Search form

Matthew 6

Pen. vj.

Am eluseni. Gweddi. Maddae o bawp yw gylydd. Am vmpryd. Christ yn gohardd gofalusaw am bethae bydawl, ac yn ewyllysiaw y ddynion roddi ei cwbyl oglyt arno ef.

1* GOCHELWCH roddy eich eluseni yngwydd dynion, er mwyn cael eich gwelet ganthwynt, anyd ef, ny chewch vvobrvvy y gan eich Tad yr hwn ’sydd yn y nefoedd. 2Erwydd paam pan roddych di dy aluseni, na phar gany vtcorn geyr dy vron, mal y gwna ’r * hypocritae yn ei Synagogae ac ar yr heolydd, y’w moli gan ddynion. Yn wir y dywedaf y chwi, y mae ei gvvobr ganthwynt. 3Eithyr pan wneych ti dy aluseni, na wypo dy law aswy pa beth a wna dy law ddeheu, 4yn y bo dy aluseni yn y * dirgel, ath Tat yr hwn a wyl yn y dirgel, ath obrwya yn yr amlwc. 5A’ phan weddiychdi, na vydd val yr * hypocritae, can ys hwy a garant sefyll, a’ gweddiaw yn y Synagogae, ac yn‐conglae yr heolydd, er mwyn cael eu gweled gan ddynion. Yn wir y dyweddaf ychwi, y mae ganthwynt ei gobr. 6Tithe pan weddiych, does ith * cuvicl a’ gwedy cau dy ddrws, gweddia ar dy Dat yr hwn ’sydd yn dirgeledic, ath Dat yr hwn a wyl yn y dirgel, ath obrwya yn yr amlwc. 7Hefyt pan weddioch, na vyddwch * siaradus mal y cenetloedd: can ys tybiant y clywir wy dros ei haml ’airiae. 8Am hynny na thybygwch yddynt wy: can ys‐gwyr eich Tat, pa bethae ys ydd arnoch ey eisiae, cyn erchi o hanoch arno. 9Erwydd hyny gweddiwch chwi val hyn. Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd, santeiddier dy Enw. 10Dauet dy deyrnas. Byddet dy ewyllys ys ar y ddaiar megis yn y nefoedd. 11Dyro y ni heddyw ein bara beunyddiol. 12A’ maddae i ni ein dledion, mal y maddeu nine i’n dyledwyr. 13Ac nag arwein ni ym‐provedigaeth eithyr gwared ni rhac drwc: can ys yti * ymae y deyrnas, a’r nerth, ar gogoniant yn oes oesoed, Amen. 14O bleit a’s maddeuwch i ddynion ei sarhaedae, eich Tad nefawl * a vaddeu hefyt i chwitheu. 15Eithyr a ny uaddeuoch i ddynion ei sarhaedae, ac ny vadae eich Tad i chvvi the eich sarhaedae.

Yr Euangel y dydd cyntaf or Grawys.

16¶ Hefyt pan vmprytioch, na vyddwch vvynep * soric val hypocritait: can ys * anffurfyaw ei h’wynepae y byddant, er ymdangos i ddynion, y bot wy yn vnprydiaw. Yn wir y dywedaf wrthych vot ydyn ei gobr. 17Eithr pan vmprytych ty, iir dy benn, a golch dy wynep, 18rac ymdangos i ddynion dy vot yn vmprytiaw, anid ith dat yr hwn ys yd yn y cuddiedic: a’th dat yr hwn a wyl yn y cuddiedic: a dal y ty yn y + golae.

19Na chesclwch dresore y chwy ar y ddaear, lle mae yr + pryf a rhwt yn ei+ llygry, a’ lle mae llatron yn cloddiaw trywodd, ac yn ei llatrata. 20Eithyr cesclwch yw’ ch tresore yn y nef, lle ny’s * llygra’r pryf na rhwt, a’ lle ny’s cloddia r llatron trywodd ac ny’s llatratant. 21Can ys lle mae eich tresawr, yno y bydd eich calon * hefyt.

22 Golauni ’r corph ywr llygat: wrth hyny a bydd dylygat yn sympl, e vydd dy holl gorph yn olau. 23Eithyr a’s bydd dy lygad yn * ddrwc, e vydd dy oll gorph yn dywyll. Erwydd paam a’s bydd y goleuni ys ydd ynot, yn dywyll, pa veint yw’r tywyllwch hwnaw?

Yr Euangel y xv. Sul gvvedi Trintot.

24¶ Ny ddychon nep wasanaethy dau Arglwydd: can ys ai ef a gasaa’r naill, ac a gar y llall, ai ef a ymlyn wrth y n’aill, ac a escaelusa yr llall. Ny ellwch wasanethu Duw a’ * golud‐bydol. 25Can hynny y dywedaf yw’ch, na ovelwch am eich bywyt pa beth a vwytaoch, ai pa beth a yvoch: na’c am eich cyrph, pa beth a wiscoch: anyd yw’r bywyt yn vwy na’r bwyt? a’r corph yn vvvy na’r * dillat? 26Edrychwch ar chediait y nef can na heyant, ac ny’s metant, ac ny chywenant i’r yscuporiae: ac y mae eich Tat nefawl yn y * porthy wy. Anyd y‐chwi well o lawer nac yntwy? 27A’ phwy o hanoch cyd govalo, a ddychon angwanegy vn cuvydd at ei vaint? 28A’ pha am y * govelwch am dillat? Dyscwch pa wedd y mae’r lili’r maes yn tyfu: ny thravaeliant, ac ny nyddant: 29a’ dywedaf wrthych na bu Selef yn ei oll ’ogoniant mor trwsiadus ac vn o’r ei hyn. 30Can hynny a’s dillada Duw lysaeun y maes, yr hwnn ys ydd heddyw, ac yvory a vwrir i’r * ffwrn, a ny’s gvvna vwy o lawer erochwi, yr ei a’r ychydic ffydd? 31Am hyny na’ * ovelwch, can ddywedyt, Beth a vwytawn? ai beth a yvwn? ai a pha beth ymddilladwn? 32(Can ys am y pethae hynn oll yr ymovyn y Cenetloedd) o bleit e wyr eich Tat * nefol, vot arnoch eisiae yr oll pethae hyn. 33Eithr yn gyntaf ceisiwch deyrnas Duw a ei chyfiawnder, a’r oll pethae hynn a + roddir ychwy. 34Ac na * ovelwch dros dranoeth: can ys tranoeth a + ovala drosto ehunan. Digon i ddiernot y ddrwc ehun.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index