Search form

Y Salmau 119

SALM CXIX

Yn y psal, y mae y prophwyd yn canmol ac yn mawrhygu cyfraith Dduw, gan ddysgu i’r ffyddloniaid ymfodloni ynddi, ar air, a myfyrdod ac yn yr Hebraeg y mae pob 8 wers o’r Psalm hon yn dechrau ar vn llythyren, gan ddechrau yn y llythyren. A, ac felly drwy bob vn or. 22. mewn trefn.

ALEPH. Rhan 1

Beati immacul ati.

1Pob cyfryw ddyn y sydd a’i daith

yn berffaith, mae fe’n ddedwydd,

Y rhai’n fucheddol a rodian

Ynghyfraith lân yr Arglwydd.

2Y rhai i gyd gwynfyd a gânt,

a gadwant ei orchmynion:

Ac a’i ceisiant hwy yn ddilys,

 holl ewyllys calon.

3Diau yw nad â y rhai hyn,

i galyn llwybrau gwammal,

4Ond cadw dy air (a erchaist ynn)

a dilyn hyn yn ddyfal.

5Och fi na chawn unioni’n glau,

fy llwybrau at dy ddeddfod:

6Byth ni’m gwradwyddid y modd hwn,

tra cadwn dy gyfammod.

7Mi a’th glodforaf di er neb,

ac mewn uniondeb calon:

Pan ddysgwyf adnabod dy farn,

sy gadarn, ac sy gyfion.

8Am dy farn mae fy holl amcan,

dy ddeddfau glân a gadwaf.

Na âd fyth fyth fi yn fy nych,

o, tro i edrych arnaf.

BETH. Rhan 2.

In quo corriget.

9Pa fodd (o Dduw) y ceidw llangc,

sydd ieuangc, eu holl lwybrau?

Wrth ymgadw yn ol dy air,

pob llwybr a gair yn olau.

10Dy orchmynion â’m holl galon,

a’i dirgelwch ceisiais oll,

O lluddias fi ar ofer hynt,

oddiwrthynt ar gyfyrgoll.

11I’m calon cuddiais dy air cu,

rhag imi bechu’n d’erbyn:

12O Arglwydd bendigaid wyt ti,

o dysg i mi d’orchymmyn.

13Dy gyfiawn feirn, a’r gwir air tau,

a mawl gwefusau traethais.

14A’th dystiolaethau di i gyd,

uwch holl dda’r byd a hoffais.

15Dy ddeddf fy myfyr yw a’m drych,

dy ffyrdd ’r wy’n edrych arnyn.

16Mor ddirgrif ymy yw dy air,

o’m cof nis cair un gronyn.

GIMEL. Rhan 3.

Rertibue seruo tuo.

17Bydd dda i’th wâs, a byw a wna,

a’th air a gadwa’n berffaith:

18A’m llygaid egor di ar lled,

i weled rhin dy gyfraith.

19Dieithr ydwyfi’n y tir,

dy ddeddf wir na chudd rhagor.

20O wir awydd i’r gyfraith hon,

mae’n don fy enaid ynof.

21Curaist feilch: daw dy felltith di

i’r rhai sy’n torri d’eirchion.

22Tro oddiwrthif fefl ar gais,

cans cadwais dy orchmynion:

23Er i swyddogion roi barn gas,

rhoes dy wâs ei fyfyrdod

24Yn dy ddeddf, hon sydd ym i gyd

yn gyngor hyfryd ynod.

DALETH. Rhan 4.

Adhaesit pauimento.

25F’enaid ymron llwch y bedd yw:

o’th air gwna fi’n fyw eilwaith:

26Mynegais fy ffyrdd clywaist fi,

o dysg i mi dy gyfraith.

27Pâr i mi ddeall ffordd dy air,

ar hwnnw cair fy myfyr.

28Gan ofid f’enaid fu ar dawdd,

a’th air gwnai ’n hawdd fi’n bybyr,

29O’th nawdd oddiwrthif tyn ffyrdd gau,

a dysg y’m ddeddfau crefydd.

30Dewisais ffordd gwirionedd, hon

sydd ger fy mron i beunydd.

31Glynais wrth dy air, o Arglwydd,

o lludd i’m wradwydd digllon.

