Search form

Matthew 21

Pen. xxj.

Christ yn marchogeth ar asen y Caerusalem. Gyrry’r prynwyr a’r gwerthwyr allan o’r templ. Y plant yn pucho llwyddiant i Christ. Y fficuspren yn gwywo. Bot ffydd yn angenrait wrth weddiaw. Betydd Ioan. Y ddau vap. Y ddamec am y llafurwyr. Rhoi heibio y conglfayn. Gwrthddot yr Iuddaeon a’ derbyn y Cenetloedd.

Yr Euangel y Sul cyntaf o’r Aduent.

1APHAN ddaethant yn gyfagos y Caerusalem a’i dyuot hwy i Bethphage i vynyth Oliuar, yno yd aduones yr Iesu ddau ddiscipl, 2can ddywedyt wrthynt, Ewch ir pentref y sy gyferbyn a chwi, ac yn y * man chwi a gewch asen yn rhwym, ac ebol gyd a hi: gellyngwch wynt a’ dygwch * i mi. 3Ac a dywait nep ddim wrthych, dywedwch, vot yn rraid ir Arglwydd wrthynt: yn y man ef y gellwng hwynt. 4A’ hyn ol’ a wnaethpwyt, y gyfloni yr hyn a ddoytpwyt trwy’r Prophwyt, yn doydyd. 5Dywedwch i verch Sion, Nycha, dy Vrenhin yn dyvot atat’ yn * war, ac yn eistedd ar asen, ac ebol llwdn asen, weddol. 6Y discipulon a aethant, ac a wnaethant mal y gorchymynawdd yr Iesu yddwynt, 7ac a ddugesont yr asen a’r ebol, ac a ddodesont ei dillat arnynt, ac ei gesodesont ef arnwynt. 8A’ thyrva ddirvawr a daneusont ei ddillat ar y ffordd: ereill a doresont gangae o’r gwydd, ac ei tanusont rhyt y ffordd. 9A’r dyrfa a oedd yn mynet o’r blaen, a’r ei oedd yn dyvot ar ol a lefent, can dywedyt * Hos‐anna i vap Dauid: bendigedic vo yr hwn ys y yn dywot yn Enw yr Arglwydd, Hos‐anna rhwn wyt yn y nefoedd goruchaf. 10A’ gwedy ei ddy uot i Gaerusalem, y dinas oll a gynnyrfodd, can ddywedyt, Pwy yw hwn? 11A’r tyrvae a ddywedesant. Hwn yw’r Iesu y Prophwyt o Nazaret, yn‐Galilea. 12A’r Iesu a aeth y mewn i templ Dduw, ac ei taflawdd hwynt y gyd allan yr ei oedd yn gwerthy ac yn prynu yn y templ, ac a ddymchlawdd y lawr vyrddae yr newidwyr‐arian, a’ chadeiriae yr ei oedd yn gwerthy colombenot, 13ac a ddyvot wrthwynt, Mae yn escrivennedic, Y tuy meu vi tuy gweddi y gelwir, eithyr chwi ei gwnaethoch yn’ ogof llatron.

14Yno y daeth y daillion a’r cloffion attaw, yn y Templ, ac ef y iachaodd wy. 15A’ phan welawdd yr Archoffeiriait a’r Gwyr‐llen y ryveddodae a wnaethoedoedd ef, a’r plant yn llefain yn y templ, ac yn dywedyt, Hosanna vap Dauid, y * soresont, ac y dywedesont wrthaw, 16A glywy di yr hyn a ddyweit yr ein? A’r Iesu a ddyuot wrthynt, Do: Any ddarllenasech erioed, * O enae ’rei‐bychein, a’r ei yn sugno y perffeithieist voliant?

17Yno y gadawodd ef wynt, ac aeth allan o’r dinas i Bethania, ac a letuyodd yno. 18A’r borae ac ef yn ad ymchwelyd ir dinas, ydd oedd arno newyn. 19Ac wrth weled fficuspren ar y ffordd, yd aeth ataw, ac ny chafas ddim arnaw, namin dail yn vnic, ac y dyvot wrthaw, Na bo i ffrwyth dyvu * arnat’ byth mwyach. Ac yn ebrwydd y * gwywodd y fficuspren. 20A’ phan ei gwelawdd y discipulon, y ryveddesant, gan ddywedyt, Pan’d ebrwydd y gwywodd y fficuspren? 21A’r Iesu a atepawdd ac a ddyvot wrthynt, Yn wir y dywedaf wrthych, pei byddei * y chwi ffydd ac eb petrusaw dim, ny wnewch yn vnic yr hyn a’ vvneythym i ir fficuspren, anyd hefyt pe dywedech wrth y mynyth hwn, Cymer dy vn y ffwrdd, a’ bwrw dy vn ir mor, * hyny vydd. 22A’ pha beth a archoch yn‐gweddi, a’s credwch, chvvi ei derbyniwch.

