Search form

Matthew 12

Pen. xij.

Christ yn escusodi ei ddiscipulon a dynnesen dywys yr yd. Ef yn iachay ’r llaw ddiffrwyth. Ef yn cymporth y dyn a berchenogid gan gythrael, ne oedd ddall a’ mud. O’r cabledigaeth. Am genedleth y gwiperae. Gairiae da. Gairiae segur. Ef yn ceryddy yr anffyddlonion, yr ei vynnent gael gweled arwyddion. Ac yn dangos pwy yw ei vrodur, ei chwaer a ei vam.

1YR amser hyny ydd aeth yr Iesu ar ddydd y Sabbath trwy r * yd, ac ydd oedd newyn ar ei ddiscipulon, ac a ddechreysont dynny tywys yr yd a’bwyta. 2A’ phan y gwelawdd y Pharisaieit, y dywedesont wrthaw, * Nycha dy ddiscipulon yn gwneythyr hyn nyd yw gyfreithlawn ei wneythyd ar y Sabbath. 3Ac ef a ddyvot wrthynt, Any ddallenasoch beth a wnaeth Dauid pan oedd arno newyn, a’r ei oedd y gyd ac ef? 4Val ddaeth ef ymewn y duy Ddyw, a’ bwyta’r bara gosot yr hwn nyd oedd gyfraithlawn iddo y vwyta, nac ir ei oedd gydac ef, and yn vnic ir Offeiriait? 5Nei any ddarllenasoch yn y * Ddedyf vot yr Offeiriait ar y Sabbath yn y Templ yn tori’r Sabbath, ac ei bot yn * ddirgerydd? 6And mi a ddywedaf ichwi, vot yma vn mwy na’r Templ. 7Eithyr pe gwyddech pa beth yw hyn, Trugaredd a ewyllysiaf ac nid aberth, ny varnesech‐chvvi ar yr ei diniwet. 8Can ys bot Map y dyn yn Arglwydd, ys ar y Sabbath. 9Ac ef a dynodd o ddyno, ac aeth y’vv Synagog wy. 10A’ nycha, ydd oedd yno vn a ei law wedy * dysychy. Ac wy a ovynesont iddaw, gan ddywedyt, Ai cyfreithlawn iachay ar y Sabbath? val y gallent achwyn arnaw. 11Ac ef a ddyvot wrthwynt, Pa ddyn o hanoch vydd, ac iddo vn ddavat, ac o chwympa hi mewn + ffos ar y dydd Sabbath, an y chymer ef y hi a’i chodi + allan? 12Wrth hyny, pa veint gwell yw dyn na dafat? Ac velly cyfraithlawn yw gwneythyd da ar y dydd Sabbath. 13Yno y dyvot ef wrth y dyn, Estyn dy law, Ac ef y hestynnawdd, a hi a wnaed yn iach val y llal’. 14Yno yr aeth y Pharisaieit allan, ac ymgyggori a wnaethont yn y erbyn ef, pa vodd y gellynt ei ddiva. 15A’ phan wybu yr Iesu hyny, ef aeth ymaith oddyno, a’ thyrfa‐vawr y dylynodd ef, ac ef y iachaodd wy oll, 16ac a orchymynawdd yddyn na’ * chyoedent ef, 17yn y chyflawnit, ’rhyn a ddywedesit gan Esaias brophwyt, gan ddywedyt, 18Nycha vy‐gwasanaethur yr hwn a ddetholeis, vy‐caredic yn yr hwn y * digrifir vy enait: gosodaf vy Yspryt arnaw, ac ef a ddengys varn ir Cenetloedd. 19Nyd ymryson ef, ac ny lefain, ac ny’s clyw neb y lais ef yn yr heolydd. 20Corsen * ysic ny’s tyr ef, a’ llin yn mugy ny ddiffodd ef, yny dduco varn i vuddugoliaeth. 21Ac yn ei Enw ef y coelia ’r Cenedloedd. 22Yno y ducpwyt attaw vn cythraulic, yn ddall ac yn vut, ac ef ai iachaodd ef, yn y lavarawdd, ac y gwelai yr hvvn vysei ddall a’ mut. 23Ac a * sannawdd ar yr oll popul, gan ddywedyt, Anyd hwn yw map Dauid? 24Eithyr pan glybu y Pharisaieit hyn, y dywedesont, Nid yw hwn yn bwrw allan gythaulieit anid trwy Beelzebub pennaeth y cythraulieit. 25A’r Iesu yn gwybot ei meddyliae, a ddyvot wrthwynt, Pop teyrnas wedy ’r * ymranny yn y herbyn y hun, a ddiffeithir: a’ phop dinas neu duy, wedy ’r ymranny yn y erbyn ehun ny saif. 26Velly a’s Satan a vwrw allan Satan, y mae ef wedy ’r * ymranny yn y erbyn ehun: pa wedd gan hyny y saif y deyrnas ef? 27Ac a’s myvi trwy Beelzebub a vwriaf allan gythraulieit, trwy pwy vn y bwrw eich plant chvvi’n wy allan? Ac am hynny y byddant wy yn * veirniait arnoch. 28Ac a’s myvi a vwriaf allan gythreuliait trwy yspryt Duw, yno y daeth teyrnas Dyw atoch. 29Can ys pavodd y dychon nebvn vyned y mewn y duy y cadarn ac yspeilio ei dda, dyethr iddo yn gyntaf rwymo y cadarn, ac yno yspeilio ei duy. 30Y nep nid yw yd a mi, ys ydd yn v’erbyn: a’r nep ny * chascl gyd a mi, a ’oyscar. 31Erwydd paam y dywedaf y chwi, pop pechat a chabl a vaddeuir i ddynion: anyd y cabl yn erbyn yr Yspryt glan ny vaddeuir i ddynion. 32A’ phwy pynac a ddyweto ’air yn erbyn Map y dyn, e vaddeuir yddaw: anyd pwy pynac a ddywet yn erbyn yr Yspryt glan, ny’s maddeuir iddo, nag yn y byt hwn, nag yn y byt a ddaw. 33Ai gwnewch y pren yn dda, a’i ffrwyth yn dda: ai gwnewch y pren yn ddrwc, a’i ffrwyth yn ddrwc: can ys y pren a adwenir wrth ei ffrwyth. 34A genetleth gwiperae, pa * ddelw y gellwch’ ymadrodd daoedd, a chwi yn ddrwc? Can ys * o ehelaethrwydd y galon, yr ymadrodd y geneu. 35Y dyn da o dresawr da ei galon, a ddwc allan dda‐bethe: a’ dyn drwc o dresawr drwc, a ddwc allan bethe drwc. 36Eithyr mi ddywedaf wrthych, mai am bop gair segur a ddywait dynion, y rhoddant gyfri yn‐dydd varn. 37Can ys * wrth dy ’airiae ith cyfiownheir, ac wrth dy ’airiae ith vernir.

