Search form

Matthew 15

Pen. xv.

Christ yn escuso ei ddiscipulon, ac yn ceryddy’r Gwyr llen, a’r Pharisaieit, am dori gorchymyn Dew, gan ei athraweth ei hunain. Am y planigin a ddiwreiddir. Pa bethae a halogant ddyn. Christ yn gwaredy merch y wraic o Canane. Bara’r plant. Ef yn iachay’r cleifion. Ac yn porthy pedairmil gwyr, eb law gwragedd a’ phlant.

1YNO y daeth at yr Iesu y Gwyr‐llen ar Pharisaieit, yr ei oedd o Gaerusalem, gan ddywedyt, 2Paam y * tyr dy ddiscipuion di arddodiad yr * Henafieit? can na olchant ei dwylo, pan vwytaont vara. 3Ac ef a atepawdd ac a ddyvot wrthwynt, A’ phaam ydd y‐chwi yn tori gorchymyn Dew gan eich * arddodiad chwi? 4Can ys Dew a orchymynodd, can ddywedyt, Anrydedda dy dad ath vam: a’ hwn a velltithio tad nei vam, bid ef varw * yr angae. 5A chwi a ddywedwch, Pwy pynac a ddyweit wrth tad nei vam, Can y rhodd a offrymir geny vi, y daw lles yty: * er, na’s anrhydedda ef ei dad, nei vam, diuai vydd. 6Ac vellyn y gwnaethoch ’orthymyn Dew yn over gan eich * arddodiad chwi. 7A hypocriteid, da y prophwytodd Esaias am dano‐chwi, gan ddywedyt, 8Nesau mae’r popul hynn ataf a’ ei genae, a’m anrhydeddy aei gwefusae, a’ ei calon ’sy ympell ywrthyf. 9Eithr ouer im anrhydeddant i, gan ddyscy yn lle dysceidaeth ’orchymynnae dynion. 10Yno y galwodd ef y dyrva attaw, ac y ddyvot wrthwynt, Clywch a’ dyellwch. 11Hyn * aa y mevvn ir genae, ny’s haloga ddyn, nanyn yr hyn a ddaw allan o’r genae, hyny a haloga ddyn.

12¶ Yno y daeth ei ddiscipulon, ac y dywedesont wrthaw, A’ ny wyddost i, y * rhwystra Pharisaieit wrth glywet yr ymadrodd hvvn? 13Ac ef a atepodd ac a ddyvot, Pop plannigyn ar ny’s plannawdd vy‐Tad nefawl, a ddiwreddir. 14Gedwch yddyn: tywysogion deillion ir deillion ynt: ac a’s y dall a dywys y dall, y ddau a gwympant i’r ffos.

15¶ Yno ydd atepawdd Petr, ac y dyvot wrthaw * Deongl yni y parabol hwn. 16Yno y dyuot yr Iesu, ytych chwi etwa eb ddyall? 17Any + wyddochvvi, eto mai pop peth pynac aa ymewn ir genae, iddo vyned ir boly, ac a vwrir allan ir * gaudy? 18Eithr y pethae a ddant allan o’r genae, ’sy yndyvot o’r galon, achwy a halogant ddyn. 19Can ys o’r galon, y daw meddyliae drwc, + lladd‐celanedd, tori priodas, * godinebeu, lladrat, ffals destiolaeth, cablairiae. 20Yr ei + hyn yw’r pethae a halogant ddyn: an’d bwyta a dwylo eb ’olchi, nyd haloga ddyn.

Yr Euangel yr ail Sul or Grawys.

21¶ A’ Iesu aeth o ddyno, ac a dynodd i dueddeu Tyrus a’ Sidon: 22A’ nycha, gwraic o Canaan a ddaeth or * goror hynny, ac a lefawdd, can ddywedyt wrthaw, Trugarha wrthyf, Arglwydd, vap Dauid: y mae vymerch i mewn poen resynawl gan gythraul. 23Eithyr nyd atepawdd ef yddi vn gair. Yno y daeth ei ddiscipulon ataw, ac a atolygesont iddo, can ddyweddyt, * Danvon y hi ymaith canys mae hi yn llefain ar ein h’ol. 24Ac ef a atepawdd, ac addyvot, Ni’mdanvonwyt i anid at ddevait colledic tuy ’r Israel. 25Er hyny hi a ddeuth ac y addolawdd ef, can ddywedyt, Arglwydd cymporth vi. 26Ac ef a atepawdd, ac a ddyvot, Nid da cymeryd bara ’r plant a’ei vwrw ir * cwn. 27Hithae a ddyvot, Gwir yw, Arglwydd: er hyny mae ’r cwn yn bwyta yr briwision a syrth * y ar vort y’ harglwyddi. 28Yno ydd atepawdd yr Iesu, ac ydyvot wrthei. Ha wreic, mawr yw dy ffydd: bid y‐ty, mal y mynych. A’hei merch a iachawyt yn yr awr honno.

29Ac velly yr aeth yr Iesu o yno, ac y daeth geyrl’aw mor Galilaea, ac a escendodd ir mynyth, ac a eisteddawdd yno, 30Ac a ddaeth ataw dyrvae mawrion a’ chanthwynt gloffion, deillion, mudion, anafusion, ac eraill lawer, ac eu bwrieson y lavvr wrth draet yr Iesu, ac ef y iachaoddhwy, 31yny ryveddawdd y dyrva, weled y mution yn dywedyt, yr anafusion yn iach, a’r cloffion yn * cerddet, ar daillion yn gweled: a’ gogoneddy Dyw yr Israel awnaethont. 32Yno y galwodd yr Iesu ei ddiscipulon attaw, ac a ddyvot, Ydd wyf yn tosturio wrth y dyrfa hon, can yddyn aros gyd a mi er ys tri‐die bellach, ac nad oes ganthyn ddim yw vwyta: a’i + gellwng vvy + ar ei cythlwng ny’s * ewyllsyaf, rac ei ffeintio ar y ffordd. 33A’ ei ddiscipulon a ddyvot wrtho, O b’le y caem ni + gynniver o vara yn y diffeithvvch, ac y caffei dyrva gymeint, ei gwala? 34Ac a ddyvot yr Iesu wrthynt, Pasawl torth ’sy genwch? A’ hvvy dywedesont, Saith, ac ychydic + byscod‐bychain. 35Yno y gorchmynnodd ef ir dyrva eistedd i lavvr ar y ddaiar. 36A’ chymerawdd y saith torth, a’r pyscot, ac a ddiolchawdd, ac eu torrawdd, ac ei rhoes at ei ddyscipulon, a’r discipulon i’r dyrfa. 37Ac vvy oll a vwytesont, ac a gawson ddigon: ac y godeson, o’r briwfvvyt oedd yn gweddill saith * vascedeit. 38A’r ei vesyn yn bwyta oedd pedeirmil o wyr, eb law gwragadd a’ phlantys. 39Yno ydd anvones yr Iesu y dyrfa y ffordd, ac a aeth y long, a ddaeth i barthe Magdala.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index