Search form

Y Salmau 104

SALM CIV

Benedre anima.

Diolch am wneuthuriad, a llywodraethiad y byd, drwy ryfedd ragluniaeth Duw.

1Fy enaid mola’r Arglwydd byw,

o f’Arglwydd Dduw y mawredd,

Mawr wyt, gogoniant a gai di,

ymwisgi ag anrhydedd.

2Megis ei ddillad y gwisg fo

am dano y goleuad:

Rhydd yn ei gylch yr wybr ar dân,

yn llydan, fel llen wastad.

3Ar ddeifr rhoes sail ei stefyll cau,

gwnaeth y cymylau iddo

Yn drwn olwynog: mae ei hynt

uwch esgyll gwynt yn rhodio.

4Gwnaeth bob chwythad iddo’n gennad,

gogonedd y ffurfafen:

A'i weinidogion o fflam dân,

a wibian rhyd yr wybren.

5Cref y rhoes sail y ddaiar gron,

fel na syfl hon oddiyno:

Yr hon a bery fel y rhoes,

o oes i oes, heb siglo.

6Tydi (Dduw) a ddilledaist hon

â’r eigion yn fantellau,

Ac oni bai dy ddehau law,

ai’r deifr uwchlaw y bryniau.

7Gan dy gerydd maent hwy yn ffo,

fel pan y synio taran:

Drwy fraw a brys ar hyd y ddol,

y deifr iw hol a lithran.

8Weithiau y codai’r deifr yn fryn:

weithiau fel glyn panhylent,

Lle y trefnaist iddynt bannwl cau,

ac weithiau y gorphwysent.

9Gosodaist derfyn lle yr arhont,

ac fel nad elont drosto:

Ac na ddelont hwy fyth dros lawr

y ddaiar fawr, iw chuddio.

10Rhoes Duw ffynnon i bob afon,

a phawb a yfant beunydd:

A rhed y ffrydau rhyd y glynn,

a rhwng pob bryn a’i gilydd.

11Yfant yno anfeiliaid maes,

assynnod myng-laes gwylltion,

Heb ymadael a llawr y nant,

hyd onid yfant ddigon.

12Ac adar awyr dont gar llaw,

i leisiaw rhwng y coedydd:

Yn canu ei fawl o bren i bren,

cethlyddiaeth lawen ufydd.

13Dwfr ar fynyddoedd lle ni ddaw,

fo wlych â glaw oddiarno:

A’r gwastad tir efe a’i gwlych,

bob grwn a rhych i ffrwytho.

14Parodd i’r gwellt dyfu wrth raid

anifeiliaid: a’r llysiau,

Er da i ddyn: Lle rhoes o’r llawr,

ymborthiant mawr rhag angau.

15A gwin llawena calon dyn,

ag olew tywyn wyneb.

A bara nerthir calon gwr,

mewn cyflwr digonoldeb.

16Preniau’r Arglwydd o sugn llawn,

o’i unic ddawn y tyfan.

Sef y coed cedrwydd brigog mawr,

a roes e’n llawr y Liban.

17Lle y mae nythod yr adar mân,

mewn preniau glân cadeir-ir:

Lle mewn ffynnidwydd glwyswydd glyn,

mae ty’r aderyn trwynhir.

18Y mynydd uchel a’r bryn glâs,

yw llwybr y danas fychod:

Ogof y doll-graig a wna les,

yn lloches i’r cwningod.

19Fe roes i’r lleuad i chwrs clau,

a’i chyfnewidiau hefyd:

A’r haul o amgylch y byd crwn,

fo edwyn hwn ei fachlyd.

20Tywyllwch nos a roed wrth raid,

i fwystfiliaid y coedydd.

21Y llewod rhuant am gael maeth

gan Dduw, ysclyfaeth bennydd.

22A chwedi cael yr ymborth hyn,

pan ddel haul attyn unwaith,

Ymgasglant hwy i fynd iw ffau,

ac iw llochesau eilwaith.

23Y pryd hwn cyfyd dyn iw waith,

ac iw orchwyliaith esgyd:

Ac felly yr erys tan yr hwyr,

lle y caiff yn llwyr ei fywyd.

24O Dduw, mor rhyfedd yw dy waith

o’th synwyr berffaith dradoeth!

Gwnaethost bob peth â doethder dawn,

a’r tir sy lawn o’th gyfoeth.

25A’r llydan for, y deifr ymmysg,

lle aml yw pysc yn llemmain:

Lle yr ymlusgant, rif yr od,

bwystfilod mawr a bychain.

26Yno yr â llongau glân

dros y Leuiathan heibo.

Yr hwn a osodaist di, lle y mae

yn cael ei chwrae yntho.

27Hwynt oll disgwiliant yn ei bryd

am gael oddiwrthyd borthiant:

I gael dy rodd ymgasglu ynghyd,

ie am ei bywyd byddant.

28Duw, pan agorech di dy law,

oddi yno daw daioni:

Pob anifail a phob rhyw beth,

a ddaw yn ddifeth ini.

29Pan guddiech di dy wyneb pryd,

a chasglu d’yspryd allan,

Crynant, trengant, ac ant iw llwch,

mewn diwedd trwch a thwrstan.

30Duw, pan ollyngech di dy râd,

fel rhoddi cread newydd,

Y modd hyn wyneb yr holl dir

a adnewyddir beunydd.

31Yr Arglwydd gogoneddus fydd

drwy fawr lawenydd bythoedd.

Yr Arglwydd yn ddiau a fedd,

orfoledd yn y nefoedd.

32Ein Duw o’r nef a edrych ar

y ddayar, a hi a dychryn.

Os cyffwrdd a’r mynyddoedd draw,

y mwg a ddaw o honyn.

33Canaf i’r Arglwydd yn fy myw,

canaf i’m Duw tra fythwyf:

34Mi a lawenhaf yn fy Ion,

bydd ffyddlon hyn a wnelwyf.

35Y trawsion oll o’r tir ânt hwy,

ni bydd mwy annuwiolion.

Fy enaid mola Duw yn rhodd:

mae hyn wrth fodd fy nghalon.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index