Search form

Matthew 16

Pen. xvj.

Y Pharisaieit yn gofyn arwydd. Yr Iesu yn rhybyddiaw ei ddiscipulon rac athraweth y Pharisaieit. Cyffes Petr. Egoriadae nef. Bod yn angenrait ir ffyddlonion ddwyn y groes. Colli nei gael y bywyt. Diuodiat Christ.

1YNO y deuth y Pharisaieit a’r Sadducaieit, ac y temptesant ef, gan geisiaw ganthaw ddangos yddyn arwydd o’r nef. 2Ac ef a atepawdd, ac a ddyvot wrthynt, Pan vo hi + yn hwyr, y dywedwch, Hi vydd * Towydd tec: can vot yr wybr yn goch. 3A’r borae y dyvvedvvch, Heddiw y bydd tempestl, can vot * yr wybr yn goch ac yn drist. A’ hypocriteit, wynep yr wybr a vedrwch i y * varny, ac a ny vedrwch varny am arwyddion yr amserae? 4Egais y genedleth drwc a’r odinabus * arwydd, ac arwydd ny’s roddir iddi n amyn arwydd, y Prophwyt Ionas: ac velly y gadawodd ef wy, ac y tynnawdd ymaith.

5¶ A’ gwedy dyvot ey ddiscipulon i’r lan arall, ef aithei eb gof ganthynt gymeryd bara y gyd ac wynt. 6A’r Iesu a ddyvot wrthynt, Edrychwch, a’mogelwch rhac leven y Pharisaieit a’r Sadducaieit. 7Ac wy a * veddyliason ynddyn y vnain gan ddywedyt, Hyn sy am na ddygesam vara. 8A’r Iesu yn gwybot y peth, a ddyvot wrthynt, Chwychwy o ffydd vechan, paam y meddyliwch ynoch eich hun, sef can na ddygesoch vara? 9Anyd ychvvi yn dyall eto, nac yn cofio y pemp torth, pan oedd pempmil popul, a’ phasawl basgedeit a gymresoch? 10Na’r saith torth pan oedd saith mil popul, a’ pha sawl cawelleit a gymeresoch? 11* Pa’m na ddyellwchvvi, mae am y bara y dywedeis wrthych, ar ymogelyd o hanoch rac leven y Pharisaieit a’r Sadducaieit? 12Yno y dyellesont wy, na ddywedesei ef am ymogelyd o hanynt rac lefen bara, namin rac athraweth y Pharisaieit a’r Sad‐ducaieit.

Yr Euangel ar ddydd S. Petr Apostol.

13¶ A’ gwedy dyvot yr Iesu i dueddae Caisar Philip e a o vynnodd y’w ddiscipulon, Pwy * y dywait dynyon vy‐bot i Map y dyn? 14Ac wy a ddywedesont Rei a ddywait mae Ioan vatyddiwr: a’ rei mae Helias ac eraill may Ieremias, * ai vn or Prophwyti. 15Ac ef a ddyvot wrthwynt, A’ phwy meddwchwi yw vi? 16Yno Simon Petr a atepawdd, ac a ddyvot, Ti yw’r Christ Map y Duw byw. 17A’r Iesu a atepawdd, ac a dyvot wrthaw * Gwyn dy vyt ti Simon vap Ionas can nat cic a’ gwaet ei dangosawdd yty eithyr vy‐Tat yr hwn ys ydd yn y nefoedd. 18A’ mi a ddywedaf hefyt yty, mae ti yw Petr, ac ar y petr hynn yr adailiaf veu Eccles: a’ phyrth yffern ny’s + gorvyddant y hi. 19Ac y‐ty y rhoddaf * egoriadae teyrnas nefoedd, a’ pha beth bynac a rwymych ar y ddaear, a vydd rwymedic yn y nefoedd: a pha beth bynac a ellyngych ar y daear, a vydd gellyngedic yn y nefoedd. 20Yno y gorchymynawdd ef y’w ddiscipulon, na ddywedent i nep mai efe oedd Iesu y Christ.

21O hyny allan y dechreawdd yr Iesu + dangos y’w ddiscipulon, vot yn + angenraid iddo vyned i Caerusalem, a’ dyoddef llawer gan yr Henafieit, a’ chan yr Archoffeiriait, a’r Gwyr‐llen a’ ei ladd, a’ + chyfody y trydydd dydd. 22Yno Petr ai cymerth ef or + nailltuy, ac a ddechreawdd y + geryddy ef, gan ddywedyt, Arglwydd, trugarha wrthyt tyun: ny’s bydd hyn y‐ty. 23Yno ydd ymchoelodd ef trach i gefyn, ac y dyvot wrth Petr, * tynn ar v’ol i Satan: can ys rhwystr wyt ymy, can na ddyelly y pethae sy o Dduw, namyn y pethae sy o ddynion. 24Yno y dyvot yr Iesu wrth ei ddiscipulon, A’s dilyn nep vi, ymwrthoted y vn, a chymered ei * groc a’ dilyned vi. 25Can ys pwy bynac, a ’wyllysio gadw ei vywyt, ei cyll: a’ phwy pynac a gollo ei vywyt om pleit i, a ei caiff. 26Can ys pa les i ddyn, er ennill yr oll vyt, a + chyll ef y enait y hun? nei pa beth a rydd dyn yn gyfnewyt 27dros ei Dat y gyd a’ ei Angelyon, ac yno y rhydd ef i bop dyn erwydd ei weithredoedd. 28Yn wir y dywedaf ychwi, vot rhei o’r sawl ’sy yn sefyll yma, ar ny * chwaethant angae, nes yddyn welet Map y dyn yn dyvot yn ei deyrnas.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index