Search form

Matthew 19

Pen. xix.

Christ yn dangos am ba achos y gellir yscar gwraic. Bot * diweirdep yn ddawn gan Ddyw. Ef yn derbyn rhei bychain. I gahel bywyt tragyvythawl. Mai braidd y bydd yr hei goludoc vot yn gadwedic. Ef yn gaddaw ir ei a ymwrthodesont ar cwbyl yw ddilyn ef, vychedd dragywythol.

1AC e ddarvu, gwedy ir Iesu ’orphen yr ymadroddion hyny, ef a ymadawodd a Galilaea, ac a ddaeth i * ffinion Iudaea y tuhwnt y Iorddonen. 2A’ thorfoedd lawer y dylinodd ef, ac ef y iachaodd wy yno.

3Yno y daeth y Pharisaieit attaw, gan y demptio ef, a’ dywedyt wrthaw, Ai cyfreithlon i wr * wrthddot ei wraic am bop achos? 4Ac ef a atepawdd ac a ddyvot wrthwynt, A’ ny ddarllenasach, pan yw i’r vn y gwnaeth vvy yn y dechreu, yn wryw a’ benyw ei gwneythyd hwy, 5* ac a ddyvot, O bleit hyn y gad y dyn dad a’ mam ac y gly yn wrth ei wraic, ac ylldau y byddant yn vn cnawt? 6Ac velly nid ynt mwyach yn ddau, anyd vn cnawd. Na bo i ddyn gan hyny + ’ohany yr hyn a + gyssylltodd Duw. 7Wy a ddywetesont wrthaw, Paam gan hyny y gorchymynodd Moysen roi llythr + yscar, a’i + gellwng hi ymaith? 8Ef a ddyvot wrthwynt, Moysen erwydd caledrwydd eich calonae, a ’oddefodd yw’ch wrthddot eich gwragedd: eithr o’r dechreu nyd oedd hi velly. 9A’ mi dywedaf ychwi, mai pwy pynac a wrthddoto ei wraic, * dyethr am ’odinep, a’ phriody vn arall, y vot yn * tori priodas, a’ phwy pynac a briota hon, a yscarwyt, a dyr briodas. 10Yno y dyvot ei ddiscipulon wrtho, A’s felly y mae ’r devnydd rhwyng gwr a’ gwraic, ny da * priodi gvvraic. 11Ac ef a ddyvot wrthwynt, Ny all pawp dderbyn y * peth hyn, anyd yr ei y rhoed yddwynt. 12Can ys y mae’r ei yn ddiweir ar a anet velly o groth ei mam: ac y mae’r ei yn ddiweir, a wnaed yn ddiweir gan ddynion: ac y mae’r ei yn ddiweir, a ei gwnaeth yhunain yn ddiweir er mvvyn teyrnas nefoedd. Y nep a all dderbyn hyn, derbyniet.

13Yno y ducpwyt ataw ’rei bychain, er iddo ddody ei ddwylo arnaddynt, a’ gweddio: a’r discipulon y ceryddawdd wy. 14A’r Iesu a ddyvot, Gedewch ir ei bychein, ac na ’oharddwch yddynt ddyvot atafi: can ys ir cyfryw ’rei y mae teyrnas nefoedd. 15A’ gwedy iddo ddody ei ddwylo arnaddynt, ydd aeth ef ymaith o ddyno. 16 A’ nycha, y daeth vn, ac y dyvot wrthaw, Athro da, pa * dda a wnaf, yn y chaffwyf vuchedd dragyvythawl? 17Ac ef a ddyvot wrthaw, Paam y gelwy vi yn dda? nyd da neb, anyd vn, ys ef Dyw: and a’s wyllysy vyned y myvvn i’r bywyt, cadw ’r gorchymynion. 18Ef a ddyvot wrthaw ynte, Pa ’r ei? A’r Iesu a ddyvot, Yr ei hynn, Na ladd: Na * thor briodas: Na ledrata: Na ddwc gamtestiolaeth. 19Anrydedda dy dad ath vam: a’ cheri dy gymydawc mal ty vn. 20Y * gwr‐ieuanc a ddyvot wrthaw, Mi gedwais hyn oll o’m ieuntit: beth ’sy yn eisiae i mi eto? 21Yr Iesu a ddyvot wrthaw, A’s wyllysy vot yn perfeith, does, gwerth ’sy genyt, a’ dyro i’r tlodion a’ * thi gai dresawr yn y nefoedd: a’ dyred a’ dilyn vi. 22A’ phan glybu y gwr‐ieuanc yr ymadrodd hwn, yr aeth ffwrdd yn drist: canys ydd oedd ef yn berchen da lawer. 23Yno y dyvot yr Iesu wrth ei ddiscipulon, Yn wir y dywedaf wrthych, mae yn anhawdd ydd a’ r * goludawc i deyrnas nefoedd. 24A’ thrachefyn y dywedaf y chwi, Haws i gamel vyned trwy gray ’r nodwydd‐ddur, nac i’r goludawc vyned y mewn y deyrnas Duw. 25A’ phan glybu y ddiscipulon ef hyn, sanny awnaethant yn aruthyr, gan ddywedyt, Pwy gan hyny all vot yn gadwedic? 26A’r Iesu a edrychawdd arnyn, ac a ddyvot wrthynt, Gyd a dynion ampossibil yw hynn, anyd gyd a Duw pop peth sy yn * possibil.

Yr Euangel ar ddydd ymchweliat. S, Paul

27¶ Yno Petr atepodd ac a ddyvot wrtho, Nycha nyni a adawsam pop peth, ac ath ddilynesam di: a’ pha beth a vydd y‐ni 28* Ar Iesu a ddyvot yddynt, Yn wir y dywedaf wrthych, mae pan eisteddo Map y dyn yn eisteddva ei ’ogoniant, chwychwi yr ei a’m * canlynawdd yn yr + adgenetleth, a eisteddwch hefyt ar ddeuddec eisteddva, ac a vernwch dauddec llwyth yr Israel. 29A’ phwy bynac a + edy tai, ney vroder, neu chwioredd, neu dat, neu vam, ne wraic, nei blant, nei diredd, er mwyn vy Enw i, ef a dderbyn ar y canvet, a’bywyt tragyvythavl a * etivedda. 30An’d llawer or ei blaenaf, a vyddant yn olaf, ar ei olaf yn vlaenaf.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index