Search form

Y Salmau 109

SALM CIX

Deus laudem.

Dafydd, wedi ei gyhuddo ef ar gam gan weinieithwyr Saul, yn gweddio ar Dduw am help i ddinistrio ei elynion.

1O Dduw fy moliant i na thau,

2cans genau’r annuwiolion:

A’i tafod twyllgar, a’i safn rhwth,

arnaf sy’n bygwth digon.

3Daethant i’m cylch â geiriau câs,

rhoent ddiflas sen anynad.

4Fal hyn i’m talent ddrwg dros dda,

5a chas a gaf am gariad.

Ac fel yr oeddynt hwy fal hyn,

i’m herbyn wedi codi,

Fy wyneb attad ti a drois,

ac arnat rhois fy ngweddi.

6Bid Sathan ar ei ddehau law,

i’r swydd y daw yn barod,

7A phan roer barn, yn euog boed,

a’i weddi troed yn bechod.

8Bo ei oes yn fer, ac yn ddilwydd,

a’i swydd arall iw chymryd.

9Poed yn ymddifaid y bo ei blant,

a’i weddw yn fethiant hefyd.

10A boed ei blant yn crwydro byd,

i gymryd mân gerdodau:

A cheisiant hyn rhyd dyrys dir,

lle bytho hir eu prydiau.

11Yn rhwyd y ceisiad ei dda syrth,

ei lafur pyrth ddieithriaid:

12Na ddel iddo nawdd am ei fai,

na chwaith i’w rai ymddifaid.

13Doed distryw dial ar ei hil,

a’i eppil a ddileer,

14Am bechodau ei dâd a’i fam

y caiff ef lam ryw amser.

15A bydded hyn i gyd gar bron

yr Arglwydd gyfion farnwr,

Yr hwn a’i torro, fel na bo

mwy gofio eu anghyflwr.

16Erioed ni cheisiodd wneuthur hedd,

na thrugaredd i ddyn gwan,

Ond erlid tlawd ar isel radd,

a cheisio lladd y truan.

17Hoffodd ffelldith a hi a ddaeth,

ac fel y gwnaeth did iddo,

Casâodd fendith, ac ni chai,

ond pell yr ai oddiwrtho.

18Gwisgodd felldith fel dillad gwr,

a daw fel dwr iw galon,

Fel olew doed iw esgyrn fo,

hyd oni chaffo ddigon.

19A’r felldith bid iw gylch yn dyn,

fel yn ddilledyn iddo:

A'i gwisgo hi bid iddo’n dasg,

fel gwregys gwasg am dano.

20A hyn gan Dduw a gaf yn dâl,

i’r gelyn gwamal enbyd:

A ddweto neu a wnelo gam,

neu niwed am fy mywyd.

21Dithau Dduw er mwyn d’enw gwna,

herwydd mai da d’ymwared:

Gwna dy drugaredd a myfi,

a bryssia di i’m gwared.

22O herwydd tlawd a rheidus wyf,

a dirfawr glwyf i’m calon,

23Symudiad cyscod a fai’n ffo,

hyn er na welo dynion.

Mor ansefydlog yw fy’ stâd:

a’r mudiad geiliog rhedyn

24Fy nghnawd yn gul, fy ngliniau’n wan

a siglan o dra newyn,

25Gwarth wyf i’m câs yn fy ngwael ddrych,

a hwynt wrth edrych arnaf

A’m diystyrent dan droi tro,

a than bensiglo attaf.

26Cymorth di fi Arglwydd fy Nuw,

cadw fi’n fyw â’th nodded:

27Fel y gwyper mai gwaith dy law,

yw’r lles a ddaw i’m gwared.

28Melldithiant nac eiriechant hwy,

dod fendith fwy i minnau,

Bid gwarth i’m gwrthwynebwyr câs,

gorfoledd i’th wâs dithau.

29A gwarth a gwradwydd gwisger hwy,

a fwyfwy y del attynt:

A mantell laes o gwilydd mawr,

gwisg di hyd lawr am danynt.

30Ond fi, gan ddiolch i’m Ior mau,

â’m genau mawl a ganaf:

Ac a rof glod iw enw cu,

lle bytho’r llu yn amlaf.

31O herwydd ar ddeheulaw’r tlawd

y saif ddydd brawd yn gefnog:

A gadw ei enaid ef yn gu,

rhag ei farnu yn euog.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index