23A’ gwedy y ddyvot ef ir Templ, yr Archoffeiriait, a’ Henafieit y popul a ddaethan attaw, val yr oedd ef yn adrodd‐dysc, ac a ddywedesont, Wrth pa awturtot y gwnai di y pethae‐hyn? a’ phwy a roes y ti yr awdurtot hyn? 24Yno ydd atepawdd yr Iesu, ac y dyvot wrthwynt, A’ myvy a ovynaf i chwi, vn‐peth, yr hwn a’s manegwch y‐my, a’ minef a venagaf y chwi wrth pa awturtot y gwnaf i y pethae hyn. 25Betydd Ioan o b’le ydd oedd? ai o’r nef, ai o ddynion? Yno y rhysymesont yn ei plith y unain, gan ddywedyt, A’s dywedwn, mai o’r nef: ef a ddyweit wrthym, Paam gan hyny na’s credech yddaw? 26Ac a’s dywedwn mae O ddynion, mae arnam ofyn y popul: can ys bot pavvp oll yn cymeryd Ioan mal Prophwyt. 27Yno ydd atepesont i’r Iesu, gan ddywedyt, Ny wyddam ni. Ac ef a ddyvot wrthwynt, Ac ny’s dyweda vinef y chwi wrth pa awturtot y gwnaf vi hyn.

28And beth dybygwchvii? Ydd oedd i wr ddau vap, ac ef a ddaeth at * yr hynaf, ac a ddyvot, Ha vap, does a’ gweithia heddyw yn vy‐gwinllan. 29Ac ef a atebodd ac a ddyvot, Nyd af vi: an’d gwedy edifarhay arno, ydd aeth. 30Yno y daeth ef at yr ail, ac a ddyvot yr vn ffynyt. Ac ef a atepawdd, ac a ddyvot, Mi vvnaf, Arglwydd: ac nyd aeth ef. 31Pa vn o’r ddau a wnaeth ewyllys y tad? Dywedyt o hanynt wrthaw, Y cyntaf. Yr Iesu a ddyvot wrthynt, Yn wir y dywedaf wrthych’, yr aa ’r Publicanot a’r putenieit o’ch blaen chwi i deyrnas Duw. 32Can ys daeth Ioan atoch * yn ffordd vniondep, ac ny chredesoch * ef: and y Publicanot a’r puteinieit ei credesont ef, a’ chwychwi, er y chvvy weled, ny’s edifarhaech gwedy, yd yn y chredech ef.

33Clywch barabol arall, Ydd oedd ryw berchen tuy yr hwn a blannodd ’winllan, ac y caeawdd hi o yamgylch, ac a wnaeth ynthei winwascpren, ac a adeiladawdd dwr, ac ei * llogawdd hi i dirddiwilliawdwyr ac aeth i wlad bell. 34A’ phan nesawdd amser y ffrwythae, e ddanfonawdd ei weision at y * tir‐ddiwilliawdron y dderbyn y ffrwythae hi. 35A’r tir‐ddiwilliawdwyr a ddaliesont y weision ef, ac a vayddesont vn, ac a laddasont arall, ac a lapyddiesont vn arall. 36Trachefyn yd anfonawdd weision ereill, mwy na’r ei cyntaf: ac wy a wnaethant yddwynt yr vn ffynyt. 37Ac yn ddywethaf oll yd anvonawdd ef ei vap y vn, gan ddywedyt, Wy a barchan vy map, 38A’ phan welawdd y tir‐ddiwilliawdwyr y map, y dywedesont yn y plith y vnain, Hwn yw ’r etivedd: dewch, lladdwn ef, a’ chymerwn y etifeddiaeth ef. 39Yno y cymeresont ef, ac ei tavlesont allan o’r winllan, ac ei lladdasont. 40Can hyny pan ddel Arglwydd y winllan, beth a wna ef ir tir‐ddiwilliawdwyr hyny? 41Wy a ddywedesont wrtho. Ef a ddifetha yn * graulawn y dynion drwc hyny, ac a lloca ci winllan i dir‐ddiwilliawdwir ereill, yr ei y roddant yddo y ffrwythae yn y hamserae. 42Yr Iesu a ddyvot wrthwynt, Any ddarlleneso‐chwi erioed yn yr Scrythurae, Y maen yr hwn a wrthddodawdd yr adailiadwyr, hwnw a wnaethpwyt yn ben congyl? Hyn oedd weithred yr Arglwydd, a’ rhyvedd yw yn ein llygait ni. 43Am hyny y dywedaf wrthych, y cymerir teyrnas Duw y arnoch, ac y rhoddir i genedl a ddwc y ffrwyth hi. 44A’ phwy pynac a gwympo ar y maen hwn, ef a ddryllir: ac ar pwy pynac y cwymp, y mal ef yn * vriwion. 45A’ phan glybu ’r Archoffeirieit a’r Pharisaieit ei barabolae, y gwybuont mai am danynt wy y dywedesei ef. 46Ac wy yn ceisiaw * ymavlyt ynddo, a ofnesant rac y bopul, canys yddynt y gymeryd ef val Prophwyt.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index