32Yn dy ddeddfau fy rhediad fydd

pan wneych yn rhydd fy nghalon.

HE. Rhan 5.

Legem pone.

33Duw, ffordd dy ddeddfau dysg i mi,

dros f’einioes hi a gadwaf.

34O par i’m ddeall y ddeddf hon,

o’m calon mi a’i cyflownaf.

35Par i’m fynd lwybr dy ddeddf ar frys,

hyn yw fy ’wyllys deilwng;

36A’m calon at ddystiolaeth dda,

nid at gybydd-dra gostwng.

37Tro fi rhag gweled gwagedd gwael,

bywha fi’i gael dy ffordd di.

38Cyflowna d’air â mi dy was,

yna caf ras i’th ofni.

39Ofnais warth, o tro heibio hon,

da yw d’orchymynion tyner.

40Wele, f’awydd i’th gyfraith yw,

gwna ym fyw o’th gyfiownder.

FAU. Rhan 6.

Et ueniat super me.

41Arglwydd dod dy drugaredd ym,

a hyn o rym d’addewid.

42Drwy gredu’n d’air rhof atteb crwn

i’m cablwr hwn a’m dilid.

43O’m genau na ddwg dy air gwir,

i’th farnau hir yw’n gobaith.

44Minnau’n wastadol cadwaf byth

dy lân wehelyth gyfraith.

45Mewn rhyddid mawr rhodio a wnaf,

a cheisiaf dy orchmynion.

46A’th dystiolaethau rhof ar goedd,

o flaen brenhinoedd cryfion.

47Heb wradwydd llawen iawn i’m cair

yn d’air, yr hwn a hoffais.

48Codaf fy nwylo at dy ddeddf

drwy fyfyr, greddf a gredais.

ZAIN. Rhan 7.

Memor esto.

49Cofia i’th was dy air a’th raith,

lle y rhois fy ngobaith arno.

50Yn d’air mae ’nghysur, Ior, i gyd,

yr hwn mae’ mywyd yntho.

51Er gwatwar beilch ni throis ychwaith

oddiwrth dy gyfraith hoyw-bur.

52Cofiais (o Dduw) dy ddeddf erioed,

yn honno rhoed i’m gysur.

53Y trowsion a ofnais yn faith,

sy’n torri’r gyfraith eiddod’.

54O’th ddeddf y cenais gerdd yn hy,

yn nhy fy mhererindod.

55Cofiais d’enw (fy Ion) bob nos,

o serch i’th ddiddos gyfraith.

56Cefais hynny am gadw o’m bron

dy ddeddf: sef hon sydd berffaith.

CHETH. Rhan 8.

Portio mea Domino.

57Ti Arglwydd wyt i mi yn rhan,

ar d’air mae f’amcan innau,

58Gweddiais am nawdd gar dy fron

o’m calon yn ôl d’eiriau.

59Meddyliais am ffyrdd dy ddeddfau,

a throis fy nghamrau attat.

60Dy eirchion ar frys a gedwais,

nid oedais ddim o honynt.

61Er i draws dorf fy’ speilio i,

dy gyfraith ni anghofiais.

62Gan godi ganol nos yn frau,

dy farnau a gyffesais.

63Cyfaill wyf i’r rhai a’th ofnant,

ac a gadwant dy eiriau.

64Dy nawdd drwy’r tir sy lawn i’n mysg,

Duw dysg i mi dy ddeddfau.

TETH. Rhan 9.

Bonitatom fecisti.

65Arglwydd gwnaethost yn dda a’th was,

yn ol dy râs yn addo.

66Dysg i’m ddwall dy air yn iawn,

’rwy’n credu’n gyflawn yntho.

67Cyn fy ngostwug euthym ar gam,

yn awr wyf ddinam eilwaith.

68Da iawn a graslawn ydwyt ti,

o dysg i mi dy gyfraith.

69Dy air er beilch yn clyttio ffug,

â’m calon orug cadwaf.

70Breision ynt hwy, er hyn myfi,

dy gyfraith di a hoffaf.

71Fy mlinder maith da iawn i’m fu,

i ddysgu dy ffatusoedd.

