Search form

Y Salmau 10

SALM X

Vt quid Domine.

Achwyn rhag trais cedyrn bydol.

1Arglwydd pa’m y sefi di,

oddi wrthym ni cyn belled?

Pa’m yr ymguddi di i’th rym,

pam ydym mewn caethiwed?

2Y drygrai sydd yn blino’r tlawd,

gan drallawd, a chan falchder:

Yn y dichellion a wnai’ rhai’n,

hwynt hwy eu hunain dalier.

3Hoff gan ddyn drwg ei chwant ei hun,

pawb yn gytun â’i bechod:

Bendithio mael ydyw eu swydd,

a’r Arglwydd maent iw wrthod.

4Yr annuwiol ni chais Dduw ner,

(mae ef iw falchder cyfuwch:)

Ni chred ef, ac ni feddwl fod,

un fâth awdurdod goruwch.

5Am fod ei ffyrdd mewn lwyddiant hir,

ni wyl mo’th wir gyfammod:

Bydd dordyn wrth elynion mân,

fel chwythu tân mewn sorod.

6Fe ddwedodd hyn â’i feddwl syth,

ni ddigwydd byth i’m adfyd:

Ni’m symudir o oes i oes,

ni chaf na gloes, na drygfyd.

7Yn ddichellgar, yn dwyllgar iawn,

a’i safn yn llawn melldithion:

Tan ei dafod y mae camwedd,

a thraws enwiredd creulon.

8Mewn cilfechydd y disgwyl fan

i lâdd y truan gwirion:

Ac ar y tlawd â llygad llym

yn dangos grym ei galon.

9Fe orwedd fel y llew iw ffau,

i fwrw ei faglau trowsion:

y gwan a’r tlawd a dynn iw rwyd,

ac yno y daliwyd gwirion.

10Fe duchan, fe a ’mgrymma ei hun,

fel un ar farw o wendid,

Ac ef yn grym â fel yn wael,

ar wan i gael ei ergyd.

11Yn ei galon, dwedodd am Dduw,

nad ydyw yn gofiadur:

Cuddiodd ei wyneb, ac ni wel

pa beth a wnel creadur.

12Cyfod Arglwydd, dercha dy law,

dy fod i’n cofiaw dangos:

Ac nag anghofia, pan fo rhaid,

dy weiniaid a’th werinos.

13Paham y cablant hwy wir Dduw,

yr enwir annuw lledffrom?

Pam’ y meddyliant arnat ti

nad ymofynni am danom?

14Gwelaist hyn:

cans canfyddi drais,

a chospi falais anfad:

Tydi yw gobaith tlawd, a’i borth,

a chymorth yr ymddifad.

15Tor ymaith yr annuwiol rym

yn gyflym, a’r maleisus,

Cais allan eu hanwiredd hwy,

ni chai di mwy’n ddrygionus.

16Yr Arglwydd sydd yn frenin byth,

ef yw’r gwehelyth lywydd:

Distrywiwyd pob cenhedlaeth gref

o’i dir ef, yn dragywydd.

17Duw, gweddi’r gwan a glywaist di,

ac a gysuri’r galon:

Tro eilwaith attom’ y glust dau,

a chlyw weddiau ffyddlon.

18Tros yr ymddifaid y rhoi farn,

a’r gwan fydd cadarn bellach:

Megis nas gall daiarol ddyn

mo’r pwyso arnyn mwyach.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index