Search form

Matthew 28

Pen. xxviij.

Cynodiat Christ. Broder Christ. Yr Archoffeiriait yn gobrio ’r * milmyr. Christ yn ymddangos yw ddiscipulon, ac yn ei danfon ymaith i precethy, ac i vatyddio, Gan addaw yddyn borth ’oystadol.

1YNO * yn‐diwedd y sabbath, a’r dydd centaf o’r wythnos yn dechrae gwawrio, y daeth Mair Magdalen a’r Vair arall i edrych y bedd. 2A’ nycha, y bu dayar‐gryn mawr: can ys descendodd Angel yr Aaglwydd o’r nef, a’ dyvot a’ threiglo y llech y wrth y drws, ac eistedd arnei. 3A’ ei ddrych oedd val * mellten, a’ ei wisc yn wen val eiry. 4A’ rac y ofn ef yd echrynawdd y ceidweid, ac aethon val yn veirw. 5A’r Angel y atepawdd ac a ddyvot wrth y gwragedd, Nac ofnwch: canys gwn mai caisio ydd ych yr Iesu yr hwn a * grogwyt: 6nyd ef yman, can ys cyfodawddd, megis y dyvot: dewch, gwelwch y van lle y doded yr Arglwydd, 7ac ewch a’r ffrwst, a’ dywedwch y’w ddiscipulon gyfody o hanaw o veirw: a’ nycha ef yn ych racvlaeny i Galilea: yno y gwelwch ef: nycha ys dywedais y’wch. 8Yno ydd aethant yn ebrwydd o’r * vonwent gan ofn a’ llawenydd mawr, ac a redasan i venegy y’w ddiscipulon. 9Ac a ’n hwy yn myned y venegy y’w ddiscipulon ef, a’ nycha ’r Iesu yn cyhwrdd ac wynt, gan ddywedyt, * Dyw ich cadw. 10Ac wy a ddaethant, ac a ymavlesont yn ei draet, ac ei addolesont. Yno y dyvot yr Iesu wrthwynt, Nac ofnwch. Ewch, a’ dywedwch im broder yn yd elont i Galilaea, yno y gwelant vi.

11A’ gwedy y myned hwy, * nycha y daeth yr ei o’r wiliadwriaeth i’r dinas, ac venegesont i’r Archoffeiriait, yr oll a’r wnethesit. 12Ac wy a yngynullesont y gyd a’r Henyddion, ac a ymgyggoresont, ac a roeson arian lawer ir * milwyr, 13gan ddywedyt, Dywedwch, E ddaeth ei ddlscipulon o hyd nos, ac y lladratesont ef a ni yn cyscu. 14Ac a chlyw y llywiawdr hyn, ni a * ei dygwn ef i gredy, ac ach cadwn chwi yn ddigollet. 15Ac wy a gymeresont yr ariantae, ac a wnaethant val yr addyscwyt wy: ac y gyhoeddwyt y gair hwn ym‐plith yr Inddaeon yd y dydd heddyvv.

16Yno yr aeth yr vn discipul ar ddec i Galilaea, i’r mynyth lle y * gosodesei’r Iesu yddwynt. 17A’ phan welsant ef, yr addolasont ef: a’r ei a betrusesant. 18A’r Iesu a ddaeth, ac a ymadroddawdd wrthwyn, gan ddywedyt, E roed i mi oll + awturtot yn y nef ac * yn ddaiar. 19Ewch gan hyny, a’ dyscwch yr oll genetloedd, gan ei batyddio hwy yn Enw y Tad, a’r Map, a’r Yspryt glan, 20gan ddyscy yddwynt gadw bop peth a’r a ’orchymynais y chwy: a’ nycha, ydd wyf vi gyd a chwychvvi * yn ’oystat yd diwedd y byt. Amen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index