Search form

Y Salmau 108

SALM CVIII

Paratum cor meum.

Dafydd yn clodfoi yr Arglwydd: gan ymsiccrhau yn ei addewidion ef, yr hwn yn y diwedd a deifl y gelynion i’r llawr, pe rhon i ni ac ofni ddarfod iddo yn esceuluso dros amser.

1Parod yw fy nghalon (o Dduw)

o parod yw fy nghalon,

Canaf yt a datcanaf wawd,

o fawl fy nhafawd ffyddlon.

2Deffro dafod, a deffro dant,

a chân ogoniant beunydd:

Y nabl ar delyn yn gytun,

deffrof fy hun ar laf-ddydd.

3Mawl ytty f’Arglwydd, pan deffrof,

a rof ymmysc y bobloedd:

A chlodfori dy enw a wnaf,

lle amlaf y cenhedloedd.

4Cans cyrhaeddyd y mae dy râs,

hyd yn nheyrnas nefoedd.

A’th wirionedd oi hyd at len

yr wybren a’i therfynoedd.

5Ymddercha Dduw y nef uwchlaw,

oddiyno daw d’arwyddion.

A bydded dy ogoniant ar

y ddayar a’i thrigolion.

6Fal y gwareder drwy hon hwyl,

bob rhai o’th anwyl ddynion.

O achub hwynt â’th law ddehau,

a gwrando finnau’n ffyddlon.

7Yn ei sancteiddrwydd dwedodd Duw

llawen yw fy nghyfamod,

Mi a rannaf Sichem rhyd y glyn,

mesuraf ddyffryn Succod.

8Myfi piau y ddwy dretâd,

sef Gilead a Manasse.

Ac Ephraim yw nerth fy mhen,

a Juda wen fy neddf-le.

9Ym Moab ymolchi a wnaf,

dros Edom taflaf f’esgid

A chwardded Palestina gaeth,

a chwerthin aeth yn rhybrid.

10Duw pwy a’m dwg i’r ddinas gref?

pwy a’m dwg i dref Edom?

11Er yt ein gwrthod, pwy ond ti,

o Dduw, a ’mleddi drosom?

12O unig Dduw, bydd i’n yn borth,

mae’n ofer cymorth undyn.

13Yn Nuw y gwnawn wrolaeth fawr,

fe sathr i lawr ein gelyn.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index