Search form

Matthew 7

Pen vij.

Christ yn gohardd barn ehud. Na vwrier pethe sanctaidd i gwn. Am erchi, caisio a’churo. Diben neu ystyrieth yr Scrythur ’lan. Am y porth cyfing, ar vn eheng. Am y gau prophwyti. Am y pren da, ar vn drwc. Gwyrthiae gauoc. O’r tuy ar y graic, ac o’r tuy ar y tyvot.

1NA vernwch, val na ’ch barner. 2Can ys a’ pha varn y barnoch, ich bernir: ac a pha vesur y mesuroch, y mesurir y chwithae eilchwyl. 3A’ phaam y gwely di y * gwelltyn y sydd yn llygad dy vrawt, ac na ddyelli y trawst ys ydd yn dy lygat tyun? 4nai pa vodd y dywedy wrth dy vrawt, Gad i mi vwrw allan y gwelltyn oth lygat, ac wele drawst yn dy lygat dyun? 5A * hypocrit, bwrw allan yn gyntaf y trawst oth lygat tyun, ac yno y canvyddy vwrw allan y gwelltyn o lygat dy vrawt.

6¶ Na rowch y peth ’sy * sanctaidd i gwn, ac na thavlwch eich gemmae geyrvron moch, rac yddyn ei sathry y dan draed, a’ throi drachefn ach * rhwygo.

7¶ Archwch, ac ei rhoddir y‐chwy: caisiwch, ac ei ceffwch: Curwch, ac ef agorir y‐chwy. 8Can ys pwy pynac a airch, a * dderbyn: a’r nep a gaiso, a gaiff: ac i hwn guro, yr agorir. 9Can ys pa ddyn y sydd yn eich plith, yr hwn a’s airch ei vap iddo vara, a rydd vaen iddo? 10Ai a’s airch ef byscodyn, a ddyry ef * sarph iddo? 11A’s chwychwi gan hyny, a chwi yn ddrwc, a * wyddoch roi rroddion da i’ch plant, pa veint mwy y bydd ich Tad yr hwn ’sy yn y nefoedd, roddy * daoedd ir ei a archant arno? 12Can hyny, peth pynac a ewyllysoch wneythy ’r o ddynion i chwi, velly gwnew‐chwithe yddwynt wy. Can ys hynn yw’r * Ddeddyf a’r Prophwyti. 13Ewch y mewn ir porth cyfing: can ys eheng yw’r porth, ac llydan ywr ffordd ys y yn * tywys i ddistriwiad: a’ llaweroedd ynt yn myned y mywn ynovv, 14o bleit cyfing yw’r porth, a chul yw’r ffordd a dywys i vuchedd: ac ychydigion ’sy, a * ei caffant.

Yr Euangel y viij. Sul gwedy Trintot.

15¶ Y mogelwch rac y gau‐prophwyti, yr ei a ddawant atoch yngwiscoedd deveit, anid o ddymewn ydd ynt blaiddiae * raipus. 16Wrth ei ffrwyth ydd adnabyddwch wy. A’ gascla’r ei ’rawnwin o y ar ddrain? nei fficus o ydd ar * yscall? 17Velly pop pren da a ddwc ffrwyth da a’ phren * drwc a ddwc ffrwyth drwc. 18Ny ddychon pren da, ddwyn ffrwythe drwc na phren drwc ddwyn ffrwythe da. 19Pop pren ar ny ddwc ffrwyth da, a dorir y lawr, ac a davlir ir * tan. 20Erwydd paam wrth ei ffrwyth yr adnabyddwch wy. 21Nyd pwy bynac a ddyweit wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a a i deyrnas nefoedd * amyn yr hwn a wna ewyllys vy‐Tat yr hwn yw yn y nefoedd efe a ddavv i deyrnas nefoedd.

22Llaweroedd a ddiwedant wrthyf yn y dydd hwnw, Arglwydd, Arglwydd, a nyd drvvy dy Enw di y prophwydesam? a thrvvy dy enw y bwriesom allan gythraulieit? a thrvvy dy Enw y gwnaetham weithredoedd‐mawrion? 23Ac yno yr * addefaf yddyn, Ny’s adnabym chwi er ioed: ewch ymaith y wrthyf yr ei a weithiwch enwiredd. 24Pwy pynac gan hyny a glyw genyf y geiriae hyn, ac ei gwna, mi ai cyffelypaf ef i wr doeth, yr hwn a adeilawdd ei duy ar graic: 25a’r glaw a syrthiodd, a’r * llifeirieint a ddaethant, a’r gwyntoedd a chwythasant, ac a ddygwyddesont ar y tuy hwnw, ac ny chwympodd: can ys ei sylfaeny ar graic. 26An’d pwy pynac a glywo genyf vy‐geiriae hyn, ac nys gwna, a gyffelypir i wr * ynfyd, yr hwn a adeiliedodd ei duy ar dyvot: 27a’r glaw a gwympodd, a’r llifdyfredd a ddaethant, a’r gwyntoedd a chwythesan, ac a guresont ar y tuy hwnw, ac e gwympodd, a’ ei gwymp a vu vawr.

28¶ Ac e ddarfu, gwedy i’r Iesu ddywedyt y gairiae hyn, rhyveddy a wnaeth y popul gan y ddysc ef. 29Can ys ef y dyscawdd wy val vn ac awturtaw, ganthaw, ac nid val y * Gwyr‐llen.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index