Search form

Matthew 20

Pen. xx.

Christ yn dyscy drwy gyffelyprwydd, nad yw Duw yn dled neb, a’ei vod ef yn ’oystad yn galw dynion yw waith ef. Ef yn y rhybyddiaw hwy am ei ddyoddefaint. Yn dyscy yr eiddaw ef i ymoglyd nac * rhwysc. Christ yn taly ein ranswm a’n prynedigaeth. Ef yn rhoi ei golwc i ddau ddall.

Yr Euangel ar y Sul Septuagesima

1CANYS teyrnas nefoedd ’sy debic y * berchen tuy, yr hwn aeth allan a’ hi yn dyddhay i gyflogy gweithwyr y’w ’winllan. 2Ac ef a gytunawdd a’r gweithwyr er ceiniawc y dydd, ac y danvonodd hwy yw winllan. 3Ac ef aeth al’an ynghylch y drydedd awr, ac a weles eraill yn sefyll yn segur yn y varchnat, ac addyvot wrthwynt. 4Ewch chwithe hefyt i ’m gwinllan, a’ pheth bynac a vo cyfiawn mi ei rhof y chwy. Ac wynt aethant ymaith. 5Trachefyn yddaeth ef allan ynghylch y chwechet a’r nawet awr, ac a wnaeth yr vn modd, 6Ac ef aeth allan yn‐cylch yr vnved awr arddec, ac a gafas ereill yn sefyll yn segur, ac a ddyvot wrthynt. Paam ydd y chwi yn sefyll yma yn hyd y dydd yn segur? 7Dywedesont wrtho, Am nad oedd nep in cyflogy. Ef a ddyvot wrththynt, Ewch chwithae hefyt i’m gwinllan, a’ pheth bynac a vo cyfiawn, chwi ei cewch. 8A’ phan aeth hi yn * hwyr, y dyvot Arglwydd y winllan wrth ei ’orchwiliwr, Galw yr gweithwyr, a’ dyro yddynt ei cyfloc, can ddaechrae or hei dywethaf yd yr ei cyntaf. 9A’ phan ddeuth yr ei a gyflogesit yn‐cylch yr vnvet awr arddec, cahel a wnacth pop vn geinioc. 10A’ phan ddeuth yr ei cyntaf, wy dybiesont y cahent vwy, eithr hwythae hefyt a gawsant bob‐vn geiniawc. 11A’ gwedy yddwynt gahel, * grwgnach a wnaethant wrth wr y tuy, 12gan ddywedyt, Ny weithiodd yr ei olaf hyn anid vn awr, a’ thi ei gwnaethost yn gystal a ninae r’ ei a ddygesam bwys y dydd a’r tes. 13Ac ef a atebawdd i vn o hanwynt ac addyvot, Y carwr, nid wyf yn gwnaethy dim cam a thi: Anid er ceiniawc y cytuneist a mi? 14cymer + y peth ’sydd i ti, a’ dos ymaith: mi a ewllysiaf roddy ir olaf hwn, megis ac y tithef, 15Anid iawn i mi wneythyd a vynwyf am y s’y i mi vyhun? a ytyw dy lygat ti yn ddrwc am vy‐bot i yn dda? 16Velly y bydd yr ei olaf yn vlaenaf, ar ei blaenaf yn olaf: can ys llawer a alwyt, ac ychydigion a * ddetholwyt.

17A’r Iesu aeth i vynydd i Gaerusalem, ac a gymerth y deuddec discipulon * o’r nailltuy ar y ffordd ac a ddyvot wrthyn, 18Nycha nyny yn myned i vynydd i Gaerusalem, a’ Map y dyn a roddir i’r Anchoffeirieit ac i’r Gwyr‐llen, ac wy y barnan ef i angae, 19ac y roddant ef i’r Cenedloedd er yddyn watwor, a’ei + yscyrsiaw, a’ ei * grogi: a’r trydydd dydd y cyfyd ef drachefyn.

Yr Euangel ar ddydd S. Iaco Apostol

20¶ Yno y deuth ataw mam plant Zebedeus y gyd a hei meibion, can ei addoli, ac erchy ryw beth ganto. 21Ac ef a ddyvot wrthei, Peth a vynny? Y hi a ddyvot wrthaw, + Caniata ir ei hynn vy‐deu vaip gahel eistedd, vn ar dy ddeheulaw, ar llall ar dy law aswy yn dy deyrnas. 22A’r Iesu a atepawdd ac a ddyvot, Ny wyddoch beth y archwch. A ellwch yvet o’r * cwpan ydd yfwy vi o hanavv a’ch batyddiaw a’r batydd y batyddier vi? Dywedesont wrthaw Gallwn. 23Ac ef a ddyvot wrthwynt. Diogel ydd yfwch o’m cwpan ac ich batyddier, a’r batydd i’m batydier i gantavv, eithyr eistedd ar vy‐deheulaw ac ar vy llaw aswy, nid yw * i mi y roi: eithyr e roddir i’r sawl y darparwyt y ganvy‐Tat. 24A’ phan gigleu ’r dec ereill hyn, * sory awnaethant wrth y ddau vroder. 25Can hyny yr Iesu ei galwodd wynt ataw, ac a ddyvot, Ys gwydoch mae penaetheit y Cenetloedd a arglwyddiant arnaddwynt, a’r gwyr mawrion, ae gwrthlywiant wy. 26Ac nid velly y bydd yn ych plith chwi, anid pwy pynac a vynno vot yn wr mawr yn eich plith chwi, byddet yn * wasanaethwr y chwy, 27a’ phwy pynac a vynno bot yn pennaf yn eich plith, bit e yn was y’wch, 28megis, ac y deuth Map y dyn nyd y’w wasanaethy, ’namyn er gwasanaethu, ac y roddy ei vywyt yn bryniant tros lawer.

29Ac wyntwy yn myned yffordd o Iericho, y dilynodd tyrfa vawr ef. 30A’ nycha, ddau ddeillion yn eistedd ar vin y ffordd, pan glywesont vot yr Iesu yn myned heibio, y llefesont, gan ddywedyt, Arglwydd vap Dauid trugara wrthym. 31A’r dyrfa y ceryddawddvvy, yn y thawent a son: wythe a lefason * yn vwy, gan ddywedyt, Arglwydd vap Dauid trugara, wrthym. 32Yno y safodd yr Iesu, ac y galwadd wy ac a ddyvot, Beth a ewyllisiwch imi y wneythyd ywch’? 33Dywedesont wrthaw, Arglwydd, bod agori ein llygait. 34A’r Iesu gan dosturiaw a gyhyrddodd a ei llygait: ac yn y van y cymerth ei llygait * olwc, ac vvy y dylynesont ef.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index