch yn y tywyllwch, dywedwch yn y golauni: a hyn a glywoch yn ych glust, precethwch ar ben y tai. 28Ac nac ofnwch yr ei a ladd y corph, ac ny allant ladd yr enait: eithyr yn hytrach ofnwch hwn, a ddichon * gyfergolli yr enait y gyd a’r corph yn yffern. 29Any werthir dau ederyn y to er fferling ac ny chwympa yr vn o hanynt i’r llawr heb evvyllys eich Tad chvvi? 30Ac y mae hefyd eich oll wallt yn gyfrifedic. 31Nac ofnwch gan hynny, chwi delwch mwy na llawer o * adar yto. 32Pwy pynac gan hynny am cyffesso i yngwydd dynion, hwnaw a gyffessaf vinef hefyd yn‐gwydd vy‐Tad yr hwn ’sy yn y nefoedd. 33A’ phwy pynac am gwad yngwydd dynion, hwnaw a wada vi hefyd yn‐gwydd vy‐tad yr hwn ’sy yn y nefoedd. 34Na thybiwch vy‐dewot i ddanfon tangneddyf i’r ddayar: ny ddaethym y ddanfon tangneddyf anyd y cleddyf. 35Can ys‐daethim i osot dyn y ymrafaely yn erbyn ei dad a’r verch yn erbyn ei mam, ar waydd yn erbyn i chwegr. 36A’ gelynion dyn vydd tuylwyth ei dy y hun. 37Y nep a garo tad ne vam yn vwy namyvi, nyd yw deilwng o hanof i. A’r nep y garo vap ne verch yn vwy na myvi, nyd yw deilwng o hanof vi. 38A’ hwn ny chymer ei * groes, a chalyn ar v’ol i, nyd yw deilwng o hanafi. 39Y nep a gatwo ei enait, ai cyll, a’r nep a gollo ei enad om pleit i, ai caidw. 40Y nep ach derbynio chvvi, am derbyn i: ar nep am derbynio vi, a dderbyn hwn am danfonawdd i. 41Y nep a dderbynio brophwyt yn enw Prophwyt, a dderbyn vvobr Prophwyt: a’r nep a dderbynio gyfiawn, yn enw cyfiawn, a dderbyn vvobr y cyfiawn. 42A’ phwy pynac a roddo ir vn o’r ei bychein hyn phiolet o ddwfr oer yn vnic, yn enw discipul, yn wir y dywedaf ychwi, ny chyll ef ei vvobr.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index