72Gwell fu i’m gyfraith d’enau glân

nag aur ac arian filoedd.

JOD. Rhan 10.

Manus tua fecerunt me.

73A’th ddwylaw gwnaethost fi dy hun,

a rhoist i’m lun yn berffaith:

O par i’m ddeall dy air di:

A dyscaf fi dy gyfraith.

74Y sawl a’th ofnant gwelant hyn,

bydd llawen genthyn weled:

Am fod fy ngobaith yn dy air,

Yr hwn a gair ei glywed.

75Duw gwn fod dy farnau’n deilwng,

a’m gostwng i yn ffyddlon:

76Dod nawdd er cyssur i’m dy was,

o’th ras a’th addewidion.

77Dod i’m dy nawdd, a byddaf byw,

dy gyfraith yw yn felys.

78Gwradwydder beilch a’m plyg ar gam,

myfyriaf am d’ewyllys.

79Y rhai o Dduw a’th ofnant di,

troer y rhei’ni attaf:

A’r rhai adwaenant er eu maeth,

dystiolaeth y Goruchaf.

80Bydded fy nghalon yn berffaith,

yn dy lân gyfraith Arglwydd,

Fel nas gorchuddier yn y byd,

fy wyneb-pryd a gwradwydd.

CAPH. Rhan 11.

Defecit anima mea.

81Gan ddisgwyl am dy iechyd di,

mae f’enaid i mewn diffig

Yn gwilied beunydd wrth dy air,

o Arglwydd cair ff’n ddiddig.

82Y mae fy llygaid mewn pall ddrych

yn edrych am d’addewyd,

Pa bryd (o Arglwydd, dwedais i)

i’m ddiddeni â’th iechyd?

83Cans wyf fel costrel mewn mwg cau:

cofiais dy eiriau cyfion.

84Pa hyd yw amser dy wâs di?

Pa bryd y bernir trowsion?

85Cleddiai’r beilchion i’m byllau: hyn

sy’n erbyn dy gyfreithiau.

86Gwirionedd yw d’orchmynion di,

cymmorth fi rhag cam faglau.

87Braidd na’m difent o’r tir ar gais:

Ond glynais wrth d’orchmynion.

88Bywha fi Dduw, i gadw ’yn glau,

dystiolaeth d’enau ffyddlon.

LAMED. Rhan 12.

In aternum Domine.

89Byth yn y nef y pery d’air,

o Dduw cair dy wirionedd.

90O oes i oes: sicrhe’ist y tir

na siglir mo’i amgylchedd.

91Safant byth wrth dy farnau di,

maent i ti’n weision ufudd.

92Oni bai fod dy ddeddf yn dda,

i’n difa buasai gystudd.

93A’th orchmynion y bywheist fi,

am hyn y rhei’ni a gofiais.

94Eiddoti wyf, Dduw achub fi,

dy ddeddfau di a geisiais.

95Disgwyl fy lladd mae’r anwir sur;

’rwy’n ystyr dy dystiolaeth.

96Ar bob perffeithrwydd mae terfyn,

ond ar d’orchymyn helaeth.

MEM. Rhan 13.

Quomodo dilexi.

97Mor gu (o Arglwydd) gennyf fi,

dy ddeddf di a’th gyfammod:

Ac ar y rhai’n o ddydd i ddydd,

y bydd fy holl fyfyrdod.

98Gwnaethost ti â’th orchmynion iach,

yn ddoethach nâ’m gelynion:

Cans gyd â mi yn dragywydd,

y bydd dy holl orchmynion.

99Gwnaethost fi’n ddoethach (o Dduw Ion)

nâ’r athrawon a’m dyscynt:

Oblegid fy myfyrdod mau,

dy dystiolaethau oeddynt.

100Am gadw o honof dy ddeddf di,

mwy nâ’m rhieni delldais:

101Rhag drwg-lwybr, fel y cadwn d’air,

fy nrhaed yn ddiwair cedwais.

102Rhag dy farnau ni chiliais i,

cans ti a’m dysgaist ynthynt.

103Mor beraidd gennif d’eiriau iach,

nâ’r mel melusach ydynt.

