Search form

Matthew 23

Pen. xxiij.

Christ yn barny ar rwysc, trachwant a’ gausancteiddrwydd y Gwyr llen a’r Pharisaieit. Y canlyniat wy yn erbyn gwasanaethwyr Dew. Christ yn Prophwyto o ddinistriat Caerusalem.

1YNO y * llavarawdd yr Iesu wrth y dyrva, a’ ei ddiscipulon, 2gan dywedyt, Y mae ’r Gwyr‐llen a’r Pharisaieit yn eistedd yn‐cadair Moysen. 3Yr oll bethae gan hyny ar a ddywedant ywch am ei cadw, cedwch a’ gwnewch: an’d ar ol ei gweithredoedd na wnewch: can ys dywedyt a wnant, eb wneythy’r. 4O bleit wy rwymant veichiae trymion, ac anhawdd ei dwyn, ac * gesodant ar yscwyddae dynion, ac wy y vnain nid ysmutant ac vn oei bysedd. 5Ei oll weithredoedd a wnant er ei gweled o ddynion: can ys llydany ei * cadwadogion, a wnant, ac estyn emplynae ei gwiscoedd, 6a’ chary y lle vchaf yn‐gwleddoedd, a’ chael y prif eisteddleoedd mewn cymanfae, 7a’ chyfarch-gwell yddyn yny marchnatoedd, a’ei galw gan ddynion Rabbi, Rabbi, 8Eithr na’ch galwer gan ddynion Rabbi: can ys vn dyscyawdr ys ydd y chwi ’sef yvv, Christ, a’ chwychwi oll broder yd ych. 9Ac na ’alwch neb yn dad yw’ch ar y ddaiar: can nad oes anyd vn yn Tad y chwi yr hwn ys ydd yn y nefoedd. 10Ac nach galwer yn * ddyscodron: can ys vn yw eich dyscyawdr chwi, ys ef Christ. 11A’r mwyaf yn eich plith, byddet ef yn was ywch’. 12Can ys pwy pynac a ymddyrcha y vn, a * iselir: a’ phwy pynac a ymisela ehun, a dderchefir.

13 A’ gwae chwychvvi’r Gwyr‐llen a’r Pharisaieit, * hypocriteit, can ychwi gau teyrnas nefoedd geyrbron dynion: canys ychunain nyd ewch ymewn, ac ny’s gedwch ir ei a ddauent y mewn, ddyvot y mywn. 14Gwae chwychvvi yr Gwyr‐llen a’r Pharisaieit hypocriteit: can ys eich bot yn llwyr * vwyta tai y gwragedd gweddwon, ac wrth liw gweddiae hirion: erwydd pa bleit yd erbyniwch varn drymach. 15Gwae chwychvvi ’r Gwyr‐llen a’r Pharisaieit hypocriteit: can ys‐amgylchiwch vor a’ thir i wneythy ’r vn o’ch proffes eich vnain: a’ gwedy y gwneler, ys gwnewch ef yn + ddaublygach yn vap i yffern na chwi ych vnain. 16Gwae chwychvvi dywysogion daillion, yr ei a ddywedwch, Pwy pynac a dwng i’r Templ, nid yw ddim: an’d pwy pynac a dwng i aur y Templ, y mae ef + yn gwneythyd ar gam. 17Chvvychvvi ynfydion a’ deillion, pa vn vwyaf ai’r aur, ai’r Templ rhon ’sy yn sancteiddion ’r aur? 18A’ phwy pynac a dwng i’r allor, nid yw ddim: an’d pynac a dyngo i’r offrwm ys ydd arnei y mae ef * yngham. 19Chvvychvvi ynfydion a’ deillion, pwy vn vwyaf, ai ’r offrwm, ai’r allor a sancteiddia ’r offrwm? 20Pwy pynac gan hyny a dwng i’r allor, a dwng iddi, ac i’r oll y sy arnei. 21A’ phwy pynac a dwng i’r Templ, a dwng iddi, ac i hwn a dric ynthei. 22A’ hwn a dwng ir nefoedd, a dwng i eisteddfa Dew, ac i hwn a eistedd arnei.

23Gwae chwychvvi ’r Gwyr‐llen, a’r Pharisaieit, hypocriteit, canys decymwch y myntys, ac anis, a’ chwmin, ac ych yn * maddae pethae trymach o’r Ddeddyf, ’sef barn, a’ thrugaredd a’ ffyddlondep. Y pethae hyn oedd * ddir ychvvi ei gwneythyd, ac na vaddeuit y llaill. 24Chvvychvvi dywysogion deillion, yr ei a hidlwch wybedyn ac a draflyngwch gamel.

25Gwae chwychvvi ’wyr‐llen a’r Pharisaieit hypocritieit: can ys‐glanewch y tu allan i’r cwpan, a’r ddescl: ac o’r tu mewn y maent yn llawn * trais a’ gormoddedd. 26Tydi Pharisai dall, carth yn gyntaf y tu mewn ir cwpan a’r ddescil, val y bo’r tu allan yn lan hefyt. 27Gwae chwychvvi ’r Gwyr‐llen a’r Pharisaieit, hypocriteit: can ys ich cyffelypir i veddae gwedy ei * gwynhay, yr ei a welir yn brydferth o ddyallan, ac o ymywn y maent yr llawn escyrn y meirw, a’ phop aflendit. 28Ac velly ydd ychwithe: can ys o ddiallan yr ymddangoswch i ddynion yn gyfion, ac o ymewn ydd ych yn llawn hypocrisi ac enwiredd.

29Gwae chwi’r Gwyr‐llen a’r Pharisaieit hypocriteit: can ys ych bot yn adailiat beddae’r Prophwyti, ac yn addurnaw * monwenti y cyfiownion, 30ac yn dywedyt, Pe bysem yn‐dyddiae eyn tadae, ny vesem ni gyfranogion ac wynt yn‐gwaed y Prophwyti. 31Ac velly ydd ych yn testiolaethy y chwy ych hunain ych bot yn blant ir ei a laddawdd y Prophwyti. 32Cyflawnwch chwithae hefyt vesur eich tadae. 33A seirph genedlaethae gwiperot, pa vodd y gallwch ddianc rac barn yffern?

Yr Euangel ar ddydd S. Stephan.

34¶ Erwydd paam nycha, ydd wyf yn danvon atoch Prophwyti, a’ doethion, ac Scrivenyddion, ar ei a hanynt a yscyrsiwch yn eich * synagogae, ac a erlidiwch o * dref i dref, 35mal y del arnoch chwi yr oll waed gwirian a’r a ellyngwyt ar y ddaear, o waet Abel gyfiawn yd yn‐gwaet Zacharias vap Barachias, yr hwn a laddesoch rhwng y Templ a’r allor. 36Yn wir y dywedaf wrthych, y daw hyn oll ar * y genedlaeth hon, 37Caerusalem, Caerusalem, yr hon wyt yn lladd y Prophwyti, ac yn llapyddiaw yr ei a ddanvonir atat’, pa sawl gwaith y myneswn gasclu dy blant ynghyt, megys y cascla yr iar hei chywion y dan hei adanedd, ac ny’s mynech? 38* Nycha, e adewir ychwy eich cartref yn ancyvanedd. 39Can ys dywedaf wrthych, n’ym gwelwch yn ol hyn, yd yny ddywedoch, Bendigedic yw’r hwn a ddaw yn Enw yr Arglwydd.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index