Search form

Matthew 9

Pen. ix.

Christ yn iachay’r parlys. Ac yn maddeu pechotau. Yn galw ac yn ymweled a’ Mathew. Am trugaredd. Christ yn atep y Pharisaieit a’ discipulon Ioan. Am y brethyn crei a’r gwin newydd. Y vot ef yn i achay ’r wraic o’r haint gwaed. Ef yn cyfody merch Iairus. Yn rhoi i ddau ddall ei golwc. Yn gwneythyd i vudan ddywedyt. Yn precethy ac yn iachay mewn amrafel vannae. Ac yn annoc gweddiaw er mwyn cynyddy yr Euangel.

Yr Euangel y xix. Sul gwedy Trintot.

1AC ef aeth y mewn ir llong, ac aeth trosawdd, ac a ddeuth y’w ddinas ehun. 2A’nycha, wy a dducesant ataw wr claf o’r parlys, yn gorwedd * mewn gwely. A’r Iesu yn gweled y ffydd wy, a ddyvot wrth y claf o’r parlys, Y map, ymddiriet: maddeuwyt y ty dy pechatae. 3A’ nycha, yr ei or Gwyr‐llen a ddywedent wrthyn ehunain, Y mae hwn yn * caply. 4A’ phan welawdd yr Iesu ey meddyliae, y dyvot, Pa am y meddylywch bethae drwc yn eich calonae? 5Can ys pa‐un hawsaf ei dyywedyt, Maddeuwyt y‐ty dy bechtae, ai dywedyt, Cyvot, a’ rhotia? 6Ac er mwyn ychwy wybot vot * meddiant i Vab y dyn ar y ddaiar y vaddae pechatae, (yno y dyvot ef wrth y claf o’r parlys) Cyvot, cymer dy wely, a’ dos ith tuy. 7Ac ef agyvodes, ac aeth ymaith * y ew duy ehun. 8Velly pan ei canvu ’r dyrva, rhyveddy a wnaethant, a gogoneddy Duw, yr hwn a roesei gyfryw awturtat i ddynion.

Yr Euangel ar ddydd S. Matthevv.

9¶ Ac val ydd oedd yr Iesu yn myned o ddynaw, e ganvu ’wr yn eistedd wrth y ddollva a elwit Matthew, ac a ddyvot wrthaw, * Canlyn vi. Ac ef a gyfodes, ac ei canlynawdd. 10Ac e ddarvu, a’r Iesu yn eistedd i vwyta yn y duy ef, nycha, * Publicanot lawer a’ phechaturieit, a’ ddaethent ynavv, a eisteddesant i vwyta gyd a’r Iesu a’ ei ddiscipulon. 11A’ phan welawdd y Pharisaieit hynny, wy ddywedesont wrth y ddiscipulon ef. Paam y bwyty eich dyscyawdr gyd a’r Publicanot a’ phecaturieit? 12A’ phan glypu’r Iesu, e ddyvot wrthynt, Nid reit ir ei iach wrth * veddic, anid ir ei cleifion. 13An’d ewch a’ dyscwch pa beth yw hynn Trugaredd a ewyllyseis, ac nyd aberth: can na ddauthym i’ alw’r ei cyfiawn, amyn y pechaturieit y ddyvot‐ir‐iawn.

14¶ Yno ydd aent discipulon Ioan ataw, gan ddywedyt, Paam ydd ymprydiwn ni a’r Pharisaieit yn vynech, ath ddiscipulon di eb vmprydiaw? 15A’r Iesu a ddyvot wrthwynt, A all plant yr ystavell‐briodas * gwynvan tra vo’r gwr priod y gyd ac wynt? An’d e ddawr dyddiae pan ddyger y gwr‐priawd o ddiarnynt, ac yno ydd vmprydiant. 16Eb law hyny ny ddyd nep lain o vrethyn newydd mewn hen wisc: can ys hyn a ddylyei ei gyflawny, a dynn beth o y wrth y wisc, a rhwygfa * aa yn waeth. 17Ac ny ddodant ’win newydd mewn llestri hen: can ys velly y torrei’r llestri, ac y dineuhir, y gwin, ac y collir y llestri: an’d gwin newydd a ddodant mywn llestri newydd, ac velly y cedwir y ddau.

