Search form

Matthew 8

Pen. viij.

Christ yn iachay y dyn a’r clwy mawr. Fydd y capten. Galwedigaeth y Cenedloedd. Chwegr neu mam gwraic Petr. Am y Gwr llen a ewyllysei ddilyn Christ. Tlodi Christ. Y vod ef yn llonyddy yr mor a’r gwynt. Ac yn gyrry y cythraulieit allan o’r dyn i’r moch.

Yr Euangel y trydydd Sul yn ol yr Ystvvyll.

1AGWEDY y ddyvot ef y waret o’r mynydd, llawer o bopuloedd ei dylynawdd. 2A’ nycha, vn clafgohanawl a * ddeuth ac ei addolawdd, cann ddywedyt, Arglwydd a’s * mynny, ti elly vy‐glanhay. 3A’r Iesu a estennawdd ei law, ac ei cyhurddawdd ef, gan ddywedyt, Mynaf, glanhaer di: ac yn y van y ’ohanglwyf ef a ’lanhawyt. 4Yno y dyuot yr Iesu wrthaw, Gwyl na ddywetych * wrth nep, eithr dos, ac ymddagos ir Offeiriat, ac offryma y rhodd a orchymynawdd Moysen, er testoliaeth yddwynt. 5* Gwedy dyvot yr Iesu i Capernaum, y daeth attaw Gantwriad gan ddeisyfy arnaw, 6a’ dywedyt, Arglwydd, y mae * vy‐gwas i yn gorwedd gartref yn glaf o’r parlys, ac mewn poen ddirfawr. 7A’r Iesu a ddyfot wrthaw, Mi a ddeuaf ac ei gwnaf ef yn iach. 8A’r Cannwriad aei atepawdd, can ddywedyt, Arglwydd, nyd wyf vi dailwng y ddawot o hanot y dan vy‐* cronglwyr; eithyr yn vnic dywait y gair, ac ef a iacheir vy‐gwas i. 9Can ys dyn wyf vinae y dan awturtot vn arall, ac y mae genyf vilwyr y danaf: a’ dywedaf wrth hwn, Cerdda: ac efe a, ac wrth arall, Dyred: ac e ddaw, ac wrth vy‐gwas, Gwna hyn; ac ef ei gwna. 10Pan glywodd yr Iesu hyn, e ryfeddawd, ac a ddyvot, wrth yr ei oedd yn ei ganlyn, Yn wir, y dywedaf wrthych, Ny chefais gymeint ffydd, na’c yn yr Israel. 11A’ mi a ddywedaf wrthych, y daw llawer o’r Dwyrein a’r Gorllewyn, ac a eisteddant gyd ac Abraham, ac Isaac, ac Iacob yn‐teyrnas nefoedd. 12A’ phlant y deyrnas a * davlir ir tywyllwch eithaf: ynow y bydd wylofain a’ riccian dannedd. 13Yno y dyvot yr Iesu wrth y Cantwriad, Dos ymaith, a’ megis y credeist, bit y‐ty. A’ ei was a iachawyt yn yr awr honno.

14¶ A’ phan ddaethei ’r Iesu i tuy Petr, ef a welawdd y * chwegr ef yn gorwedd, ac yn glaf or cryd. 15Ac ef a gyhyrddawdd ai llaw, a’r cryd a ei gadawodd: yn y chydodd hi i vyny a’ gweini yddynt. 16Gwedy y hwyrhay hi, wy ddugesont attavv lawer o’r ei cythraelic: ac ef a vwriawdd allan yr ysprytion a ei ’air, ac a iachaodd yr oll * gleifion. 17Yn y chyflawnit yr hyn a ddywedit trwy Iesaias y Prophwyt, can ddywedyt, Efe a gymerth ein gwendit ni, ac a dduc ein heintiae.

18¶ A phan welawdd yr Iesu dorfeydd lawer oei amgylch, ef a ’orchymynawdd yddwynt vyned drosodd ir lan arall. 19Yno y daeth ryw ’wr‐lleen, ac a ddyvot wrthaw, Athro, mi ath canlynaf i b’lebynac ydd + ai. 20Yno ’r Iesu a ddyvot wrthaw, Y mae + ffauae gan y + llwynogot a ’chan adar y nefoedd ei nythot, an’d gan Fap y dyn nyd oes le i * orphwys i ben.

21¶ Ac vn arall o ei ddiscipulon a ddyvot wrthaw, Arglwydd, Godde i mi yn gyntaf fyned, a chladdy vy‐tad. 22A’r Iesu a ddyvot wrtho, * Dilyn vi, a’ gad ir meirw gladdy ei meirw hvvy.

23¶ A gwedy iddo vyned ir llong, ei ddiscipulon ei canlynodd. 24A’ nycha, e gyfodes cynnwrf mawr yn y mor, yd pan guddit y llong gan y tonae: ac ef e oedd yn cyscu. 25Yno y daeth ei ddiscipulon ataw, ac ei defroesant, can ddywedyt, Arglwydd, cadw ni: * e ddarfu am danam. 26Ac ef a ddyvot wrthynt, Paam ydd ofnwch, havvyr a’r ffydd vechan? Yno y codawdd ef, ac y * goharddawdd ef y gwyntoedd a’r mor: ac yno ydd aeth hi yn araf hin. 27A’r dynion a ryvedodd, gan ddywedyt Pa ryw vvr yw hwn, pan vo’r gwyntoedd ar mor yn uvyddhay yddaw? 28A’ gwedy ei ddawot ef ir * lan arall, i wlat y Gergesieit, e gyfarfu ac ef ddau a diavleit ynthwynt, yr ei a ddaethen o’r * monwenti yn dra ffyrnicion, mal na allai vn‐dyn vyned y ffordd honno. 29A’ nycha, llefain awnaethant, gan ddywedyt, Iesu vap Duw, beth y sy i ni a wnelom a thi? A ddaethast ti yma in poeni cyn yr amser? 30Ac ydd oedd ym‐pell o ywrthynt genvaint o voch lawer yn pori. 31A’r * diavleit a ddeisyfesont arnaw, gan ddywedyt, A’s bwry ni allan, gad i ni vynet i’r genvaint voch. 32Ac ef a ddyvot wrthynt, Ewch. Ac wy aethant allan, ac aethant ir genvaint voch: a’ nycha, yr oll genvaint voch a * ymdreiglei dros y dibin i’r mor, ac a vuont veirw yn y dyfredd. 33Yno y * ffoawdd y meichiait: a’ gwedy y dyvot hwy i’r dinas, menegy a wnaethant pop peth, a’ pha beth a ddarfesei ir ei oedd y diavleit ynthwynt. 34A’ nycha, yr oll ddinas a ddaeth allan, y gyvarvot a’r Iesu: a’ phan ei gwelsont, atolugy a wnaeehant iddaw, ymadel oei teruyneu.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index