Search form

Matthew 22

Pen xxij.

Damec y * neithior. Galwedigaeth y Cenedloedd. Y dillat priodas. Taly teyrnget. Am y Cyuodiadiadigaeth. Gorchest y Gwyr llen Dywdap Christ.

Yr Euangel yr xx. Sul gwedy Trintot.

1YNO ydd atepawd yr Iesu, ac a lavarawdd wrthwynt drachefyn ym‐parabolae, gan ddywedyt, 2Cyffelyp yw teyrnas nefoedd i ryw Vrenhin a wnaethoedd briodas * yw vap, 3ac a ddanvonawdd ei weision i ’alw yr ei a ohaddesit ir briodas, ac ny vynnesont wy ddawot: 4Trachefyn yd anvones ef weision er‐eill, gan dywedyt, Dywedwch wrth yr ei a ’ohaddwyt, Wele, paratoais vy‐giniaw: vey ychen am * pascedigion a ladwyt, a’ phop peth ys y parat: dewch i’r priodas. 5Ac wy vu ddiystyr ganthwynt, ac aethant ymaith, vn y’w duy, ac arall * y’w vasnach. 6 Ac y relyw a ddaliesont y y weision ef, ac ei gwarthruddiesont, ac a ei lladdesont. 7A’ phan glypu yr Brenhin, y llidiawdd, ac a ddanvones allan ei lueddwyr, ac a + ddinistriawdd y lladdwyr hynny, ac a loscawdd eu dinas. 8Yno y dyvot ef wrth ei weision, Yn wir y briodas ys y parat: anid yr ei a ohodesit, nid oeddent teilwng. 9Ewch gan hyny allan i’r priffyrdd, a’ chynniuer y gaffoch, gohaddwch i’r briodas. 10Yno ’r gweision hyny aethant allan ir prifffyrdd, ac a gesclesont ynghyt gynniuer oll ac gawsont, ddrwc a’ da: ac a lanwyt y briodas o ’ohaddwyr. 11Yno ’r Brenhin e ddeuth y mewn, y weled + y gohawddwyr, ac a ganvu yno ddyn nid oedd gwisc priodas amdauaw. 12Ac ef a ddyvot wrthaw, Y cyveil’ pa + ddelw yd aethost y mewn yma, eb vot am danat + gwisc priodas? Ac ynte + aeth yn vut. 13Yno y dyvot y Brenhin wrth y gweision, Rwymwch y draet a’ ei ddwylo: cymerwch ef ymaith, a’ thavlwch i’r tywyllwch eithav: ynaw y bydd wylofain, ac yscyrnygy dannedd. 14Can ys llawer a * elwir, ac ychydicion a ddetholir.

Yr Euangel y xxiij. Sul gwedy Trintot.

15¶ Yno ydd aeth y Pharisaieit, ac a gymersont gygcor pa vodd y dalient ef yn ei ymadrawdd. 16Ac wy a ddanvonesont attaw ei ddiscipulon y gyd a’r Herodiait, can ddywedyt, Athro, gwyddam dy vot yn * ’air wir, ac yn dyscy ffordd Dduw yn‐gwirionedd, ac nyd oes arnat oval nep: can nad wyt yn edrych + ar wynep dynion. 17Dywet y‐ni gan hynny, beth a dyby di? Ai iawn rhoddy teyrnget i Caisar, ai nyd yw? 18A’r Iesu yn gwybot y * drigioni wy, a ddyvot, Paam im temptwch vi chwychwi * hypocriteit? 19dangoswch ymy vath y deyrnget. Ac wy a roeson attaw geiniawc. 20Ac ef a ddyvot wrthynt, Pwy pie’r ddelw hon a’r * argraph? 21Dywedesont wrthaw, Caisar. Yno ydyvot ef wrthwynt, Rowch gan hyny * ys ydd i Caisar, i Caisar, a’ rhowch i Dduw y pethe ys ydd y Dduw. 22A’ phan glywsant wy hyn, ryveddy awnaethant, a’ ei ady a’ myned ymaith.

23Y dydd hwnw y daeth y Zadducaieit ataw, (yr ei a ddywedan nad oes * cyfodedigaeth) ac ovynesont iddo, 24gan ddywedyt, Athro, eddyvot Moysen, a’s bydd marw vn, eb yddo blant, priodet ei vrawd y wraic ef, a chyfodet had y’w vrawt. 25Ac ydd oedd gyd nyni saith broder, a’r cyntaf a briodawdd wreic, ac a vu varw: ac ef eb hiliogeth iddaw, a adawodd ei wreic y’w vrawt. 26Yr vn ffynyt yr ail, a’r trydydd, yd y saithfed. 27Ac yn ddywethaf oll y bu varw’r wreic hefyt. 28Can hyn yn y * cyfodedigaeth, gwraic i bwy o’r saith vydd hi: can ys pop vn y cawsei hi. 29Yno ydd atepawdd yr Iesu ac y dyvot wrthynt, * Cyfeiliorny ydd ych, eb wybot yr Scrythurae, na meddiant Dyw. 30O bleit yn y cyfodedigaeth nid ynt yn gwreica, nag yn gwra, namyn, bot val Angelion Dew yn y nefoedd. 31Ac am gyfodedigaeth y meirw, any ddarllenysoch hyn a ddywetpwyt wrthych gan Dduw, yn dywedyt, 32Mi yw Duw Abraham, Dew Isaac, a’ Dew Iaco? Dew nid yw Ddew ’r meirw, namyn * y bywion. 33A’ phan glybu’r popul hyny, rhyfeddy a wnaethant am ei ddysceidaeth ef.

Yr Euangel y xviij. Sul gwedy Trintot.

34¶ A’ gwedy clybot o’r Pharisaieit ddarvot i’r Iesu ’oystegu y Saddukaieit, wynt a ymgynullesant ir vn‐lle. 35Ac vn o hanwynt yr hwn oedd Gyfreithiwr a ymofynawdd ac ef, er ei * brovi gan ddywedyt, 36Athro, pa vn ywr gorchymyn mawr yn y Ddeddyf? 37Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Cery yr Arglwydd dy Dduw * o’th oll calon, ac o’th oll eneit, ac o’th oll veddwl. 38Hwn yw’r cyntaf a’r gorchymyn mawr. 39A’r ail ys y gyfelip i hwnn, Cery dy gymydawc mal * tuhun. 40Yn y + ddau ’orchymyn hynn y saif yr oll Ddeddyf a’r Prophwyti. 41A’ gwedy ymgascly o’r Pharisaieit yn‐cyt, y govynnawdd yr Iesu yddwynt, 42can ddywedyt, Peth a dybygwch chwi am y Christ? map i * bwy ytyw? Dywedesont wrthaw, Map Dauid. 43Ef a ddyvot wrthwynt, can hyny pa vodd y mae Dauid yn yr yspryt yn y y ’alw ef yn Arglwydd, can ddywedyt, 44Dywedawdd yr Arglwydd wrth vy Arglwydd, Eistedd ar vy‐deheulaw y ny ’osotwyf dy ’elynion yn * droetvainc y‐ty? 45Ac a’s galwadd Dauid ef yn Arglwydd pywedd y mae ef yn Vap iddaw? 46Ac ny vetrawdd vn‐dyn atep gair iddaw, ac ny + veiddiawdd nep o’r dydd hwnw allan ymgwestioni ddim ac ef mwyach.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index