Yr Euangel y xxiiij. gwedy Trintot.

18¶ Tra oedd ef yn ymadrodd wrthwynt, nycha, y deuth ryw pennaeth, ac’ addolawdd iddaw, can ddywedyt, E vu varw veu merch yr awrhon, and dyred a’ * gesot dy law arnei, a’ byw vydd hi. 19A’r Iesu a g’odes ac ei dylynawdd, ef aei ddiscipulon. 20(Ac wele wreic a oedd a haint gwaedlif arnei dauddec blynedd, a ddaeth or * tu cefyn yddaw, ac a gyfhyrddawdd ac emyl y wisc ef. 21Can ys hi a ddiwedesei ynthei e hun, A’s gallaf gyhwrdd aei wisc ef yn vnic, * i’m iacheer. 22Yno yr Iesu ymchwelawdd, a chan y gweled hi, y dyvot, Ha verch, bydd gysyrus: dy ffydd ath iachaodd. A’r wreic a wnaethpwyt yn iach yn yr awr hono.) 23A’ phan ddaeth yr Iesu i duy’r pennaeth, a’ gweled y cerddorion a’r tyrfa yn * trystiaw, 24y dyvot wrthwynt, Ewch ymaith: can nad marw’r vorwyn, anid cyscu y mae hi. Ac wynt ei gwatworesont ef. 25A’ phan yrrwyt y tyrfa allan, ef aeth i mewn ac a ymavlawdd yn hi llaw, a’r vorwyn a gyvodes. 26A’r gair o hynn aeth tros yr oll tir hwnw.

27Ac val ydd oedd yr Iesu yn myned o yno, dau ddallion a ei * dilynesont ef, gan lefain a ’dywedyt, Map Dauid trugarha wrthym. 28A’ gwedy iddo ddyvot yr tuy, y daeth y daillion ataw, a’r Iesu a ddyvot wrthwynt, A gredwch chvvi y galla vi wneythyd hyn? Ac wy a ddywedesont wrthaw, Credwn, Arglwydd. 29Yno y cyhyrddodd ef a ei llygaid, gan ddywedyt, Herwydd eich ffydd bid y chwi. 30A ei llygaid a egorwyt, a’r Iesu a * oruwchmynnawdd yddwynt, gan ddywedyt, Gwelwch nas gwypo nep. 31An’d gwedi yddwyn ymadaw, wy eu clodvawresont ef trwy’r oll dir hwnw.

32¶ Ac wynt yn myned allan, * nycha, wy yn dwyn attaw vudan cythreulic. 33A’ gwedi bwrw’r cythraul o honavv y * dyvot y mudan: yno y rhyveddawdd y dyrfa gan ddywedyt, Ny welpwyt y cyffelip erioed yn Israel. 34A’r Pharisaieit a ddywedesont, Trwy benaeth y cythreulieit y mae ef yn bwrw allan gythreulieit. 35A’r Iesu aeth o y amgylch yr oll ddinasoedd a’ threfi, gan ei‐dyscy yn ei Synagogae, ac yn precethy Euangel y deyrnas, ac yn iachay pop haint a phob clefyd ymplith y popul. 36A’ phan welawdd ef y dyrfa, ef a dosturiawdd wrthwynt, can ys ey bot gwedy i * hylltrawy, a’ ei goyscary val defeit eb yddyn vugail. 37Yno y dyvot ef y’w ddiscipulon, Diau vot y cynayaf yn vawr, ar gweithwyr yn anaml. 38Can hyny * deisyfwch a’r Arglwydd y cynhayaf ar ddanfon gweithwyr y’w gynayaf.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index