Search form

Matthew 17

Pen. xvij.

Ymrithiat Christ ar vynyth Thabor. Dlyedus yw gwrando Christ. Am Elias ac Ioan Vatyddiwr. Ef yn iachay dyn lleuadglaf. Grym ffydd. Vmpryd a’ gweddi. Christ yn rhaevenegi am ei ddyoddefaint. Ef yn taly teyrnget.

1AC ar ol chwech diernot, y cymerawdd yr Iesu Petr, ac Iaco, ac Ioan ei vrawt, ac y duc wy i vynydd i vonyth vchel * o’r nailltuy, 2ac ymrythiodd geyr y bron wy, ac a * dywynnodd y wynep ef val yr haul, a’ ei ddillat oedd mor gannaid a’r goleuni. 3A’ nycha, Voysen ac Elias, yn ymddangos yddynt, yn ymddiddan ac ef. 4Yno ydd atepawdd Petr, ac y dyvot wrth yr Iesu, Arglwydd, da yw i ni vot yma: a’s ewyllysy, gwnawn yma dri phebyll, vn i ti, ac vn i Voysen, ac vn y Elias. 5Ac ef eto yn ymadrodd, nycha wybren olau yn ei gwascodi hwy: nycha, lef o’r wybren yn dywedyt, Hwn yw vy‐caredic Vap, yn yr hwn im boddolonit: + clywch ef. 6A’ phan glybu y discipulon hyny, y cwympesont ar ei hwynebae, ac a ofsont yn ddirvawr: 7Yno y daeth yr Iesu, ac ei cyhyrddodd wy, ac a ddyvot, * Cyfodwch, ac nac ofnwch. 8A’ chwedy yddynt dderchafael ei llygaid ny welsant nep anyd yr Iesu yn * vnic.

9¶ A’ mal y descendent o’r mynyth, y gorchymynawdd yr Iesu yddyn gan ddywedyt, Na ddywedwch y weledigaeth i nep, yn y chyvoto Map y dyn o veirw. 10A’ ei ddiscipulon a ovynawdd iddo, gan ddywedyt, Pa’m gan hyny y dyweit y Gwyr llen vot yn * rait i Elias ddyvot yn gyntaf? 11A’r Iesu a atepawdd ac a ddyvot wrthyn, Diau y daw Elias yn gyntaf, ac yr edvryd ef oll. 12Eithr mi ddywedaf ychwi, ddyvot o Elias * eisioes, ac na’s adnabuont vvy ef, a’ gwneuthyd o hanynt yddo beth bynac a vynesont: velly y bydd i Vap y dyn ddyoddef ganthwynt vvy. 13Yno y dyellodd y discipulon y vod ef yn dywedyt wrthwynt am Ioan Vatyddiwr.

14¶ A’ gwedy eu dyvot at y dyrva, y daeth ataw ryvv ddyn, ac * aeth ar ei ’liniae iddo, ac a ddyvot, 15Arglwydd, trugarha wrth vy map: can yvot ef yn lloeric, ac ydd ys yn ddrwc wrthaw: can ys mynech y cwymp ef yn tan, a’ mynech yn y dwfr. 16A’ mi y dugym ef at dy ddiscipulon di, ac ny allasant wy y iachay ef. 17Yno ydd atepawdd yr Iesu, ac y dyvot, A genedleth, anffyddlawn a’ * thrawsedic, pa hyd bellach y byddaf gyd a chwi? pa hyd bellach ych dyoddefaf? dugwch ef yma ataf i. 18A’r Iesu a geryddodd y cythrael, ac ef aeth allan o hanaw: a’r bachcen a iachawyt yn yr awr hono. 19Yno y daeth y discipulon at yr Iesu * wrtho ehun, ac a ddywedesont, Paam na allem ni vwrw ef allan? 20A’r Iesu a ddyvot wrthwynt, O bleit eich ancrediniaeth: can ys yn wir y dywedaf y chwi, pe bei y chwi ffydd cymeint ac yvv gronyn mwstard chvvi ddywedwch wrth y mynyth hwn, Ysymud o ddyma draw, ac ef a ysymuta: ac ny bydd dim * ampossibil ychwy. 21An’d nyd a allan y rhywiogeth hwn, amyn gan weddi ac vmpryd.

22¶ Ac val ydd oeddent vvy yn aros yn‐Galilaea y dyvot yr Iesu wrthwynt, Ef a ddervydd rhoddi Map y dyn yn‐dwylo dynion, 23ac vvy ei lladdant, * a’r trydydd dydd y cyfyd ef: a’ thristay a wnaethant yn ddirfawr.

24A’ gwedy ey dyvot i Capernaum, yr ei oedd yn derbyn arian y deyrnget, a ddaethant at Petr, ac a ddywedesont, Any’d yw eich athro chvvi yn taly teyrnget? 25Ef a ddyvot, Ydyw. Ac wedy y ddyvot ef ir tuy, yr Iesu a ei rhac vlaenodd ef, gan ddywedyt, Beth a * dybygy di Simon? Y gan bwy y cymer Brenhinedd y ddaiar deyrnget, nei * dreth? y gan ei plant, ai gan estronieit? 26Petr a ddyvot wrthaw, y gan estranieit. Yno y dyvot yr Iesu wrthaw, Gan hyny y mae’r plant yn rhyddion. 27Er hyny, rac y ni y rhwystro hwy, does ir mor, a’ bwrw vach, a’ chymer y pyscotyn cyntaf a ddel i vynydd, ac wedy yt’ agory ei * eneu, ti a gai ddarn o vgein ceinioc: cymer hynny a’ dyro droso vi a’ thi.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index