Search form

Matthew int

YR ARGVMENT.

YN yr Historia hon y escrivenwyt gan Vathew, Marc, Luc, ac Ioan y llywiodd Yspryt Dew yn cyfryw vodd ei caloneu, ys cyd bydddent bedwar o niuer, er hyny yn effect a devnydd y maent velly yn cyd synnio, mal pe commonit y cwpl y gan vn o hanaddwynt. A’ chyt byddent wy * yn ystil a modd ar escrivennu yn amgenu, ac waithieu yn aill yn escrivenny yn ehelaethach yr hyn y may’r llall yn ei dalvyrru: er hynny y gyd yn y devnydd a’r destyn y maent wy oll yn tennu tu ar vn tervyn: ys ef yw, y gyhoeddy ir byt ymgeledd Ddew i ddyn trwy Christ Iesu, yr hwn y roddes y Tat megis yn wystyl o i drugaredd a i gariat. Ac am hyn y * titlant, ei historia yn Euangel, ys ef yw coelvain, neu newyddion‐da, o bleit y Ddew gwplau yn‐gweithret yr hyn y obaithent y tateu am danaw. Megis in rrubuddir wrth hyn y ymwrthddot a r byt, a i orwagedd, ac a awyddusaf galonau cofleidio y digymmar drefawr hyn y gynigir yn rhat y‐ni: can nat oes na llawenydd, na diddanwch, na thangneddyf na * heddwch, na dedwyddit nac iechyt, amyn yn Iesu Christ, yr hwn yw gwir sylwedd yr Euangel hon, ac yn yr hwn y mae yr oll addeweidion yn ie, ac yn amen. Ac am hynny y dan y gair hwn y cynwysit yr oll Testament Newydd: eithyr yn gyffredin yr arverwn o’r gair hwn am yr historia, y escrivenuant y pedwar Euangelwr, ys y yn amgyffred * dynodi at Christ yn‐cnawt, ei angeu ai gyuodiat, yr hyn yw cwpl swm ein iechydwriaeth. Matthew, Marc, a Luc ynt vwy ampl yn * yscythru ei vywyt a i varwolaeth: eithyr Ioan ysy yn vwy yn llavurio datcan y ddysc ef, yn yr hyn y gwelir yn gyflawnach swydd Christ, a hefyt rhinweddi varwolaeth a’i gyvodedigeth: can ys eb hyn, er gwybot geni Christ, ei varw a’i gyvodi, ny wnei ddim lles y ni. Yr hyn beth cyd bot y tri cyntaf yn cyhwrdd a phart, megis y mae ynteu hefyd weithieu yn traethu or historiawl vanagiad, eithr Ioan ys ydd yn bennaf yn ymorchwyliaw yn hyn. Ac am hyn mal deonglwr dyscedicaf yr escrivenna, wyntwy ysy yn yscythru, megis y corph, ac Ioan ’syn gesot geir bron ein llygait yr enait. Erwydd pa bleit yr vnryw a derma yr Euangel yscrivennedic gan Ioan, yr agoriat yr hwn a agor y drws y ddyall y llaill: can ys pwy pynac a edwyn swydd, rhinwedd a meddiant Christ, a ddarllen yr hyn ysy yn yscrivenedic o Vap Dew y ddaeth y vot yn brynwr y byt, yn vuddiolaf. Yr awrhon am hanes yr escryvenwyr yr historia hon, honneit yw may * Publican, neu gynnullwr cyllit oedd Matthew, ac a ddywyswyt o ddynaw gan Christ y vot yn Apostol. Marc a dybir ei vot yn ddiscipul i Petr, ac yddaw blannu yr Eccles gyntaf yn Alexandria, lle bu ef varw yr wythvet vlwydd o deyrnas Nero. Luc ytoedd Veddic o Antiochia, ac aeth yn ddiscipul i Paul, a’ chydymddaith yn ei oll dravaelion: e vu vyw bedair blwydd a’phedwar vgain, ac a gladdwyt yn Constantinopol. Ioan oedd yr Apostol rhwn ytoedd yr Arglwydd yn ei garu, map i Zebedeus, a’ brawd i Iaco: efe vu varw dr’ugain blynedd ar ol Christ, ac a gladdwyt * wrth ddinas Ephesus.

CYSSECRLAN EUANGEL IESU * CHRIST

Y GAN

S. MATTHEVV.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index