Search form

Matthew 11

Pen. xj.

Christ yn precethy. Ioan vatyddiwr yn anfon ei ddiscipulon ataw. Testiolaeth Christ am Ioan. Barn y popul am Christ ac Ioan. Christ yn edliw ir dinasoedd anniolchgar. Bod yn eglurhay’r Euangel i’r dinion gwirion. Am yr ei ys y yn trafaely ac ynt yn llwythoc. Am iau Christ.

1AC e darvu, gwedy tervyny o’r Iesu orchmyny y’w ddauddec Apostolion, ef aeth oddyno er ei dyscy a’phrecethy yny dinasoedd wy.

Yr Euangel y trydydd Sul yn Aduent.

2A’phan glybu Ioan ac ef yn‐charchar o ywrth weithredoedd Christ, e ddanvones ddau oei ddiscipulon, 3ac a ddyvot wrthaw: Ai ti yw’r hwn a * ddaw, ai dysgwyl a wnawn am aral’? 4A’r Iesu a atebawdd ac a ddyvot wrthynt. * Ewch a’manegwch i Ioan, y pethae a glywsoch ac welsoch. 5Y mae’r daillion yn cahel ei golwc, a’r cloffion yn rhodiaw: a’r cleifion‐gohanol wedy ei glanhay, a’r byddair yn clywet: y meirw y gyfodir, a’r tlodion yn derbyn yr Euangel. 6A’ dedwydd yw’r + neb ny + rwystrir om plegit i. 7Ac wynt yn mynet ymaith, ef a ddechreuawdd yr Iesu ddywedyt wrth y popul, am Ioan, Pa beth yr aethoch ir + ddiffeith i edrych am danaw? ai corsen a + yscytwei gan wynt? 8Eithyr pa beth yr aethoch yw welet? Ai + dyn wedy ’r wisco mewn dillat esmwyth? + Nycha, yr ei ys y yn gwisco dillat esmwyth, mewn tai + Brenhinoedd y maent, 9Eithyr pa beth aetho chwi yw welet? Ai Prophwyt? Ie dywedyt ydd wyf wrthych, a’ mwy no Prophwyt. 10Can ys hwn ytyw y neb y mae yn escriwenedic am danaw, * Nycha, myvi sy yn danvon vy‐cenat rac dy wynep, yr hwn a paratoa dy ffordd oth blaen. 11Yn wir y ddywedaf y chwi, ymplith yr ei a anet o wragedd, ny chododd neb mwy nac Ioan Vatyddiwr: er hyny yr hwn ’sy leiaf yn teyrnas nef, y ’sy, vwy nac ef. 12Ac o amser Ioan Vatyddiwr yd hyn, y treisir teirnas nefoedd, a’r treiswyr ’sy yn * myn’d a hi wrth nerth. 13Can ys yr oll Prophwyti a’r * Ddeddyf a prophwytesont hyd Ioan. 14Ac a’s wyllysiwch y dderbyn, efe yw Elias, a oedd ar ddyvot.

15¶ Y nep ’sy yddo glustiae i * wrando, gwrandawet. 16Eithyr i ba beth y cyffelyblaf i y genedleth hon? Cyffelyp yw i vechcynos a eisteddent yn marchnatoydd, ac yn llefain * wrth ei cyfeillon, 17ac yn dywedyt, Canasam chwibanoc ywch’, ac ny neidiesoch: ys canesam alarnad ywch’, ac ny chwynfanesoch. 18Can ys daeth Ioan eb na bwyta nag yfet, ac meddant, Y mae * cythrael ganthaw. 19Daeth Map y dyn yn bwyta ac yn yfet, ac meddant, Wele ddyn glwth, ac yfwr gwin, car ir Publicanot a’ phechaturieit: eithyr doethinep a gyfiawnheir gan ei blant ehun. 20Yno y dechreawdd ef * liwio ir dinasoydd, yn yr ei y gwneythesit yr ei mwyaf oei weithredredd‐mowrion ef, can na chymeresent edifeirwch, 21Gwae dydi Chorasin: Gwae dydi Bethsaida: can ys pe gwneythesit yn Tyrus a’ Sidon y gweithredoedd‐* mawrion a wnaethpwyt yno‐chwi, wy a gymeresent edifeirwch gynt mewn lliainsach a llytw. 22Eithyr ys dywedaf y chwy, mai ynsmwythach vydd i Tyrus a’ Sidon yn‐dydd * brawd, nac i chwi. 23A’ thydi Capernaum, yr hon a dderchefir yd y nefoedd, ath dynnir y lawr yd yn yffern: can ys pey ymplith yr ei o Sodoma y gwnaethesit y gweithredoedd * mawrion a wnaethpwyt yno ti, wy vysent yn aros yd heddyvv. 24And mi a dywedaf y chwi, mai esmwythach vydd yddyntvvy o dir Sodoma yn‐dydd brawd, nac y ti.

Yr Euangel y dydd S. Matthias.

25¶ Yn yr amser hynny ydd atepawdd yr Iesu, ac y dyvot, Yty y diolchaf, Dat, Arglwydd nef a ’daear can yty guddiaw y pethae hyn rhac y doethion a’r pruddion, a’ ei * egluraw hwy ir ei bychain. 26 Yn wir, Dad, can ys velly y bu voddlawn genyt. 27Pop peth a roddwyt y‐my gan vy‐Tat: ac nyd edwyn nep y Map, eithr y Tat: ac nyd edwyn nep y Tat * diethr y Map, a’r hwn yr ewyllysio ’r Map ei * eglurhau iddo. 28Dewchata vi, oll y sy yn vlinderawc ac yn llwythawc, a’ mi a’ch esmwythaf. 29Cymerwch vy iau arnoch’ a’ dyscwch genyf, can vy‐bot yn waredigennus ac yn isel o galon. A’ chvvi gewch ’orphoysfa ich eneidae. 30Can ys ve Iau ’sy * hyfryd, a’m llwyth ysy yscafn.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index