38¶ Yno ydd atepodd rei or + Gwyr llen a’r Pharisaieit gan ddywedyt, Athro, ys chwenychem welet + arwydd genyt. 39Ac ef a atepawdd, ac a ddyvot wrth wynt, Cenedleth ddrwc ’odinabus a gais arwydd, anyd ny roir iddi, namyn arwydd y Prophwyt Ionas. 40Can ys val y bu Ionas tri‐die a’ thair nos ym‐boly y + morvil velly y bydd Map y dyn dri‐die a’ thair‐nos yn‐calon y ddaiar. 41Gwyr Niniue a gyfyt ym‐barn y gyd a’r genedleth hon, ac ei * barn hi: can ys yddynt vvy edifarhay wrth preceth Ionas. A’ nycha vn mwy nag Ionas yn y man yma. 42+ Nycha Brenhines y Deau a gyfyd yn y varn y gyd ar genedleth hon, ac ac y barn hi: can iddi hi ddyvot o * eithafion y ddaiar i glywed doethinep Selef: * a‐nycha vn mwy na Selyf yn y man yma.

43¶ A’ phan el yr yspryt aflan allan o ddyn, ef a rodia rhyd lleoedd sychion, gan gaisio gorphwysfa, ac eb gahel dim. 44Yno y dywait, Ymchoelaf im tuy, o’r lle y daethym: ac wedy y delo, y caiff e yn wac, wedy’r yscupo, a’ ei + addurno.

45¶ Yno ydd a ef, ac a gymer ataw saith yspryt ereill scelerach nog ef, y un, ac a ant y mewn ac a gyfanneddant yno: a’ gwaeth vydd dyweddhynt y dyn hwnw na ei ddechraeat. Ac velly y bydd ir genedleth * enwir hon.

46¶ Tra ytoedd ef yn ymadrodd wrth y dyrfa, nycha ei vam a’ei vrodwr yn sefyll allan, yn caisio * ymddiddan ac ef. 47Yno y dyvot vn wrthaw, Nycha, dy vam ath vrodur yn sefyll allan, yn casio ymddiddan a thi. 48Ac ef atepawdd, ac a dyvot, wrth hwn a venagawdd iddo, Pwy yw vy mam? a’ phwy yw vy‐brodur? 49Ac ef a estennawdd ei law tu ac at ei ddiscipulon, ac a ddyvot, * Nycha vy mam, am broder. 50Can ys pwy pynac a wna ewyllys vy‐Tad yr hwn y sydd yn y nefoedd, hwnw yw vy‐brawt, a’m chwaer, a’ mam.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index