104O Arglwydd â’th orchmynion di,

y gwnaethost fi yn bwyllawg:

Am hynny’r ydwyf yn casau

pob cyfryw lwybrau geuawg.

NUN. Rhan 14.

Luccrua pedibus meis.

105Dy air i’m traed i llusern yw,

a llewych gwiw i’m llwybrau.

106Tyngais, a chyflowni a wnaf,

y cadwaf dy lân ddeddfau.

107Cystuddiwydd fi’n fawr: Arglwydd da:

bywha fi’n ôl d’addewyd:

108Bodloner di, o Arglwydd mau,

ag offrwm genau diwyd:

A dysg i’m dy holl farnau draw,

109f’enaid sy’im llaw’n wastadol:

Am hynny nid anghofiais chwaith,

dy lân gyfraith sancteiddiol.

110Yr annuwiolion i’r ffordd fau, rhoddasant faglau geirwon:

Ni chyfeiliornais i er hyn,

ond dylyn dy orchmynion.

111Cymerais yn etifeddiaeth lân,

byth weithiau dy orchmynion,

O herwydd mai hwyntwy y sydd,

lawenydd mawr i’m calon.

112Gostyngais i fy nghalon bur,

i wneuthur drwy orfoledd,

Dy ddeddfau di tra fwy’n y byd,

a hynny hyd y diwedd.

SAMECH. Rhan 15.

Iniquos odio habui.

113Dychmygion ofer caseis i,

a’th gyfraith di a hoffais.

114Lloches a tharian i’m i’th gair:

wrth dy air y disgwyliais.

115Ciliwch rai drwg oddiwrthiff,

fy Nuw cadwaf ei gyfraith,

116Cynnal fi â’th air, a byw a wnaf,

ni wridaf am fy ngobaith.

117O cynnal fi, fy Arglwydd Naf,

a byddaf iach dragwyddol:

Ac yn dy ddeddfau iach y bydd

fy llawenydd gwastadol.

118Sethraist o Arglwydd, yr holl rai,

a ai oddiwrth dy ddeddfau:

Am mai oferedd gar dy fron

oedd eu dychmygion hwythau.

119Difethaist holl rai drwg y tir,

fel y dyfethir sothach.

Am hyn dy dystiolaethau di,

a gerais i’n anwylach.

120O Arglwydd Dduw rhag ofn dy ddig,

fy gnhawd am cig a synnodd.

Rhag dy farnedigaethau di,

fy yspryd i a ofnodd.

AIN. Rhan 16.

Indicium feci.

121Barn a thrugaredd a wneuthym,

na ddod fi ym caseion:

122O Arglwydd, dysg ddaioni i’th was,

achub rhag cas y beilchion.

123Pallai’n golwg yn disgwyl llawn

iechyd o’th gyfiawn eiriau.

124Yn ol trugaredd â’th was gwna,

dysg imi’n dda dy ddeddfau.

125Dy was wyf fi, deall i’m dod,

i wybod dy amodau.

126Madws it (Arglwydd) roddi barn,

torrwyd dy gadarn ddeddfau.

127Mwy nag aur hoffais dy ddeddf di,

pe rhon a’i goethi yn berffaith.

128Yn uniawn oll y cyfrifais,

caseais lwybrau diffaith.

PE. Rhan 17.

Mirabilia.

129Rhyfedd yw dy dystiolaethau,

fy enaid innau a’i cadwodd.

130Egoriad d’air yn olau y caid,

i weiniaid pwll a ddysgodd.

131Dyheais gan chwant (o Dduw Ion)

i’th lân orchmynion croyw.

132Edrych di arnaf, megis ar

y rhai a gâr dy enw.

133Yn ol d’air cyfarwydda ’nrhoed,

anwiredd na ddoed arnaf.

134O gwared fi rhag trowsedd dyn,

a’th orchymmyn a gadwaf:

135Llewycha d’wyneb ar dy was:

dysg imi flas dy ddeddfau.

136Dagrau om’ golwg llifo’ a wnânt,

nes cadwant dy gyfreithiau.

TSADI. Rhan 18.

Iustus es Iehoua.

137Cyfiawn ydwyt (o Arglwydd Dduw)

ac uniawn yw dy farnau.

