Search form

Matthew 14

Pen. xiiij.

Tyb Herod am Christ. Lladd pen Ioan. Christ yn porthi pempmil popul a’ phemp torth a’ dau pysc. Ef yn gweddiaw yn y mynyth. Ef yn ymddangos liw nos ar y mor yw ddiscipulon. Ac yn achup Petr. Hwy yn cyffessy y vot ef yn vap Dew. Ef yn iachay pawp a gyhyrddodd‐ac emylyn y wisc ef.

1YPRYD hyny y clybu Herod y Tetrarch am Iesu, 2ac y dyvot wrth ei weison, Hwn yw Ioan Vatyddiwr. Ef gyfodes o veirw, ac am hyny y gweithredir * weithredoedd‐nerthol ganthaw. 3Can ys Herod a ddaliesei Ioan ac ei rhwymesei, ac ei dodesei yn‐carchar o bleit Herodias, gwraic Philip y vrawt ef. 4Can ys Ioan a ddyvot wrthaw, Nid deddfol y ti y chahel hi. 5A’ phan oedd yn ei vryd y roi ef yw varwolaeth, ef ofnodd y dyrva, can ys wy y cymerent ef val prophwyt. 6A’ phan getwit dydd * genedigaeth Herod, y dawnsiodd merch Herod geyr y bron wy, ac y boddhaodd hi Herod. 7Erwydd paam y gaddawodd ef dan-dwng, y rhoddei yddhi beth pynac ar a archei hi. 8Ac yhi wedy hi addyscy gan hei mam, a ddyvot, Dyro i mi yma ben Ioan Vatyddiwr mewn descl. 9A’r Brenhin a * dristawdd: eithyr o erwydd ei lw, a’r ei a eisteddent y gyd ac ef wrth y vort, y gorchymynawdd ef ei roi iddi: 10ac ef a ddanvonawdd gennad ac a laddawd ben Ioan yn y carchar. 11Ac a dducpwyt y ben ef mewn descyl, ac ei rhoet ir * vachcennes, a’ hi ei duc y’w mam. 12A’ ei ddiscipulon ef a ddaethant, ac a gymersant y gorph ef ac ei claddesont, ac aethont ac a ddywedesont, i’r Iesu. 13A’ phan ei clybu yr Iesu, ef a dynnodd o ddyno mewn llong i ddiffeithfa or nailltu. A’ gwedy clybot o’r dyrva, wy y dilynesont ef * ar draet allan o’r dinasoedd. 14A’r Iesu aeth ymaith ac a welodd + dyrva vawr, ac a dosturiawdd wrthwynt, ac ef a iachaodd y cleifion hwy.

15¶ A’ gwedy y mynd hi yn hwyr, y daeth ei ddiscipulon attaw, can ddywedyt, Diffaith yw’r lle yma, a’r awr aeth heibio: * gellwng y dyrva ymaith, i vyned ir dinasoedd y bryny yddyn vwydydd. 16A’r Iesu a ddyvot wrthynt, Nid * rhait y yddyn vyned ymaith: Rowch chwi yddwynt beth y’w vwyta. 17Yno y dywedesont wrthaw, Nid oes genym anyd pemp torth a’ dau pyscotyn. 18Ac ef y ddyvot, Dugwch wy i mi yman. 19Ac e orchymynawdd ir dorf eistedd ar y * gwelltglas, ac a gymerth y pemp torth a’r ddau byscodyn, ac a edrychawdd i vynydd tu ar nef, ac a vendithiodd, ac a dores, ac a roes y torthae y’w ddiscipulon, a’r discipulon ir dyrva. 20Ac wy oll a vwytesont, ac wy a * ddigonwyt. Ac a godesont o’r briwuvvyt oedd yngweddill saith bascedeit. 21Ar ei a vwytesent, oedd yn‐cylch pempmil o wyr, eb law gwragedd a’ * rhai bychain.

22¶ Ac yn y van y cympellodd yr Iesu ei ddiscipulon i vyned mewn llong, a’ myned * trosodd oei vlaen, tra ddanfonei ef y dyrfa ymaith. 23A’ gwedy iddo ddanvon y dyrfa ymaith, ef escennawdd ir mynyd vvrtho ehun i weddiaw: a’ gwedy y hwyrhai hi, ydd oedd ef yno * yn vnic. 24Ac yno ydd oedd y llong yn‐cenol y mor, ac a drallodit gan donnae: canys gwynt gwrthwynep ytoedd. 25Ac yn y bedwerydd wylfa or nos, ydd aeth yr Iesu attwynt, gan rodio ar y mor. 26A’ phan welodd ei ddiscipulon ef yn rhoddiaw ar y mor, y cythrwblit wy gan ddywedyt, * Drychioleth yd yw, ac a waeddeson rac ofn. 27Ac yny man, yr ymadroddodd yr Iesu wrthwynt, gan ddywedyt, Cymerwch gysir da. Myvi ytyw: nac ofnwch. 28Yno ydd atpawdd Petr ef, ac a ddyvot, Arglwydd, a’s ti yw, arch i mi ddewot atat ar y dwfr. 29Ac ef a ddyvot, * Dyred. A’ gwedy descend o Petr o’r llong, ef a rodiodd rhyd y dwfr * i ddyvot at yr Iesu. 30An’d pan welawdd ef wynt cardarn, yr ofnawdd: a’ phan ddechreuawdd suddo y llefawdd, gan ddywedyt, Arglwydd, * cadw vi. 31Ac yn y man yr estendawdd yr Iesu ei law, ac ymavlodd ynthaw, ac y dyvot wrtho, A dydi vychan o ffydd, paam * y petruseist? 32Ac er cynted yd aethon ir llong, y peidiawdd y gwynt. 33Yno yr ei oedd yn y llong, a ddaethon ac y addolesant ef, gan ddywedyt, Yn wir map Dew ytwyt.

34¶ A’ gwedi yddyn vyned trosodd, vvy ddaethant i dir Genezaret. 35A’ phan i adnabu gwyr y van hono efo, ys danfonesant ir wlat hono o y amgylch, ogylch, ac a ddygesont attaw yr ei oll oedd yn gleifion. 36Ac a atolygont iddo gael cyfwrdd ac * emylyn y wisc ef yn vnic: a chynnifer ac a gyfyrddawdd a hi, a iachawyt.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index