Search form

Y Salmau 116

SALM CXVI

Dilexi quoniam.

Diolch Dafydd i Dduw am ei fawr gariad tuag atto ef, pan oedd Saul yn ei erlid ef yn niffeithwch Maon.

1Da gennif wrando’ or Arglwydd nef,

ar lais fy llef a’m gweddi:

2Am iddo fy nghlywed i’n hawdd,

byth archaf ei nawdd imi.

3Mae maglau angau i’m cynllwyn,

ym mron fy nwyn i’m beddrod:

4Cefais ing. Ond galwaf fy Ner

i’m hoes, moes dyner gymmod.

5Cyfion yw’r Ion trugarog iawn,

ein Duw fy lawn o nodded.

6Duw a geidw’r gwirion: bum i,

mewn cyni, daeth i’m gwared.

7O f’enaid dadymchwel o’r llwch:

dyrd i’th lonyddwch bellach:

Am i’r Arglwydd fod i ti’n dda,

saf i’th orphwysfa bauach.

8Oherwydd i Dduw wared f’oes,

a’m cadw rhag gloes angau,

Fy nrhaed rhag llithro i law drwg,

a’m golwg i rhag dagrau.

9Yn y ffydd hon o flaen fy Nuw,

ym mysg gwyr byw y rhodiaf.

10Fel y credais felly y tystiais,

ar y testyn ymma.

11Yn fy ffrwst dwedais i fal hyn,

mae pob dyn yn gelwyddog,

12Ond o Dduw, beth a wnaf i ti,

am dy ddaioni cefnog?

13Mi a gymeraf, gan roi mawl,

y phiawl iechydwriaeth,

Ac a alwaf, er mwyn fy llwydd,

ar enw yr Arglwydd bennaeth.

14I’r Arglwydd talaf yn forau,

fy addunedau ffyddlon,

Y myd hyn o flaen ei holl lu,

y modd y bu’n fy nghalon.

15Marwolaeth ei sainct gwerthfawr yw

yngolwg Duw: O cenfydd,

Dy wâs, dy wâs wyf, mewn dirmyg,

mab dy forwynig ufydd.

16Datodaist fy rhwymau yn rhydd,

fy offrwm fydd dy foliant.

17Enw’r Arglwydd nid â o’m co,

i hwnnw bo gogoniant.

18I’r Arglwydd bellach tala’n frau

fy addunedau cyfion.

19Ynghaer Salem dy sanctaidd dy,

o flaen dy deulu ffyddlon.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index