138Dy dystiolaethau yr un wedd,

ynt mewn gwirionedd hwythau.

139Fy serch i’th air a’m difaodd,

pan anghofiodd y gelyn.

140D’ymadrodd purwyd drwy fawr ras,

hoffodd dy wâs d’orchymyn.

141Nid anghofiais dy gyfrath lân,

er bod yn fychan f’agwedd.

142Dy gyfiawnder di cyfiawn fydd:

a’th ddeddf di fydd wirionedd.

143Adfyd cefais, a chystudd maith:

dy gyfraith yw ’nigrifwch.

144Gwna i’m ddeall cyfiownder gwiw:

a byddaf fyw mewn heddwch.

COPH. Rhan 19.

Toro corde.

145Llefais a’m holl galon, o clyw,

a’th ddeddfau Duw a gadwaf,

146Arna ti llefais, achub fi,

a’th lwybrau di a rodiaf.

147Gwaeddais, achubais flaen y dydd,

wrth d’air yn ufydd gwiliais.

148Deffroe fy llygaid ganol nos,

o achos d’air a hoffais.

149Clyw fi’n ol dy drugaredd dda,

bywha fi’ yn ol dy farnau.

150Arnaf rhai sceler a nessânt:

troseddant dy gyfreithiau.

151Tithau bydd agos: Arglwydd Dduw:

gwirionedd yw d’orchmynion.

152Gwyddwn fod dy dystiolaethau,

gwedi eu sicrhau yn gryfion.

RESH. Rhan 20.

Uide humilitatem.

153Gwel fy nghystudd, gwared ar gais,

cans cofiais dy gyfreithiau.

154Dadleu fy nadl, rhyddha fi’n rhodd,

yn ol ymadrodd d’enau.

155Ffordd iechydwriaeth sydd bell iawn,

oddiwrth anghyfiawn ddynion:

Am nad ydynt yn ceisio’n glau,

mo llwybr dy ddeddfau union.

156Dy drugaredd Arglwydd aml yw,

gwna i’m fyw’n ol dy farnau.

157Llawer sy’m herlid, r’wyf er hyn,

yn dylyn dy lân ddeddfau.

158Gwelais y traws, a gresyn fu,

iddynt ddirmygu d’eiriau.

159Hoffais dy ddeddf, bywha fi’ Arglwydd,

herwydd dy drugareddau.

160Dechrau dy air gwirionedd yw,

o Arglwydd Dduw y llywydd:

A'th gyfiawn farnedigaethau,

sydd yn parhau’n dragywydd.

SCHIN. Rhan 21.

Principes persecuti sunt.

161Y cryf a’r gam f’erlid a wnai,

rhag d’ofn y crynai’ nghalon.

162Oblegid d’air wyf lawen iawn,

fel pe cawn dlysau mowrion.

163Celwydd ffieidd-dra a gasais,

a hoffais dy gyfreithiau:

164Saith waith bob dydd y rhof yt glod,

am fod yn dda dy farnau.

165Y sawl a gâr dy air, cânt hedd,

drwg nis goddiwedd mhonyn.

166Gwiliais Arglwydd wrth dy iechyd,

gan wneuthyd dy orchymmyn.

167Dy ddeddf cadwodd fy enaid i,

a hi yn fawr a hoffais.

168Am fod fy llwybrau gar dy fron,

d’orchmynion nid anghofiais.

TAU. Rhan 22.

Appropinquat deprecatio.

169O’th flaen Arglwydd nessaed fy nghri,

dysg imi ddeall d’eiriau.

170Gwared fi’n ol d’ymadrodd rhâd,

del attad fy ngweddiau.

171Dy fawl a draetha’ ngenau’n wych

pan ddysgych ym’ dy ddeddfau.

172Datgan fy nhafod d’air yn rhwydd,

herwydd dy gyfiawn eiriau.

173Cymhorthed dy law fi ar gais,

Dewisais dy orchmynion.

174Cerais dy iechyd, a’th ddeddf sydd

lawenydd mawr i’m calon.

175Bo f’enaid byw, a mawl it rhoed:

dy farn boed i’m amddiffyn.

176Crwydrais fel oen, dy was o cais,

cans cofiais dy orchymmyn.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index