Search form

Matthew 4

Pen. iiij.

Christ yn vmprydio, ac yn cael demptio. Yr Angelion yn gweini iddo. Ef yn dechrae precethy, Ac yn galw Petr, Andreas, Iaco ac Ioan, ac yn iachay yr oll gleifion.

Yr Euangel y Sul cyntaf or Grawys.

1YNO yr aethpwyt a’r Iesu i vyny ir * diffaithwch, y’w demptio can ddiavol. 2A gwedy iddaw * vmprytiaw dd’augain diernot a dau’gain nos, yn ol hynny y newynawdd. 3Yno y daeth y temptiwr atto, ac a ddyvot, A’s ti yw Map Duw, arch ir * ceric hynn vod, yn vara. 4Ac yntef atepawdd ac a ddyuod, Mae yn escrivenedic, Nid * trwy vara yn vnic y bydd byw dyn, anid trwy pop gair a ddaw o enae Duw. 5Yno y cymerth diavol ef ir dinas sanctaidd, ac ei gossodes ar binnacul y templ, 6ac addyvot wrthaw, A’s Map Duw wyt, bwrw dy hun i lawr: can ys yscrivenedic yw, Y rhydd ef orchymyn yw Angelion am danat, ac wy ath * dducant yn ei dwylaw, rhac taro o hanot dy droet wrth garec. 7Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Y mae yn escrivenedic trachefyn, Na themptia yr Arglwydd dy Dduw. 8Trachefyn y cymerth diavol ef i vynyth tra vchel, ac a ddangosodd iddaw oll deyrnasoedd y byt, a’ ei gogoniant, 9ac a ddyvot wrthaw, Hynn oll a roddaf y ty, a’s cwympy i lawr, a’m addoli i. 10Yno y dyvot yr Iesu wrthaw, * Tynn ymaith Satan: can ys scrivenedic yw, Yr Arglwydd dy Dduw a addoly, ac efe yn vnic a wasanaethy. 11Yno y gadawdd diavol ef: a’ nycha, Angelion a ddaethant, ac a wnaethant wasanaeth yddaw. 12A’ phan glybu ’r Iesu * ry roddi Ioan, ef a ymchoelawdd i Galilaea, 13ac a adawodd Nazaret, ac aeth ac a drigodd yn‐Capernaum, yr hon ’sydd wrth y mor yn cyffinydd Zabulon a’ Nephthalim: 14 yn y chyflawnit hyn a ddywetpwyt trwy Esaias brophwyt, gan ddywedyt, 15Tir Zabulon, a’ thir Nephthalim vvrth ffordd y mor, * tros Iorddonen Galilaea y Cenetloedd: 16Y popul a oedd yn eistedd yn‐tywyllwch, a welawdd oleuni mawr: ac ir ei a eisteddent ym‐bro a’ gwascot angae, y cyfododd goleuni. 17O’r pryd hyny y dechreuawdd yr Iesu precethy, a dywedyt, Gwellewch eich bychedd: erwydd bot teyrnas nefoedd yn * dynesay. 18 Mal ydd oedd yr Iesu yn rhodiaw wrth vor Galilea, e ganvu ddau vroder, Simon, yr hwn a elwir Petr, ac Andreas ei vrawt, yn bwrw rhwyt i’r mor (can ys pyscotwyr oeddent) 19ac ef a ddyvot wrthwynt, * Dewch ar vy ol i, a mi a’ch gwnaf yn pyscotwyr dynion. 20Ac wy yn y van gan ady y rhwytae, y dilynesont ef. 21A gwedy y vynet ef o ddynaw, ef a welawdd ddau vroder ereill, Iaco vap Zebedeus, ac Ioan ei vrawt mewn llong gyd a Zebedeus ei tat, yn cyweiriaw ei rhwytae, ac ei galwodd wy. 22Ac wy eb ohir gan adael y llong a’ ei tat, y canlynesant ef. 23Ac yno ydd aeth yr Iesu o amgylch oll Galilaea, gan ei dyscy yn ei Synagogae, a’ phregethy Euangel y deyrnas, ac iachay pop haint, a’ phob * nychtot, ymplith y popul. 24Ac aeth * son am danaw trwy oll wlad Syria: ac a ddugesont ataw yr oll gleifion, ar oedd yn adwythus o amryw heintiae a chnofeydd, a’r ei cythraulic, ar * ei lloeric ar sawl oedd ar parlys arnyn, ac ef ai iachaodd wy. 25Ac y canlynawdd ef dyrva vawr o Galilea, ac Decapolis ac o Gaerusalem ac Iudea, ac or gvvledydd * tuhwnt i Iorddonen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index