Search form

Matthew 2

Pen ij.

Yr amser, ar lle y ganed Christ. Y Dewinion yn anrhegy Christ. Ef yn ciliaw ir Aipht. Difa yr ei bychein. Ioseph yn ymchwelyt i Galilea.

Yr Euangel ar ddie Ystwyll.

1YNO pan anet yr Iesu ym Beth‐lehem dinas yn Iudeah, yn‐diddiae Herod Vrenhin, * nycha, Doethion a ddeuthant or Dwyrain i Gaerusalem, 2can ddywedyt, P’le mae Brenhin yr Iuddeon y aned? can ys gwelsam y seren ef yn y Dwyrain, a’ daetham y addoly ef. 3Pan glywodd Herod vrenhin hyn, e * gyffroes a’ chwbl o Gaerusalem gyd ac ef. 4Ac ef a alwodd ynghyt yr oll archoffeiriait, ac yscrivenyddion y popul, ac a ymovynodd ac wynt p’le y genit Christ. 5Ac wynt a ddywedysont wrthaw, Ym Beth‐lem yn gvvlad Iudeah: can ys val hyn y mae yn escrivenedic trwy’r Prophwyt, 6Tithae Beth‐lem yn tir Iudah nid y lleiaf wyt ymplith Tywysogion Iudah: can ys o hanat ti y daw y tywysawc a byrth vy‐popul Israel. 7Yno Herod * yn gyfrinachol a alwodd y Doethion, ac a ymofynawdd yn ddiyscaelus pa amser yr ymddangosesei y seren, 8ac ef y danvones wynt i Veth‐lehem, can ddywedyt, Ewch, ac ymovynwch yn ddiyscaelus am y map‐bychan, a gwedy ychwi y gaffael ef, manegwch i mi drachefyn, mal y gallwyf vinae ddyvot a’i addoli ef. 9A’ gwedy yddynt glywet y Brenhin, wy a ymadawsont: * a’nycha, y seren yr hon a welsent yn y Dwyrein, oedd yn myned oei blaen hwy, yd yn y ddeuth a sefyll goruch y lle ydd oedd y map-bychan. 10A’ phan welsant y seren, llawenhay a wnethan a llawenydd mawr dros pen, 11ac aethont ir tuy, ac a gawsont y dyn‐bychan gyd a Mair ei vam, ac a gwympesont ir llawr, ac y addolesont ef, ac a egoresont ei tresawr, ac a offrymesont iddaw anregion, ysef aur, a’ * thus a’ myrrh. 12A’ gwedy y rhubyddio wy can Dduw trwy hun, nad ymchoelent at Herod, * ydd aethant trachefyn y’w gwlat rhyd ffordd arall.

Yr Euangel ar ddiegwyl y meibion gwirion.

13¶ A’ gwedy yddynt ymado, wely Angel yr Arglwydd a ymddangosodd i Ioseph trwy * hun, gan ddywedyt, Cyvot, a’ chymer y mab‐bychan a’ ei vam, a’ * chilia ir Aipht: a’ bydd yno yd yny ddywetwyf yty: can ys caisiaw a wna Herod y map‐bychan * er ei ddiva. 14Ac ef pan gyvodawdd, a gymerth y Map, aei vam o hyd nos, ac a giliodd ir Aipht, 15ac yno y bu, hyd varwolaeth Herod, yn y gyflawnit yr hynn a ddywetpwyt gan yr Arglwydd trwy r Prophwyt, gan ddywedyt, O’r Aipht y gelwais vy Map. 16Yno Herod, pan weles ei * dwyllo gan y Doethion a ffromawdd yn aruthr, ac ef a ddanvonawdd savvdvvyr ac a laddodd yr oll veibion ar oeddynt ym‐Beth‐lehem ac yn‐cwbyl o hei * chyffinydd, o ddwyvlwydd oet, a’ than hynny * wrth yr amser a ymovynesei ef yn ddichlin ar Doethion. 17Yno y cyflawnwyt yr hynn a ddywetsit can Ieremias y Prophwyt, gan ddywedyt, 18Llef a glywet yn Rhama, galar, ac wylofain * a chwynvan mawr: Rachel yn wylo am hei phlant, ac ny vynnei hei chodfforddio, can nad oeddynt. 19Yno gwedy marw Herod, wele, Angel yr Arglwydd a ymddangoses i Ioseph trwy hun yn yr * Aipht, 20can ddywedyt, Cyvot, a’ chymer y bachcen ai vam, a’ dos i dir Israel: can varw yr ei oedd yn caisiaw enaid y bachcen. 21A’ gwedy iddo * gyvodi, ef a gymerth y bachcen a’i vam, ac a ddaeth i dir Israel. 22Eithyr pan glybu af vot Archilaus yn gwladychy yn Iudea yn lle ei dat Herod, e ofnodd vyned ynow: anid gwedy ei rybyddyo gan Dduw trwy * hun, ef a giliawdd i dueddae Galilaea, 23ac aeth ac a drigawdd mewn dinas a elwit Nazaret, yn y chyflawnir hyun a ddywedesit trwy ’r Prophwyti nid amgen y gelwit ef yn Nazaraiat.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index